intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Tài liệu matlad

Xem 1-5 trên 5 kết quả Tài liệu matlad
 • Matlab là một ngôn ngữ lập trình cấp cao dạng thông dịch, nó là môi trường tính toán số được thiết kế bởi công ty MathWorks, Matlab cho phép thực hiện các phép tính toán số, ma trận, vẽ đồ thị hàm số hay biểu diễn thông tin (dưới dạng 2D hay 3D), các thuật toán, giao tiếp với các chương trình của các ngôn ngữ khác một cách dễ dàng, phiên bản Matlab được sử dụng mô phỏng trong tài liệu này là Matlab R2009a.

  pdf26p minhminhminh32 31-03-2014 405 96   Download

 • Matlab (Matrix Laboratory) là một công cụ phần mềm của The Mathworks Ins, ban đầu phục vụ chủ yếu việc mô tả kỹ thuật bằng toán học với các phần tử cơ bản là ma trận

  pdf279p vanmanh1008 25-05-2013 231 56   Download

 • Để đọc/load một file audio (.wav) dùng hàm wavread với cú pháp như sau: y = wavread(filename) [y, Fs, nbits] = wavread(filename) [y, Fs, nbits, opts] = wavread(filename) Trong đó y: dữ liệu các sample của file wav Fs : sample rate (Hz) nbits: số lượng bit trên 1 sample opts: 1 cấu trúc lưu những thông tin khác của file wav

  ppt0p bidao13 10-07-2012 122 26   Download

 • Học phần Tin ứng dụng thuộc khối kiến thức cơ sở chung của các ngành Đại học kỹ thuật chuyên ngành điện. Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về: Phần mềm Matlab và ứng dụng của nó để mô phỏng các bài toán điều khiển các quá trình công nghệ thông dụng Sau khi đã cài đặt xong, chúng ta hãy xem MATLAB có thể làm đ¬ược những gì. Trong phần này chúng ta sẽ trình bày một số những ứng dụng của nó; vì để trình bày...

  doc102p nguyenquanglap050391 14-05-2012 825 410   Download

 • Thực chất phổ các dao động hai biên không đồng đều nhau mà càng xa thì biên độ càng giảm doc đặc tuyến lọc của bộ cộng hưởng không phải là hình chữ nhật lý tưởng.Trong tín hiệu điều biên, các biên tần chức tin tức, còn tải tin không mang tin tức. Như vậy công suất tải tin là công suất tiêu hao vô ích, còn công suất biên tần là công suất hữu ích

  pdf94p ntgioi120405 13-11-2009 458 249   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
ADSENSE

p_strKeyword=Tài liệu matlad
p_strCode=tailieumatlad

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2