Tag dùng tạo form

Xem 1-3 trên 3 kết quả Tag dùng tạo form
  • Với sự phát triển không ngừng về qui mô và độ phúc tạp của các mô hình mạng máy tính đã dẫn đến sự phức tạp trong công nghệ vận hành của các mạng này, và hiểu được sự phức tạp này là yếu tố cần thiết cho phép tổ chức bảo vệ hiệu quả nguồn tài nguyên thông tin. Công nghệ vận hành của bất kì hệ thống nào đều phụ thuộc vào kiến trúc miêu tả các thành phần của công nghệ, các chức năng và mỗi quan hệ của chúng...

    pdf124p nhutretho 29-01-2013 30 8   Download

  • 1. Các thẻ HTML. Cần xem lại các tag HTML đặc biệt là: FORM(name, method, action…), INPUT(TEXT, BUTTON, SUBMIT…), CHECKBOX, RADIO, OPTION…. Mỗi thẻ TAG HTML phải được xác định tên của nó(name), giá trị của nó(value), và các thuộc tính khác. Ví dụ:

    pdf3p quanghoa25 02-03-2011 51 15   Download

  • HTML Form • HTML Form gồm các thành phần dùng để thu thập các thông tin từ người dùng. • Các thành phần này có thể là – text field – text area – radio button – check box – button ... Thẻ • Một form được đánh dấu bởi thẻ • Các thành phần đều nằm trong thẻ Input tag • Thẻ được sử dụng nhiều nhất để tạo các thành phần là • Thuộc tính type của thẻ quyết định kiểu của thành phần.

    pdf21p thiuyen12 15-09-2011 38 10   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản