intTypePromotion=1
ADSENSE

SQL căn bản

Xem 1-20 trên 681 kết quả SQL căn bản
 • Lập trình SQL căn bản: Phần 1 có nội dung trình bày giới thiệu về SQL và cơ sở dữ liệu quan hệ; hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ; toán tử quan hệ trong SQL; toán tử Boolean và đối sánh mẫu; phép toán số học và các hàm xây dựng sẵn trong SQL;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf82p linyanjun_2408 24-03-2022 37 10   Download

 • Nối tiếp phần 1, Lập trình SQL căn bản: Phần 2 tiếp tục trình bày những nội dung về các hàm nhóm; dữ liệu thời gian trong SQL; truy vấn phức hợp và toán tử tập hợp; bảo mật trong SQL; sơ đồ thực thể quan hệ E-R và các đoạn kịch bản cơ sở dữ liệu;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf80p linyanjun_2408 24-03-2022 21 6   Download

 • Tiếp nối phần 1, phần 2 của giáo trình cung cấp cho người học những kiến thức về cách chuyển đổi sơ đồ ER thành lược đồ cơ sở dữ liệu quan hệ. Định nghĩa khung nhìn. Giải thích các vấn đề liên quan đến sự nhìn bao gồm: độc lập dữ liệu, an toàn, cập nhật. Sử dụng QBE dạng căn bản để tìm thông tin trong một quan hệ. Sử dụng QBE tìm thông tin trong nhiều quan hệ.

  pdf49p paddington36 05-01-2022 17 2   Download

 • Giáo trình “Hệ quản trị CSDL MS SQL Server” được biên soạn thành 11 bài, trình bày cô đọng, dễ hiểu kèm theo các bước hướng dẫn thực hành chi tiết theo nguyên tắc quan tâm đến kết quả đầu ra, khả năng tự học và kỹ năng cần thiết để HSSV sử dụng các phát biểu T-SQL: tạo CSDL, tạo user, truy vấn dữ liệu… thực hiện thành thạo các thao tác quản trị tài khoản người dùng và tài khoản nhóm đối với hệ thống MS SQL Server, đáp ứng nhu cầu thực tế của doanh nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo.

  doc139p lovebychance10 04-09-2021 16 2   Download

 • Nội dụng của luận văn này là tìm hiểu các phương pháp khai thác dữ liệu dựa trên ngôn ngữ truy vấn SQL và chọn tiếp cận K-way join làm trọng tâm. Dựa trên cách tiếp cận này chúng ta sẽ phân tích và đánh giá các cải tiến cho K-way join, đề xuất phương pháp phát sinh và rút gọn luật kết hợp dựa trên tập luật mẫu. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf86p generallady 24-07-2021 6 0   Download

 • Bài giảng này được xây dựng với mục đích phục vụ nhu cầu học môn Lập trình Windows cho học sinh, sinh viên hệ Cao đẳng, Đại học chuyên ngành Công nghệ thông tin trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp. Bài giảng đề cập đến những nội dung về lập trình Visual Basic.NET căn bản và các kỹ thuật lập trình cơ sở dữ liệu sử dụng ADO.NET. Kết quả cuối cùng là tạo ra các ứng dụng quản lý sử dụng Visual Basic.NET như một công cụ phát triển trên hệ cơ sở dữ liệu SQL Server. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

  pdf184p tradaviahe20 17-04-2021 32 3   Download

 • Giáo trình môn học/mô đun: Lập trình PHP căn bản (Ngành/nghề: Thiết kế trang web) - Phần 2 gồm có những bài học sau: Hàm và tập tin trong PHP; chuỗi, mảng và kiểu DateTime; My SQL; PHP và database; xoá, cập nhật dữ liệu dạng mảng. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

  pdf115p tradaviahe18 01-04-2021 40 7   Download

 • (NB) Căn cứ vào chương trình đào tạo nghề Thiết kế trang web, giáo trình giúp cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về ngôn ngữ truy vấn SQL Server cũng như kỹ năng sử dụng phần mềm SQL Server để thiết kế cơ sở dữ liệu quan hệ. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

  pdf116p tradaviahe18 20-03-2021 26 6   Download

 • Tài liệu thông tin đến các bạn cái nhìn tổng quát về học phần Quản trị sản xuất và tác nghiệp như thời gian, phân bố chương trình, tóm tắt nội dung, các yêu cầu cần thiết để học tập môn học này hiệu quả hơn.

  pdf11p hoangcanhminh_111191 23-12-2020 32 1   Download

 • Luận văn đề xuất một cơ chế hoạt động mới cho SDriver,làm giảm khả năng phát hiện nhầm các chuỗi truy vấn hợp lệ thành truy vấn tấn công. Cơ chế hoạt động thay đổi tập trung vào xử lý thành phần chú thích được cho là không cần thiết trong câu truy vấn và chuỗi ký tự do người dùng nhập vào. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf55p tamynhan0 04-07-2020 34 8   Download

 • Lập trình viên .NET cần chịu trách nhiệm về các đầu việc như: tham gia phát triển sản phẩm phần mềm trên nền tảng .NET, với các công nghệ như: WebAPI, MS SQL, Angular, Entity Framework cho nhiều đối tượng khách hàng khác nhau, tham gia các dự án cho nhiều khách hàng thuộc nhiều lĩnh vực như: khối chính phủ, y tế, giáo dục, truyền hình... Ngoài ra, các bạn có thể tham khảo thêm về công việc của các vị trí khác trong khối phòng Công nghệ thông tin - IT qua 1p lottexylitol 24-06-2019 53 3   Download

 • Lập trình viên phần mềm cần chịu trách nhiệm về các đầu việc như: phân tích, thiết kế, phát triển cho hệ thống phần mềm quản lý bệnh viện, xây dựng hệ thống trên nền tảng .NET, xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu dựa trên PostgreSQL, SQL server... Ngoài ra, các bạn có thể tham khảo thêm về công việc của các vị trí khác trong khối phòng Công nghệ thông tin - IT qua Bộ Tài Liệu Hệ Thống Mô Tả Công Việc Dành Cho Nhân Viên IT trên trang TaiLieu.VN.

  doc1p lottexylitol 24-06-2019 54 4   Download

 • Tập tài liệu C# - Tự học lập trình hướng đối tượng và lập trình CSDL qua các chương trình mẫu sao cho thật ngắn gọn và dễ hiểu. Nội dung của tập tài liệu sẽ hướng dẫn các bạn lập trình hướng đối tượng căn bản qua các bài tập mẫu, lập trình dùng CSDL Access 2003, lập trình dùng CSDL SQL Server 2000 theo hai cách, tự thiết kế hoặc dùng data Fort Wizard. Tài liệu được chia thành 4 nội dung, phần 1 tài liệu gồm 2 nội dung đầu, mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf131p hanh_tv20 26-02-2019 67 7   Download

 • Chương 3 - Các ngôn ngữ dữ liệu đối với mô hình quan hệ. Chương này trình bày các nội dung: Các cách tiếp cận đối với thiết kế ngôn ngữ của CSDL quan hệ, giới thiệu một số ngôn ngữ và phân loại, so sánh và đánh giá, một số ngôn ngữ dữ liệu mức cao, QBE (Query By Example), SQL. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf45p thiendiadaodien_1 10-12-2018 35 2   Download

 • Bài giảng Cơ sở dữ liệu: SQL căn bản bao gồm các kiến thức về phép toán trên một quan hệ, phép toán tập hợp, phép toán trên nhiều quan hệ. Đây là một tài liệu tham khảo hữu ích dành cho các bạn sinh viên và những ai quan tâm dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.

  pdf8p dien_vi08 18-11-2018 104 5   Download

 • Bài giảng Cơ sở dữ liệu này trình bày về SQL căn bản. Các nội dung chính trong chương này gồm có: Các thành phần của một câu truy vấn SQL, phép toán trên một quan hệ, phép toán tập hợp, phép toán trên nhiều quan hệ. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf8p nomoney7 04-03-2017 170 17   Download

 • Bài giảng "Bảo mật cơ sở dữ liệu - Chương 9" trình bày các nội dung: Introduction to SQL encryption, can we offer better performance, service provider architecture, searching over encrypted data, building the index,... Mời các bạn tham khảo.

  pdf117p thangnamvoiva20 20-09-2016 74 6   Download

 • Bài giảng Hệ quản trị cơ sở dữ liệu: Ngôn ngữ lập trình trong SQL server cung cấp cho người học những kiến thức căn bản ngôn ngữ lập trình như: Các kiểu dữ liệu, toán tử, cú pháp khai báo, cấu trúc lệnh IF, cấu trúc lệnh WHILE,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf30p tangtuy16 02-07-2016 72 3   Download

 • Bài giảng "Các ngôn ngữ dữ liệu với mô hình quan hệ" trình bày các nội dung: Các cách tiếp cận đối với thiết kế ngôn ngữ của CSDL quan hệ, giới thiệu một số ngôn ngữ và phân loại, so sánh và đánh giá, một số ngôn ngữ dữ liệu mức cao, QBE (Query By Example), SQL. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf45p nhasinhaoanh_08 13-10-2015 82 4   Download

 • Phần 2 Giáo Trình thiết kế cơ sở dữ liệu tiếp tục giới thiệu đến bạn đọc nội dung từ chương V đến chương VIII. Phần này giới thiệu đến bạn đọc các vấn đề sau: Ngôn ngữ đại số quan hệ, ngôn ngữ truy vấn cơ sở dữ liệu SQL, ngôn ngữ tân từ và tối ưu hóa một câu hỏi. Giáo trình thiết kế cơ sở dữ liệu được biên soạn dưới dạng lý thuyết và bài tập thực hành giúp cho bạn đọc cũng như các bạn sinh viên dễ dàng, thuận tiện trong việc nghiên cứu và học tập.

  pdf133p talata_8 27-01-2015 218 74   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=SQL căn bản
p_strCode=sqlcanban

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2