Tcxdvn 300: 2003

Xem 1-4 trên 4 kết quả Tcxdvn 300: 2003
 • TCXDVN 300: 2003 (ISO 9251:1987)- Cách nhiệt- Điều kiện truyền nhiệt và các đặc tính của vật liệu- Thuật ngữ chấp nhận từ ISO (ISO 9251:1987)- Cách nhiệt- Điều kiện truyền nhiệt và các đặc tính của vật liệu- Thuật ngữ . TCXDVN 300: 2003 (ISO 9251:1987)- Cách nhiệt- Điều kiện truyền nhiệt và các đặc tính của vật liệu- Thuật ngữ do Viện Nghiên cứu Kiến trúc biên soạn, Vụ khoa học Công nghệ- Bộ Xây dựng đề nghị và được...

  pdf5p quochung 15-09-2009 144 48   Download

 • Tham khảo tài liệu 'tcxdvn 300: 2003', kinh tế - quản lý, tiêu chuẩn - qui chuẩn phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf5p alibabava40tencuop 28-09-2009 55 12   Download

 • Nối tiếp nội dung cua phần 1 cuốn sách "Tiêu chuẩn quy định chung về thiết kế xây dựng", phần 2 giới thiệu tới người đọc các tiêu chuẩn chung về thiết kế bao gồm: TCXD 213:1998 Nhà và công trình dân dụng - Từ vựng - Thuật ngữ chung; TCXDVN 300:2003 Cách nhiệt - Điều kiện truyền nhiệt và các đặc tính của vật liệu - Thuật ngữ; CXDVN 299:2003 Cách nhiệt – các đại lượng vật lý và định nghĩa;... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf1037p tsmttc_007 09-09-2015 79 37   Download

 • Các tiêu chuẩn liên quan 1. TCXDVN 303-2004 - Công tác lát và láng. 2. TCXDVN 324-2004 - Xi măng xây trát. 3. TCXDVN 336-2005 - Vữa dán gạch ốp lát. 4. TCXDVN221-2004 – Sơn XD, phân loại. 5. TCXDVN293-2003–Chống nóng nhà ở. 6. TCXD VN 298-2003, 299-2003, 300-2003 - TC về cách nhiệt chuyển dịch từ TC ISO. 7. TCXDVN 328-2004-Tấm trải chống thấm trên cơ sở bitum biến tính. 8. TCXDVN 331-2004 - Vật liệu xây dựng - Phương pháp thử tính không cháy...

  doc4p rong_choi 10-06-2011 258 80   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản