intTypePromotion=1
ADSENSE

Sự tích lũy proline

Xem 1-3 trên 3 kết quả Sự tích lũy proline
  • Thí nghiệm được thực hiện trong nhà lưới để xác định ảnh hưởng của dạng calcium bổ sung lên sự tích lũy proline và sinh trưởng của cây lúa dưới điều kiện tưới mặn. Thí nghiệm được bố trí theo thể thức hoàn toàn ngẫu nhiên gồm 5 nghiệm thức và 3 lần lặp lại. Kết quả cho thấy, bổ sung calcium gia tăng sự tích lũy proline trong cây lúa, trong đó dạng CaSO4 có hiệu quả cao nhất. Sử dụng calcium dạng CaSO4 và Ca(NO3)2 đã cải thiện chiều cao cây lúa khi so với tưới mặn không bón calcium. Dạng Ca(NO3)2 bổ...

    pdf9p sunshine_9 23-07-2013 105 18   Download

  • Nghiên cứu của tác giả tiến hành trên đối tượng đậu xanh, nhằm tìm hiểu một số phản ứng của đậu xanh nảy mầm trong điều kiện áp suất thẩm thấu cao. Đây là tiền đề cho những nghiên cứu sâu hơn phục vụ cho chọn giống có khả năng chịu hạn tốt và đưa ra những khuyến cáo bước đầu về khả năng chịu hạn của các giống nghiên cứu.

    pdf9p tamynhan8 04-11-2020 5 0   Download

  • Nghiên cứu được tiến hành nhằm tìm hiểu sự thích ứng về biểu hiện sinh hóa của 6 giống lúa mùa đáp ứng trong điều kiện hạn giai đoạn sinh dưỡng. Thí nghiệm được bố trí theo kiểu thừa số hai nhân tố khối hoàn toàn ngẫu nhiên, nhân tố thứ nhất là 6 giống lúa: Nàng Quớt, Nàng Chá Rằn, Huyết Rồng, Bông Hường, Trắng Tép và Một Bụi Đỏ (giống Nàng Keo Chùm được sử dụng làm đối chứng nhạy cảm với hạn); nhân tố thứ hai là 2 điều kiện tưới (đủ nước, không tưới nước) với 3 lần lặp lại. Bài báo nghiên cứu về sự thay đổi các đặc tính sinh hoá trong điều kiện hạn so với đủ nước.

    pdf6p camtucau99 14-11-2019 19 0   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
171 tài liệu
529 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Sự tích lũy proline
p_strCode=sutichluyproline

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2