intTypePromotion=1
ADSENSE

Sử dụng xytokinin

Xem 1-9 trên 9 kết quả Sử dụng xytokinin
 • Ðiều chỉnh giới tính của hoa. Nhiều nghiên cứu cho thấy việc sử dụng auxin sẽ làm thay đổi tỷ lệ giữa hoa đực và hoa cái của một số loại cây. Nếu sử dụng gibberellin sẽ kích thích sự hình thành hoa đực, sự phát triển của bao phấn và hạt phấn. Còn nếu sử dụng xytokinin và ethrel sẽ kích thích hình thành hoa cái. Ở cây họ bầu bí và các cây đơn tính khác: sử dụng ethrel 50 250 ppm sẽ tạo nên 100% hoa cái nên đã làm tăng năng suất của các cây họ...

  pdf11p heoxinhkute5 08-11-2010 239 80   Download

 • Kích thích sinh trưởng của cây, tăng chiều cao, tăng sinh khối và tăng năng suất cây trồng. Trong sản xuất nông nghiệp mục đích cuối cùng là nâng cao sản lượng cơ quan thu hoạch. Khi sử dụng các chất điều hòa sinh trưởng với nồng độ thấp sẽ có tác dụng kích thích sự sinh trưởng, tăng lượng chất khô dự trữ, nên làm tăng thu hoạch.

  pdf17p heoxinhkute5 08-11-2010 421 147   Download

 • Hơn nửa thế kỷ qua, các nhà sinh lý thực vật đã lần lượt phát hiện ra năm nhóm chất điều tiết sinh trưởng thực vật (Phytohormones): auxin, giberilin, xytokinin, axit abxixic và etylen. Dựa trên cơ sở tác động của các chất này trong cây, người ta đã tổng hợp được những chất có bản chất và tác động tương tự để điều khiển quá trình sinh trưởng, phát triển của cây trồng theo ý muốn như: điều khiển sự ra hoa, sự chín của quả; sự rụng của lá, hoa, quả; sự ngủ nghỉ, sự ra rễ của...

  pdf11p myxaodon01 14-05-2011 117 39   Download

 • Hơn nửa thế kỷ qua, các nhà sinh lý thực vật đã lần lượt phát hiện ra năm nhóm chất điều tiết sinh trưởng thực vật (Phytohormones): auxin, giberilin, xytokinin, axit abxixic và etylen. Dựa trên cơ sở tác động của các chất này trong cây, người ta đã tổng hợp được những chất có bản chất và tác động tương tự để điều khiển quá trình sinh trưởng, phát triển của cây trồng theo ý muốn như: điều khiển sự ra hoa, sự chín của quả; sự rụng của lá, hoa, quả; sự ngủ nghỉ, sự ra rễ của...

  pdf11p myxaodon01 14-05-2011 90 24   Download

 • Hơn nửa thế kỷ qua, các nhà sinh lý thực vật đã lần lượt phát hiện ra năm nhóm chất điều tiết sinh trưởng thực vật (Phytohormones): auxin, giberilin, xytokinin, axit abxixic và etylen. Dựa trên cơ sở tác động của các chất này trong cây, người ta đã tổng hợp được những chất có bản chất và tác động tương tự để điều khiển quá trình sinh trưởng, phát triển của cây trồng theo ý muốn như: điều khiển sự ra hoa, sự chín của quả; sự rụng của lá, hoa, quả; sự ngủ nghỉ, sự ra rễ của...

  pdf11p myxaodon01 14-05-2011 82 24   Download

 • Hơn nửa thế kỷ qua, các nhà sinh lý thực vật đã lần lượt phát hiện ra năm nhóm chất điều tiết sinh trưởng thực vật (Phytohormones): auxin, giberilin, xytokinin, axit abxixic và etylen. Dựa trên cơ sở tác động của các chất này trong cây, người ta đã tổng hợp được những chất có bản chất và tác động tương tự để điều khiển quá trình sinh trưởng, phát triển của cây trồng theo ý muốn như: điều khiển sự ra hoa, sự chín của quả; sự rụng của lá, hoa, quả; sự ngủ nghỉ, sự ra rễ của...

  pdf11p myxaodon01 14-05-2011 84 21   Download

 • Hơn nửa thế kỷ qua, các nhà sinh lý thực vật đã lần lượt phát hiện ra năm nhóm chất điều tiết sinh trưởng thực vật (Phytohormones): auxin, giberilin, xytokinin, axit abxixic và etylen. Dựa trên cơ sở tác động của các chất này trong cây, người ta đã tổng hợp được những chất có bản chất và tác động tương tự để điều khiển quá trình sinh trưởng, phát triển của cây trồng theo ý muốn như: điều khiển sự ra hoa, sự chín của quả; sự rụng của lá, hoa, quả; sự ngủ nghỉ, sự ra rễ của...

  pdf11p myxaodon01 14-05-2011 78 21   Download

 • Hơn nửa thế kỷ qua, các nhà sinh lý thực vật đã lần lượt phát hiện ra năm nhóm chất điều tiết sinh trưởng thực vật (Phytohormones): auxin, giberilin, xytokinin, axit abxixic và etylen. Dựa trên cơ sở tác động của các chất này trong cây, người ta đã tổng hợp được những chất có bản chất và tác động tương tự để điều khiển quá trình sinh trưởng, phát triển của cây trồng theo ý muốn như: điều khiển sự ra hoa, sự chín của quả; sự rụng của lá, hoa, quả; sự ngủ nghỉ, sự ra rễ của...

  pdf11p myxaodon01 14-05-2011 66 17   Download

 • Hơn nửa thế kỷ qua, các nhà sinh lý thực vật đã lần lượt phát hiện ra năm nhóm chất điều tiết sinh trưởng thực vật (Phytohormones): auxin, giberilin, xytokinin, axit abxixic và etylen. Dựa trên cơ sở tác động của các chất này trong cây, người ta đã tổng hợp được những chất có bản chất và tác động tương tự để điều khiển quá trình sinh trưởng, phát triển của cây trồng theo ý muốn như: điều khiển sự ra hoa, sự chín của quả; sự rụng của lá, hoa, quả; sự ngủ nghỉ, sự ra rễ của...

  pdf9p myxaodon01 14-05-2011 53 15   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Sử dụng xytokinin
p_strCode=sudungxytokinin

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2