intTypePromotion=1
ADSENSE

Sử dụng googlemaps

Xem 1-3 trên 3 kết quả Sử dụng googlemaps
  • Qua việc xem xét một số hệ thống GIS tiêu biểu, để có thể hình dung được cách thức lưu trữ, quản lý dữ liệu trong một dữ liệu không gian, nhằm phục vụ hiệu quả cho việc quản lý dữ liệu địa lý. Khóa luận cũng trình bày chi tiết về cấu trúc đánh chỉ số R\tree – một cấu trúc được dùng phổ biến cho các CSDL không gian. Một số phương pháp xử lý truy vấn trong CSDL không gian cũng được đưa ra ở mức tìm hiểu sơ qua. Phần cuối của khóa luận trình bày...

    pdf58p chieu_mua 25-08-2012 165 58   Download

  • Joomla là một hệ quản trị nội dung mã nguồn mở (Tiếng Anh : Open Source Content Management Systems). Joomla được viết bằng ngôn ngữ PHP và kết nối tới cơ sở dữ liệu MySQL, cho phép người sử dụng có thể dễ dàng xuất bản các nội dung của họ lên Internet hoặc Intranet.

    doc18p auking89 10-05-2011 141 37   Download

  • Plugin GoogleMaps (P) Phần mở rộng này là một plugin để hiển thị một hoặc nhiều bản đồ Google trong bài viết, mô-đun, hoặc các thành phần cho Joomla!. Cũng như rất nhiều plugin, bản đồ được hiển thị bằng cách sử dụng một tag đặc biệt có chứa rất nhiều thông số.

    pdf10p yukogaru9 28-10-2010 132 13   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Sử dụng googlemaps
p_strCode=sudunggooglemaps

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2