intTypePromotion=4
ANTS

Sự hấp thụ tia x

Xem 1-20 trên 30 kết quả Sự hấp thụ tia x
 • Bài viết nghiên cứu mật độ xương và tỷ lệ loãng xương ở bệnh nhân nữ đái tháo đường týp 2. Khảo sát mối liên quan giữa mật độ xương, tỷ lệ loãng xương với một số đặc điểm ở bệnh nhân nữ đái tháo đường týp 2.

  pdf7p jangni8 07-05-2018 53 3   Download

 • Ngày nay, việc áp dụng các thành tựu khoa học và kĩ thuật vào đời sống và sản xuất ngày càng được chú trọng, trong đó kĩ thuật hạt nhân đang được ứng dụng rộng rãi trong các ngành kinh tế quốc dân. Ở Việt Nam, tuy chưa có điện nguyên tử nhưng kĩ thuật hạt nhân đã được sử dụng nhiều trong việc chẩn đoán và điều trị trong y tế.

  pdf60p nguyenvuong28589 15-09-2011 199 59   Download

 • Nanocomposit polipirple/Montomrillonit (PPy/MMT) được tổng hợp bằng các trùng hợp tại chỗ pirole monome sử dụng FeCl3 làm chất oxi hóa trong sự cú mặt của Na+ - Na+ - Montmorillonit, các đặc trưng của vật liệu nghiên cứu bằng nhiễu xạ tia X (XDR), phổ tán xạ Raman và phân tích nhiệt khối lượng. Những kết quả tử nghiệm ban đầu cho thấy, vật liệu nanocomposit này hấp thụ tới 70% sóng điện từ dài X (sóng Rada tần cố từ 8-12 GHz) và cho thấy đây là vật liệu đầy tiềm năng có thể ứng dụng trong kỹ thuật quân sự và trong đời sống.

  pdf5p uocvong03 24-09-2015 36 6   Download

 • Một nghiên cứu cho việc hiệu chỉnh hiệu ứng matrix trong phép phân tích huỳnh quang tia X đối với mẫu hai thành phần Fe – Cr đã được thực hiện dựa trên hệ phân tích huỳnh quang tia X với nguồn kích H3 – Zr tại Bộ môn Vật Lý Hạt Nhân,Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM. Trong nghiên cứu này, thuật toán Claisse – Quintin được áp dụng để hiệu chỉnh hiệu ứng hấp thụ trong phép phân tích hàm lượng mẫu FeCr. Kết quả của phép phân tích thu được: wFe = 0,39 ± 0,02 (g/g), wCr = 0,40 ± 0,01 (g/g). So sánh với kết quả hàm lượng mẫu chuẩn thấy có sự phù hợp cao, sai lệch từ 0,01 % đến 2 %.

  pdf5p hulk1234 01-06-2018 35 3   Download

 • Vật liệu đa pha điện từ BaTi1-xMnxO3 (0,0 ≤ x ≤ 0,1) được chế tạo bằng phương pháp phản ứng pha rắn. Sự chuyển pha cấu trúc và tính chất quang-từ của vật liệu đã được khảo sát chi tiết. Kết quả cho thấy, khi Mn thay thế cho Ti, cấu trúc của vật liệu chuyển từ tứ giác (P4mm) sang lục giác (P63/mmc).

  pdf6p vinaruto2711 06-04-2019 18 1   Download

 • Trên cơ sở khảo sát chi tiết các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình axetyl hóa, có thể rút ra điều kiện tối ưu như sau: tỉ lệ sợi rơm/anhydit axetic =1/10, [NBS] = 2 %, thời gian phản ứng 120 phút, nhiệt độ phản ứng 90 0C và mức độ axetyl hóa đạt được 30,6 %. Sợi rơm và sợi rơm axetyl hóa được đặc trưng bởi phổ hồng ngoại biến đổi Fourier (FTIR), hiển vi điện tử quét (SEM) và nhiễu xạ tia X (XRD). Tính chất hấp thu dầu đối với dầu thô và khả năng tái sử dụng của vật liệu cũng được nghiên cứu, đánh giá.

  pdf8p cumeo3000 01-08-2018 39 0   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'báo cáo khoa học: nghiên cứu ảnh hưởng tán xạ nhiều lần từ vật liệu xung quanh đầu dò lên phổ năng lượng gamma của đầu dò hpge bằng chương trình mcnp', luận văn - báo cáo, báo cáo khoa học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf12p can_loc 22-07-2012 115 17   Download

 • X quang tim là phương pháp thăm dò không chảy máu hữu ích, góp phần chẩn đoán các thay đổi về hình thái, sự hoạt động của các phần của tim, màng tim, van tim, mạch máu lớn. 1. Nguyên lý: Dùng tia X để đánh giá hình ảnh của các tổ chức trong cơ thể thông qua sự hấp thụ nhiều hay ít tia X của từng cơ quan, tổ chức khác nhau mà tia X đi qua, để tạo ra những hình ảnh với những vùng sáng đậm nhạt khác nhau trên phim. 2. Các kỹ thuật X quang....

  pdf5p dongytribenh 16-10-2010 90 13   Download

 • Trong bài báo này chương trình MCNP4C2 của Phòng thí nghiệm Los Alamos, Mỹ được dùng để mô phỏng phổ năng lượng gamma của Co-60 với đầu dò HPGe và so sánh với phổ thực nghiệm, khảo sát sự hấp thụ tia X đặc trưng của lớp thiếc và đồng lót ở mặt trong buồng chì, khảo sát ảnh hưởng của buồng chì lên nền tán xạ của phổ, khảo sát sự thay đổi dạng phổ khi để nguồn gần và...

  pdf12p phalinh19 22-08-2011 51 4   Download

 • EXAFS cung cấp một quan điểm quy mô nguyên tử X-quang hấp thụ làm cho điên về số lượng, chủng loại, và khoảng cách của các nguyên tử lân cận ở giưa các nguyên từ. EXAFS là một phần của lĩnh vực quang phổ hấp thu X-ray & AS), trong đó một số các từ viết tắt rất nhiều. Một quang phổ hấp thụ tia X có chứa các dữ liệu EXAFS cũng như sự hấp thụ tia X gần tiến cấu trúc

  pdf79p myngoc4 07-10-2011 39 4   Download

 • X quang tim là phương pháp thăm dò không chảy máu hữu ích, góp phần chẩn đoán các thay đổi về hình thái, sự hoạt động của các phần của tim, màng tim, van tim, mạch máu lớn. 1. Nguyên lý Dùng tia X để đánh giá hình ảnh của các tổ chức trong cơ thể thông qua sự hấp thụ nhiều hay ít tia X của từng cơ quan, tổ chức khác nhau mà tia X đi qua, để tạo ra những hình ảnh với những vùng sáng đậm nhạt khác nhau trên phim....

  pdf0p htc_12 15-05-2013 52 4   Download

 • Mục tiêu nghiên cứu của bài viết nhằm tìm hiểu mối liên quan giữa mật độ xương với một số đặc điểm ở BN nữ đái tháo đường týp 2 và đánh giá mật độ xương bằng phương pháp hấp thụ tia X năng lượng kép ở BN nữ đái tháo đường týp 2.

  pdf9p jangni7 07-05-2018 25 2   Download

 • Mục tiêu của nghiên cứu này là đánh giá mật độ xương (MĐX) trên 80 bệnh nhân (BN) thoái hóa khớp gối (THKG) điều trị tại Bệnh viện 103 bằng phương pháp hấp thụ tia X năng lượng kép (DEXA) tại vùng cổ xương đùi, tam giác Ward, mấu chuyển lớn và các đốt sống thắt lưng từ L1 dến L4.

  pdf7p jangni7 07-05-2018 20 2   Download

 • Trong bài báo này chương trình MCNP4C2 của Phòng thí nghiệm Los Alamos, Mỹ được dùng để mô phỏng phổ năng lượng gamma của Co-60 với đầu dò HPGe và so sánh với phổ thực nghiệm, khảo sát sự hấp thụ tia X đặc trưng của lớp thiếc và đồng lót ở mặt trong buồng chì, khảo sát ảnh hưởng của buồng chì lên nền tán xạ của phổ, khảo sát sự thay đổi dạng phổ khi để nguồn gần và xa đầu dò, khảo sát ảnh hưởng của đế lót nguồn lên phổ đặc trưng.

  pdf12p loki1234 24-05-2018 24 1   Download

 • Mục tiêu nghiên cứu của luận án: Chế tạo hai hệ xúc tác CS và MCS, đặc trưng các xúc tác bằng các phương pháp hóa lý hiện đại, trong đó sử dụng phương pháp phổ hấp thụ tia X (X-Ray Absorption Spectroscopy - viết tắt là XAS) - phương pháp phân tích cấu trúc mới, hiện đại, để đặc trưng sâu hệ thống liên kết trong xúc tác.

  pdf184p change12 30-06-2016 52 7   Download

 • X quang tim là phương pháp thăm dò không chảy máu hữu ích, góp phần chẩn đoán các thay đổi về hình thái, sự hoạt động của các phần của tim, màng tim, van tim, mạch máu lớn. 1. Nguyên lý: Dùng tia X để đánh giá hình ảnh của các tổ chức trong cơ thể thông qua sự hấp thụ nhiều hay ít tia X của từng cơ quan, tổ chức khác nhau mà tia X đi qua, để tạo ra những hình ảnh với những vùng sáng đậm nhạt khác nhau trên phim. 2. Các kỹ thuật X...

  pdf10p truongthiuyen7 21-06-2011 45 3   Download

 • EXAFS là một không phá hủy, yếu tố cụ thể spectroscopictechnique wt appliih cation để tất cả các yếu tố từ lithium uranium. Nó được sử dụng như một tàu thăm dò trực tiếp của môi trường nguyên tử của một yếu tố hấp thụ tia X và cung cấp thông tin liên kết hóa học.

  pdf79p myngoc4 07-10-2011 37 3   Download

 • Mục tiêu nghiên cứu của luận án: Chế tạo hai hệ xúc tác CS và MCS, đặc trưng các xúc tác bằng các phương pháp hóa lý hiện đại, trong đó sử dụng phương pháp phổ hấp thụ tia X (X-Ray Absorption Spectroscopy – viết tắt là XAS) – phương pháp phân tích cấu trúc mới, hiện đại, để đặc trưng sâu hệ thống liên kết trong xúc tác;... Sau đây là bản tóm tắt của luận án.

  pdf26p change00 05-05-2016 30 3   Download

 • Vật liệu khung hữu cơ – kim loại với cấu trúc tương tự như zeolite (ZIF-8) đã được tổng hợp theo phương pháp kết hợp nhiệt độ và dung môi từ phản ứng giữa zinc nitrate hexahydrate và 2-methylimidazole. Xúc tác được phân tích bằng những phương pháp như nhiễu xạ tia X (XRD), hiển vi điện tử quét (SEM), hiển vi điện tử truyền qua (TEM), phân tích nhiệt trọng lượng (TGA), phổ hồng ngoại (FT-IR), quang phổ hấp thu nguyên tử (AAS) và đo bề mặt riêng Langmuir. ZIF-8 được tổng hợp với bề mặt riêng Langmuir trên 1700 m2/g.

  pdf11p thorthor1234 24-05-2018 36 1   Download

 • Những vấn đề về tác nhân gây ung thư của bức xạ tia X trong chiếu xạ y tế là một vấn đề phức tạp và ngày càng được nghiên cứu; đưa ra nguyên tắc chung là giảm liều tia sử dụng nhưng chất lượng hình ảnh vẫn đảm bảo chẩn đoán; dựa trên cơ sở khí trong phổi hấp thụ tia X rất ít, ngay cả mỡ trung thất vẫn có thể thấy được tỷ trọng tự nhiên khi dùng liều thấp vậy nên mục tiêu chính cần ứng dụng kỹ thuật chụp cắt lớp vi tính lồng ngực liều thấp tại trung tâm điện quang bệnh viện Bạch Mai để giúp bệnh nhân giảm nguy cơ nhiễm xạ do phương pháp chụp cắt lớp vi tính phổi được thể hiện rõ trong đề tài...

  pdf3p hanhhanh96 19-11-2018 33 2   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ANTS

p_strKeyword=Sự hấp thụ tia x
p_strCode=suhapthutiax

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản