Tcxdvn 276 2003

Xem 1-4 trên 4 kết quả Tcxdvn 276 2003
 • TCXDVN 276: 2003- Công trình công cộng- Nguyên tắc cơ bản đề thiết kế do Viện nghiên cứu Kiến trúc biên soạn, Vụ Khoa học công nghệ- Bộ Xây dựng đề nghị và được Bộ Xây dựng ban hành...

  doc50p alibabava40tencuop 23-09-2009 291 74   Download

 • TCXDVN 276 2003: CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG- NGUYÊN TẮC CƠ BẢN ĐỂ THIẾT KẾ: Tiêu chuẩn này áp dụng để thiết kế xây dựng mới hoặc cải tạo các công trình công cộng trong các đô thị, bao gồm các công trình y tế, thể thao, văn hoá, giáo dục, trụ sở cơ quan hành chính các cấp, các công trình dịch vụ công cộng nhằm đảm bảo những yêu cầu cơ bản về sử dụng, an toàn và vệ sinh.

  pdf27p minhphung21053 25-07-2010 176 56   Download

 • Tiêu chuẩn này áp dụng để thiết kế xây dựng mới hoặc cải tạo các công trình công cộng trong các đô thị, bao gồm các công trình y tế, thể thao, văn hóa, giáo dục, trụ sở cơ quan hành chính các cấp, các công trình dịch vụ công cộng nhằm đảm bảo nhưng yêu cầu cơ bản về sử dụng, an toàn và vệ sinh.

  pdf28p tuongvan 07-09-2009 225 46   Download

 • Tiêu chuẩn xây dựng TCXDVN 276:2003 về Công trình công cộng - Nguyên tắc cơ bản để thiết kế áp dụng để thiết kế xây dựng mới hoặc cải tạo các công trình công cộng trong các đô thị, bao gồm các công trình y tế, thể thao, văn hoá, giáo dục, trụ sở cơ quan hành chính các cấp, các công trình dịch vụ công cộng nhằm đảm bảo những yêu cầu cơ bản về sử dụng, an toàn và vệ sinh.

  doc17p bautroibinhyen9 18-12-2016 13 4   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản