Tablet windows rt

Xem 1-3 trên 3 kết quả Tablet windows rt
  • Sử dụng Windows RT có rất nhiều lợi ích như thời gian pin dài hơn, thiết bị trọng lượng nhẹ hơn và tầm giá rẻ hơn. Nhưng phiên bản hệ điều hành này cũng có nhiều hạn chế. Dưới đây là một số hạn chế lớn nhất, theo tổng hợp của trang công nghệ Gizmodo. Không chạy được nhiều ứng dụng Hạn chế cơ bản nhất của Windows RT là bạn sẽ không chạy được nhiều ứng dụng quen dùng trên máy tính hiện nay.

    pdf3p bibocumi14 11-11-2012 22 3   Download

  • Cụ thể trước đó Conficker.c đã thiết lập thành công một kênh liên lạc cập nhật mới giữa PC bị lây nhiễm với máy chủ của tin tặc nhằm giúp nó có thể nhanh chóng nhận lệnh tấn công cũng như cập nhật phiên bản mới.

    pdf3p bibocumi28 19-01-2013 18 3   Download

  • The world’s most popular productivity suite, Microsoft Office, is now in its seventh version with the release of Microsoft Office 2013, a cloud-integrated revision of the software that comes complete with the new tile-based user interface formerly known as Metro (the look of which you will be familiar with if you have seen or used Windows 8). Microsoft Office 2013 comes with all of the usual component applications, most of which sport enticing new features.

    pdf27p namde04 04-05-2013 36 3   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản