intTypePromotion=3

Tác hại nghề nghiệp chế tạo phôi

Xem 1-2 trên 2 kết quả Tác hại nghề nghiệp chế tạo phôi
  • Tiểu luận: Phân tích tác hại nghề nghiệp và biện pháp phòng tránh tại phân xưởng chế tạo phôi giới thiệu tới các bạn những nội dung về các yếu tố tác hại nghề nghiệp; thực trạng về sự ảnh hưởng của các tác hại nghề nghiệp đến người lao động; môi trường lao động trong phân xưởng chế tạo phôi và một số nội dung khác.

    doc7p dankyrt 08-07-2016 116 21   Download

  • Văn phòng thống kê Cộng đồng Châu Âu cho rằng: CNMT bao gồm các dịch vụ sản xuất hàng hóa và dịch vụ mà chúng có khả năng đo lường, ngăn chặn, hạn chế hay hiệu chỉnh các tác hại môi trường như ô nhiễm nước, không khí, đất cũng như chất thải và các vấn đề liên quan đến tiếng ồn. Chúng cũng bao gồm công nghệ sạch nhằm hạn chế ô nhiễm và sử dụng nguyên liệu thô.

    pdf8p trongminh123 18-10-2012 56 7   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM


p_strKeyword=Tác hại nghề nghiệp chế tạo phôi
p_strCode=tachainghenghiepchetaophoi

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản