Tài liệu kỹ sư công nghệ thông tin

Xem 1-20 trên 1704 kết quả Tài liệu kỹ sư công nghệ thông tin
 • Chuẩn kỹ năng Kỹ sư Công nghệ thông tin Kỹ sư Công nghệ thông tin cơ bản (phiên bản 01, 6-2002) (đã được chứng nhận tương đương với Chuẩn kỹ năng CNTT của JITEC, Nhật Bản) Được thích nghi vào điều kiện thực tế của Việt Nam trên cơ sở phiên bản ngày 19 tháng 3 năm 2001của chuẩn kỹ năng kỹ sư CNTT Nhật Bản Bản rà soát năm 2003 Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hoà Lạc Trung tâm sát hạch CNTT và hỗ trợ đào tạo (VITEC) ...

  pdf10p iiduongii1 28-03-2011 288 88   Download

 • Tham khảo tài liệu 'chuẩn kỹ năng kỹ sư công nghệ thông tin', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf30p 123968574 27-06-2012 226 45   Download

 • Hướng dẫn: 1. Dùng bút chì HB. Nếu bạn cần thay đổi câu trả lời, hãy xoá sạch câu trả lời trước. Phủi hết bụi tẩy trên giấy. 2. Đánh dấu thông tin dự thi và các câu trả lời của bạn theo hướng dẫn dưới đây. Bài thi sẽ không được chấm điểm nếu không đánh dấu đúng. Không đánh dấu hoặc viết gì ngoài những chỗ đã được qui định trên phiếu trả lời.

  pdf13p iiduongii2 31-03-2011 301 107   Download

 • Tài liệu tham khảo về chuẩn kỹ năng kỹ sư công nghệ thông tin

  pdf0p bigant88 22-07-2010 62 24   Download

 • (2) Hàm số SetupCurve, cho giá trị ban đầu vào bảng điều chỉnh nhiệt độ, và hàm GetK, xác định hệ số điều chỉnh nhiệt độ K, được tạo ra. (3) Để xác định hệ số điều chỉnh nhiệt độ K cho nhiệt độ Degree, GetK tìm bảng điều chỉnh nhiệt độ bằng cách sử dụng phương pháp tìm nhị phân. Nhiệt độ xung quanh được giả thiết là không nhỏ hơn –40°C và không lớn hơn 50°C.

  pdf13p iiduongii2 31-03-2011 143 45   Download

 • Hãy đọc mô tả chương trình, mô tả cú pháp giả ngữ, và chương trình dưới đây rồi trả lời câu hỏi con. [Mô tả chương trình] Calc là chương trình con sử dụng một ngăn xếp để tính các biểu thức số được biểu diễn theo cách ghi Polish đảo (Reverse Polish Notation). (1) Các biểu thức số được biểu diễn theo cách ghi Polish đảo được lưu giữ, mỗi lần một ký tự, trong các phần tử riêng biệt Ex[0], …, Ex[Lp] (Lp 3) của mảng một chiều kiểu ký tự Ex.

  pdf13p iiduongii2 31-03-2011 129 40   Download

 • Yêu cầu • đối với hệ thống và thiết kế phải hoàn hảo, không có sự không nhất quán giữa những người đặt hàng • đối với hệ thống hoá phải được tư liệu hoá lại đầy đủ • phải tương thich với các yêu cầu của toàn bộ dự án • tính tương thích hoàn toàn và tính không phụ thuộc của các yêu cầu được thiết lập • yêu cầu bảo mật tương thích với chính sách bảo mật của đơn vị • yêu cầu bảo mật của người dùng đối với hệ thống được x...

  pdf10p iiduongii1 28-03-2011 98 39   Download

 • Subquestion From the answer groups below, select the correct answers to be inserted in the blanks through in the following text. There is a LAN connected as shown in the diagram below. The transmission path distance between interconnect device X and interconnect device Y is 230 meters. The signal propagation speed on this transmission path is 230 meters per microsecond. Frame transmission from interconnect device X has now started. Prior to the elapse of microseconds from the start of this transmission, a frame being transmitted from interconnect device Y occurs.

  pdf13p iiduongii2 31-03-2011 130 54   Download

 • Câu hỏi con 2 Đồ thị mà ta thấy dưới đây sẽ được đưa ra nếu mệnh đề if trong hàm stschk bị thay đổi. Từ nhóm câu trả lời dưới đây, hãy chọn mệnh đề if dẫn đến kết quả này. Hãy đọc mô tả sau về chương trình COBOL và đọc chương trình đó, rồi trả lời câu hỏi con sau. [Mô tả chương trình] Chương trình này lấy ra các tổng số bản ghi lỗi phân theo mã lỗi, từ một tệp tình trạng sửa chữa ghi lại các tình trạng sửa chữa máy PC. Ngoài ra, nó...

  pdf13p iiduongii2 31-03-2011 158 49   Download

 • (2) Values indicating the state (0 or 1) are stored in the two-dimensional array s. The state values in row 1 and the rows which follow it are generated according to the following rules from the initial values stored in row 0, as shown in the table above. The state value of row i, column j is represented by s[i][j]. All of the values in column 0 are 0. The values of s[i+1][j] (where j 1) are generated according to the following table, based on the initial values of s[i][j-1] and s[i][j].

  pdf13p iiduongii2 31-03-2011 133 46   Download

 • Subquestion 2 From the answer groups below, select the correct answers to be inserted in the blanks and in the following text. In order to change the contents of matrix X so that it is rotated 90° counterclockwise and stored in matrix Y, line number 5 should be changed to and line number 9 should be changed to . Word Word Word Word Matrix X Matrix Y If you select more than one question, only the first answer will be graded. Q10. Read the following description of a C program and the program

  pdf13p iiduongii2 31-03-2011 101 40   Download

 • Tìm chỗ đang bị chiếm bởi người dùng chỉ ra trong danh sách chỗ bận. trả về chỗ tương ứng. Nếu không, trả về null. Nếu tìm thấy người dùng Câu hỏi con 1 Từ các nhóm câu trả lời sau, hãy chọn các câu trả lời đúng để điền vào các ô trống từ đến trong chương trình trên. Nhóm câu trả lời cho a tới c: b) element.next a) element d) new ListElement() e) next g) null h) prev j) this Nhóm

  pdf15p iiduongii2 31-03-2011 125 39   Download

 • Line type Description format Instruction With operand [label]{blank}{instruction code}{blank}{operand}[{blank}[comment]] line Without operand [label]{blank}{instruction code}[{blank}[{;}[comment] ] ] Comment line [blank]{;}[comment] (Note) [ ] Square brackets ([ ]) indicate that the specification contained in the brackets may be omitted. { } Braces ({ }) indicate that the specification contained in the braces is mandatory. Label Label is the name used to refer to the address of (the first word of) the instruction from other instructions and programs. A label must be 1...

  pdf13p iiduongii2 31-03-2011 115 38   Download

 • Bi-Directional List States for Empty List and List Containing Elements Seats are indicated by the class Seat, which extends ListElement. A seat number is assigned to each seat. The class SeatManager is used to implement methods for carrying out the administration rules. The lists of free seats and occupied seats are, respectively, freeSeats and occupiedSeats. Seat instances become elements of each list. Occupied seats are registered in occupiedSeats. The list is managed so that the seats are sorted from the one with the shortest usage time to the one with the longest usage time.

  pdf13p iiduongii2 31-03-2011 106 36   Download

 • Luận văn tốt nghiệp Kỹ sư ngành Công nghệ thông tin: Xây dựng chương trình sắp xếp thời khóa biểu trường Trung học cơ sở được nghiên cứu nhằm mục đích hệ thống dữ liệu đảm bảo việc nhập dữ liệu, quản lý, tra cứu, khai thác dữ liệu được nhanh chóng, thuận tiện; phần mềm giúp sắp xếp thời khóa biểu nhanh chóng giảm thiều tối đa thời gian và công sức so với việc thực hiện thủ công; phần mềm có giao diện hài hòa, dễ nhìn, linh hoạt, năng động hơn v...

  pdf69p demhoangvu_demcodon0705 06-11-2016 48 29   Download

 • 8. Các hoạt động chung đối với kiểm thử 8-1 Chuẩn bị kế hoạch • kế hoạch kiểm thử riêng biệt được kiểm thử chuẩn bị riêng cho giai đoạn thiết kế riêng và thực hiện và kế hoạch được những người có trách nhiệm xem xét • kế hoạch kiểm thử mô tả việc mở rộng, mục tiêu, tổ chức, lịch trình, người chịu trách nhiệm, phương pháp thực hiện,

  pdf10p iiduongii1 28-03-2011 77 28   Download

 • Tài liệu Vấn đề đạo đức trong việc sử dụng kỹ thuật công nghệ, thông tin và truyền thông. Vì sao các doanh nghiệp kiểm soát việc sử dụng công nghệ thông tin trình bày các luồng ý kiến khác nhau về vấn đề đạo đức trong việc sử dụng kỹ thuật, công nghệ, thông tin và truyền thông.

  doc2p thaichau333 08-04-2014 40 4   Download

 • Công nghệ thông tin và truyền thông (CNTT-TT) Việt Nam đã và đang có những bước phát triển mạnh mẽ, thực sự trở thành một phần quan trọng của hạ tầng kinh tế quốc dân, một ngành kinh tế kỹ thuật mũi nhọn của quốc gia, đóng góp ngày càng nhiều vào sự phát triển kinh tế - xã hội chung của đất nước. Chính phủ Việt Nam luôn đặc biệt quan tâm và dành nhiều ưu đãi để thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển ngành kinh tế quan trọng này....

  pdf92p thinhlu 24-09-2011 209 91   Download

 • Mời các bạn tham khả Ebook Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin (Tài liệu hướng dẫn ôn thi nâng ngạch công chức năm 2016 môn Tin học): Phần 2 sau đây để nắm bắt được những kiến thức về sử dụng trình chiếu cơ bản, sử dụng Internet cơ bản, ngân hàng câu hỏi ôn tập.

  pdf85p maiyeumaiyeu25 16-12-2016 100 42   Download

 • Ebook Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin (Tài liệu hướng dẫn ôn thi nâng ngạch công chức năm 2016 môn Tin học): Phần 1 trang bị cho các bạn những kiến thức về công nghệ thông tin cơ bản, sử dụng máy tính cơ bản, xử lý văn bản, sử dụng bảng tính.

  pdf57p maiyeumaiyeu25 16-12-2016 67 40   Download

Đồng bộ tài khoản