intTypePromotion=1
ADSENSE

Tác giả văn học

Xem 1-20 trên 14222 kết quả Tác giả văn học
 • Mục tiêu của đề tài "Nghiên cứu sự hài lòng của nhân viên tại Công ty TNHH Khởi Phát" là hệ thống hóa mô hình lý thuyết về sự hài lòng của người lao động đối với doanh nghiệp, từ đó xây dựng mô hình nghiên cứu đánh giá dự hài lòng của nhân viên đối với công ty TNHH Khởi Phát; xác định các nhân tố nào là quan trọng trong việc đánh giá tác động đến mức độ hài lòng của người lao động đối với công ty TNHH Khởi Phát; so sánh sự khác biệt về mức độ hài lòng của người lao động theo các yếu tố như giới tính, độ tuổi, trình độ học vấn và thu nhập bình quân.

  pdf122p runthenight06 31-01-2023 1 0   Download

 • Bài giảng Nghiệp vụ lưu trữ: Phần 1 cung cấp cho người học những kiến thức như: Những vấn đề chung về tài liệu lưu trữ, phông lưu trữ và tổ chức quản lý công tác lưu trữ của cơ quan, tổ chức; Thu thập và xác định giá trị tài liệu; Chỉnh lý tài liệu phông lưu trữ cơ quan, tổ chức;...Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf56p baphap06 31-01-2023 0 0   Download

 • Phân tích các bên liên quan trong quy trình chính sách do PGS. TS Triệu Văn Cường biên soạn, cung cấp cho người học những kiến thức như: lý thuyết đàm pháp trong phân tích hoà thuận; xác định các bên liên quan; phân tích sự tham gia của các bên liên quan trong quy trình chính sách công. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf82p baphap06 31-01-2023 1 0   Download

 • Pháp luật trong chính sách công do PGS. TS Triệu Văn Cường biên soạn, cung cấp cho người học những kiến thức như: tổng quan về pháp luật; tương tác giữa pháp luật và chính sách công; quy trình lập pháp và đánh giá pháp luật. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf98p baphap06 31-01-2023 2 0   Download

 • Bản quyền hay quyền tác giả, tác quyền (copyright) là khái niệm xác định quyền nhân thân và quyền tài sản đối với tác phẩm do mình sáng tạo hoặc sở hữu. Việc nắm bắt đầy đủ các cơ sở xác định bản quyền đối với tác phẩm nói chung và tác phẩm văn học nói riêng là cần thiết để góp phần nâng cao hiệu quả bảo vệ và khai thác quyền sở hữu trí tuệ đối với tác phẩm văn học tại Việt Nam. Thực tế hiện nay, các quy định về cơ sở xác định bản quyền tác phẩm văn học là tương đối rõ ràng, nhưng vẫn còn tồn tại một số nội dung cần được quan tâm và sớm hoàn thiện trong thời gian tới.

  pdf3p phuong62310 30-01-2023 4 1   Download

 • Luận văn "Hoàn thiện công tác đánh giá thành tích giảng viên tại trường Đại học Dân lập Duy Tân" trình bày một số vấn đề lý luận cơ bản về đánh giá thành tích nhân viên; thực trạng công tác đánh giá thành tích giảng viên tại Trường Đại học dân lập Duy Tân; giải pháp hoàn thiện công tác đánh giá thành tích giảng viên tại Trường đại học dân lập Duy Tân.

  pdf104p starandsky03 24-01-2023 8 1   Download

 • Tài liệu "Tổng tập Ca Văn Thỉnh: Phần 1" tập hợp các tác phẩm của nhà sử học đồng thời cũng là nhà Nam Bộ học hàng đầu Việt Nam là cố Giáo sư Ca Văn Thỉnh, một cuốn sách bao gồm nhiều tư liệu lịch sử quý giá, đặc biệt là những tư liệu về văn hóa, văn học và khảo cổ của vùng đất phương Nam. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf257p vidumbledore 24-01-2023 13 1   Download

 • Từ những năm 90 của thế kỷ XX cho đến nay, các bài viết của An Chi về Truyện Kiều đăng trên các báo, tạp chí luôn được bạn đọc yêu thích, tán thưởng. Các bài viết phần nhiều là câu trả lời cho độc giả hỏi về những câu từ, điển tích trong Truyện Kiều, qua đó tác giả diễn giải theo góc nhìn mới, ý kiến riêng có của mình. Cũng có khi, An Chi đối thoại, tranh luận với nhiều tác giả, học giả về từng câu chữ để đưa ra cách hiểu hợp lý nhất, đúng nhất có thể.

  pdf205p vidumbledore 24-01-2023 7 1   Download

 • Luận văn "Quản trị kênh phân phối sản phẩm sữa đậu nành tại Công ty Sữa đậu nành Việt Nam (Vinasoy)" áp dụng những cơ sở khoa học về phân phối và quản trị kênh phân phối để đánh giá thực trạng hoạt động phân phối sản phẩm của VinaSoy. Thông qua tìm hiểu những đặc điểm kinh doanh của ngành sữa và xu hướng phát triển của VinaSoy trong thời gian tới, luận văn đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động quản trị kênh phân phối nhằm hỗ trợ công tác kinh doanh và nâng cao vị thế cạnh tranh trên thị trường cho công ty.

  pdf107p starandsky03 24-01-2023 12 1   Download

 • Luận văn "Hoạch định chiến lược kinh doanh sách tham khảo tại Công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học Gia Lai" trình bày cơ sở lý luận về hoạch định chiến lược kinh doanh trong doanh nghiệp; phân tích công tác hoạch định chiến lược kinh doanh sách tham khảo Công ty CP Sách và TBTH Gia Lai; hoạch định chiến lược kinh doanh sách tham khảo tại Công ty CP Sách và TBTH Gia Lai đến năm 2015.

  pdf110p starandsky03 24-01-2023 3 1   Download

 • Luận án Tiến sĩ Chính trị học "Vận dụng tư tưởng đối ngoại của Hồ Chí Minh trong quan hệ với Trung Quốc hiện nay" nghiên cứu nội dung cơ bản tư tưởng đối ngoại Hồ Chí Minh và vận dụng vào đánh giá thực trạng, đề xuất một số giải pháp cơ bản nhằm tiếp tục vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về đối ngoại trong quan hệ với Trung Quốc của Đảng Cộng sản Việt Nam trong thời gian tới.

  pdf182p vidumbledore 19-01-2023 14 1   Download

 • Bài viết Hình tượng nhân vật cô Hiền trong truyện ngắn Một người Hà Nội của nhà văn Nguyễn Khải trình bày đặc điểm hình tượng nhân vật cô Hiền trong tác phẩm "Một người Hà Nội" của Nguyễn Khải; Nhân vật cô Hiền trong mối quan hệ với gia đình; Nhân vật cô Hiền trong mối quan hệ với cộng đồng.

  pdf5p vidumbledore 19-01-2023 11 1   Download

 • Bài viết Ẩn dụ ý niệm mùa xuân trong thơ Xuân Diệu và thơ Sonnet của William Shakespeare khảo sát ẩn dụ ý niệm mùa xuân trong thơ tình Xuân Diệu và những tuyệt tác Sonnet của đại thi hào William Shakespears. Ẩn dụ là hơi thở của thi ca, là sự chắc lọc các giá trị văn hóa dân tộc của một ngôn ngữ.

  pdf7p vidumbledore 19-01-2023 5 1   Download

 • Mục tiêu của đề tài "Đánh giá thành tích nhân viên tại Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Đà Nẵng" nghiên cứu nhằm làm rõ về mặt lý luận liên quan đến công tác đánh giá thành tích nhân viên trong doanh nghiệp; làm rõ thực trạng công tác đánh giá thành tích nhân viên tại Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Đà Nẵng trong thời gian qua để chỉ ra những thành công, các mặt tồn tại, hạn chế và nguyên nhân của nó; đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác đánh giá thành tích nhân viên tại Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Đà Nẵng theo hướng khoa học, khách quan và công bằng.

  pdf157p starandsky02 19-01-2023 15 1   Download

 • Luận văn "Đánh giá thành tích nhân viên tại trường Đại học Quang Trung" trình bày cơ sở lý luận về đánh giá thành tích nhân viên trong các tổ chức; thực trạng đánh giá thành tích nhân viên tại Trường Đại học Quang Trung; giải pháp hoàn thiện công tác đánh giá thành tích nhân viên tại Trường Đại học Quang Trung.

  pdf129p starandsky02 19-01-2023 4 1   Download

 • Mục tiêu của đề tài "Nghiên cứu sự hài lòng của người lao động trong công việc tại Công ty cổ phần Dược phẩm Bidiphar 1" là xác định các nhân tố nào là quan trọng trong việc đánh giá tác động đến mức độ hài lòng của người lao động đối với Công ty Cổ phần Dược phẩm BIDIPHAR 1; so sánh sự khác biệt về mức độ hài lòng của người lao động theo các yếu tố: giới tính, độ tuổi, trình độ học vấn và thu nhập.

  pdf26p starandsky02 19-01-2023 7 1   Download

 • Đề tài "Hoàn thiên công tác hạch toán kế toán tại các đơn vị dự toán cấp 3 thuộc Học viện Chính Trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh" hệ thống hóa các vấn đề lý luận cơ bản về tổ chức công tác kế toán trong các đơn vị sự nghiệp công lập có thu nói chung và đơn vị sự nghiệp giáo dục đào tạo có thu nói riêng, mô tả một “bức tranh” khái quát về công tác kế toán, quản lý tài chính tại các đơn vị dự toán cấp 3 thuộc Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh, qua nó đánh giá thực trạng, làm rõ các nguyên nhân ảnh hưởng... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf131p starandsky02 19-01-2023 11 1   Download

 • Việc giảng dạy yếu tố tình huống truyện trong các truyện ngắn “Vợ nhặt”, “Chiếc thuyền ngoài xa” và “Những đứa con trong gia đình” cần thiết phải được có một vị trí xứng đáng khi tiến hành phân tích các tác phẩm này ở chương trình Ngữ văn 12 Nâng cao. Việc giảng dạy đó nhất thiết phải gắn liền với việc trang bị cho học sinh những kiến thức lí luận đơn giản nhưng sâu sắc về tình huống truyện. Nếu không, những bài giảng về tác phẩm sẽ đặt học sinh vào thế phải chấp nhận một cách thụ động. Và do vậy, học sinh cũng sẽ dễ dàng quên nhanh những loại kiến thức mang tính áp đặt như vậy.

  pdf14p phuong3659 11-01-2023 55 2   Download

 • Bài viết Kiểu “tác giả truyền thừa” trong văn học thời Lý - Trần nghiên cứu vừa nhằm khẳng định có sự tồn tại của kiểu “tác giả truyền thừa” vừa nhấn mạnh các đặc điểm chung qua từng trường hợp tác phẩm cụ thể, khác biệt với kiểu tác giả ở hầu hết các giai đoạn lịch sử khác.

  pdf9p visirius 11-01-2023 8 1   Download

 • Tiếp nội dung phần 1, Ebook Hoạch định chính sách công: Phần 2 cung cấp cho người học những kiến thức như: đánh giá phương án chính sách; lựa chọn phương án và quyết định ban hành chính sách; năng lực công chức trong hoạch định chính sách công. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf49p tranghong0906 04-01-2023 7 0   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
207 tài liệu
1352 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Tác giả văn học
p_strCode=tacgiavanhoc

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2