intTypePromotion=1

Tài liệu Git tiếng Việt

Xem 1-1 trên 1 kết quả Tài liệu Git tiếng Việt
  • Git là một hệ thống quản lý mã nguồn phân phối và kiểm soát phiên bản phân tán với sự nhấn mạnh về tốc độ. Git lần đầu được thiết kế và phát triển bởi Linus Torvalds cho phát triển hạt nhân Linux. Nó là một phần mềm miễn phí được phân phối theo các điều khoản của GNU phiên bản 2.

    pdf70p tuyennt_1991 17-09-2015 51 13   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM


p_strKeyword=Tài liệu Git tiếng Việt
p_strCode=tailieugittiengviet

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản