Tái cơ cấu ngân hàng

Xem 1-20 trên 4294 kết quả Tái cơ cấu ngân hàng
 • Về tiến độ trên, người đứng đầu Ngân hàng Nhà nước giải thích rằng: “Cơ cấu lại các tổ chức tín dụng là vấn đề phức tạp và nhạy cảm, có liên quan đến lợi ích của nhiều bên, vì vậy đòi hỏi phải xử lý một cách thận trọng và mất nhiều thời gian trong khi nguồn lực hỗ trợ của Chính phủ cho tái cơ cấu ngân hàng rất hạn chế”.

  pdf2p bibocumi20 16-12-2012 65 21   Download

 • Bài viết Tái cơ cấu ngân hàng thương mại Việt Nam với hoạt động M&A phân tích lợi ích đạt được từ thương vụ M&A ngân hàng ở VN trong thời gian qua, tồn tại và hạn chế của hoạt động M&A, một số giải pháp phát triển hoạt động M&A.

  pdf3p maiyeumaiyeu15 13-10-2016 23 5   Download

 • Bài viết Tái cơ cấu ngân hàng vẫn còn nhiều trở ngại giúp cho các bạn biết được thực trạng và những trở ngại của việc thực hiện tái cơ cấu ngân hàng; từ đó, đưa ra những giải pháp nhằm giúp tái cơ cấu ngân hàng.

  pdf2p maiyeumaiyeu14 12-10-2016 12 4   Download

 • Bài viết Tái cơ cấu ngân hàng thương mại kết quả và dự báo bao gồm những nội dung về hoàn thiện hệ thống văn bản pháp lý; kết quả tổng quan tái cơ cấu ngân hàng thương mại; một số quan điểm và dự báo về tái cơ cấu ngân hàng thương mại.

  pdf3p maiyeumaiyeu12 04-10-2016 19 2   Download

 • Bài viết Tái cơ cấu ngân hàng thương mại mở rộng tín dụng an toàn cho nền kinh tế nêu lên việc triển khai các biện pháp khác thực hiện tái cơ cấu của các TCTD, tổng quan kết quả tái cơ cấu năm 2014, một số quan điểm và dự báo.

  pdf4p maiyeumaiyeu13 04-10-2016 18 2   Download

 • Bài viết Tái cơ cấu ngân hàng: Giải quyết triệt để ngân hàng yếu kém cho thấy những kết quả đạt được trong quá trình tái cơ cấu ngân hàng; quyền lợi của người gửi cần đảm bảo; những việc cần phải làm trong quá trình tái cơ cấu ngân hàng.

  pdf3p maiyeumaiyeu20 16-11-2016 6 2   Download

 • Bài viết Tái cơ cấu ngân hàng lúa gạo: Nâng cao hiệu quả và khả năng cạnh tranh gồm có hai nội dung chính là thêm nhiều cánh đồng mẫu lớn và liên kết tạo vùng nguyên liệu. Mời các bạn tham khảo bài viết để nắm bắt nội dung chi tiết.

  pdf1p maiyeumaiyeu14 12-10-2016 7 1   Download

 • Bài viết Bước khởi đầu tái cơ cấu kinh tế ở Việt Nam giới thiệu tới các bạn về việc tái cơ cấu đầu tư công, tái cơ cấu tài chính tín dụng, tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước, tái cơ cấu nông nghiệp, tái cơ cấu ngân hàng tài chính.

  pdf4p maiyeumaiyeu16 19-10-2016 13 5   Download

 • Dưới đây là bài viết Tái cơ cấu, cải cách hoạt động ngân hàng trên thế giới - Thực tiễn và bài học cho Việt Nam. Bài viết trình bày về động lực cải cách, tái cơ cấu hoạt động ngân hàng, những thực tiễn mang tính quy tắc trong hoạt động tái cơ cấu ngân hàng và một số nội dung khác.

  pdf4p maiyeumaiyeu13 05-10-2016 9 3   Download

 • Đề tài: Một số giải pháp tái cơ cấu và nâng cao hiệu quả hoạt động của ngân hàng nông nghiệp & phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) nhằm trình bày những vấn đề chung về lý luận cơ cấu ngân hàng, thực trạng ngân hàng Agribank hiện nay. Các giải pháp tái cơ cấu Agribank.

  pdf55p pink_12 26-05-2014 105 41   Download

 • Chính sự quyết liệt lần này của các nhà điều hành trong việc tái cấu trúc hệ thống ngân hàng thương mại khiến cho các ngân hàng cần tái cấu trúc trở thành những món hàng trên thị trường tài chính.

  pdf3p bibocumi23 01-01-2013 58 29   Download

 • Báo cáo Thường niên Kinh tế Việt Nam 2012: Đối diện thách thức tái cơ cấu kinh tế bao gồm 6 chương trình bày nội dung như sau: Tổng quan kinh tế thế giới 2011 một năm biến động và bất ổn, tổng quan kinh tế Việt Nam 2011, khuynh hướng suy giảm hiệu quả và năng suất của nền kinh tế Việt Nam, tái cơ cấu hệ thống ngân hàng thương mại những vấn đề cần làm rõ, hướng tới lộ trình thực sự tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước, đầu tư công của việt nam vì sao yếu kém.

  pdf52p thaodien102 16-11-2015 36 11   Download

 • Bài viết Tái cơ cấu hệ thống ngân hàng Việt Nam: Bài học từ những thất bại sau đây tập trung vào việc phân tích các bài học đối với hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam từ các kinh nghiệm thất bại trên thế giới trong công cuộc tái cơ cấu.

  pdf7p maiyeumaiyeu11 26-09-2016 18 3   Download

 • Bài viết Tái cấu trúc quản lý, kinh doanh vốn theo thông lệ quốc tế trong tiến trình tái cơ cấu hệ thống ngân hàng tại Việt Nam đề cập tới thành tựu và thực trạng tái cơ cấu hệ thống ngân hàng thương mại giai đoạn 2011 - 2015 và giải pháp cho vấn đề này.

  pdf10p maiyeumaiyeu21 26-11-2016 9 2   Download

 • Bài viết Tái cơ cấu hệ thống ngân hàng Việt Nam trong thời gian qua bao gồm những nội dung về mô hình tăng trưởng kinh tế và vấn đề tái cơ cấu hệ thống ngân hàng; kết quả thực hiện tái cơ cấu hệ thống ngân hàng VN; khó khăn, thách thức; hàm ý chính sách tái cơ cấu hệ thống ngân hàng.

  pdf4p maiyeumaiyeu14 12-10-2016 9 1   Download

 • Luận án Tiến sĩ Kinh tế: Cơ cấu lại các Ngân hàng Thương mại Nhà nước Việt Nam trong giai đoạn hiện nay trình bày lí luận cơ bản về cơ cấu ngân hàng thương mại, thực trạng cơ cấu lại các Ngân hàng Thương mại Nhà nước Việt Nam, giải pháp cơ cấu lại các Ngân hàng Thương mại Nhà nước Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.

  pdf0p cuong300 24-05-2014 97 41   Download

 • Có kinh nghiệm, nhưng thiếu... tiền Trong định hướng tái cơ cấu hệ thống NHTM theo đề án của Chính phủ, không chỉ những NHTM nhà nước tham gia “gánh vác”, hỗ trợ các NHTM yếu kém mà sẽ có cả các NHTM cổ phần lớn cũng vào cuộc. Khi được hỏi về việc này, lãnh đạo nhiều NHTM cổ phần lớn cho biết sẽ sẵn sàng tham gia. Ông Đặng Văn Thành, Chủ tịch HĐQT Sacombank cho rằng vì trách nhiệm với ngành, Sacombank sẵn sàng tham gia nếu được NHNN chỉ định.

  pdf4p bibocumi7 03-10-2012 62 31   Download

 • Báo cáo thực tập tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu, chi nhánh Chùa Hà giới thiệu đến các bạn những nội dung tổng quan về Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu, đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán và cơ cấu Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu,... Mời các bạn cùng tham khảo để có thêm tài liệu phục vụ nhu cầu học tập và làm việc hiệu quả.

  pdf32p ntabk001 17-01-2016 73 31   Download

 • Kết quả “ngầm” Tại nghị quyết ở kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa 13 vừa qua, yêu cầu đặt ra là Ngân hàng Nhà nước phải “tạo cho được chuyển biến tích cực trong việc tái cơ cấu hệ thống ngân hàng, các tổ chức tín dụng, các công ty tài chính gắn với thị trường chứng khoán, thị trường tài chính, bảo đảm đến năm 2015 có một hệ thống ngân hàng lành mạnh”.

  pdf3p bibocumi18 05-12-2012 21 4   Download

 • Tiến trình tái cơ cấu kinh tế đã bắt đầu khởi động với 3 trọng tâm: ngân hàng, đầu tư công và các doanh nghiệp nhà nước. Ông đánh giá thế nào về tiến trình này? Chính phủ đã quản lý tốt với những chính sách mang tính chiến lược liên quan tới ba mục tiêu trên. Ngân hàng Standard Chartered ủng hộ việc Chính phủ chú trọng tới thực hiện cải cách và sẵn sàng giúp đỡ với tất cả khả năng của mình.

  pdf3p bibocumi20 15-12-2012 30 3   Download

Đồng bộ tài khoản