Tcxdvn 323 2004

Xem 1-8 trên 8 kết quả Tcxdvn 323 2004
 • TCXDVN 323 2004: Nhà ở cao tầng- Tiêu chuẩn thiết kế

  pdf31p minhphung21053 25-07-2010 188 125   Download

 • Căn cứ Nghị định số 36 / 2003 / NĐ-CP ngày 4 / 4 / 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng. - Căn cứ Biên bản ngày 23 / 3/ 2004 của Hội đồng Khoa học kỹ thuật chuyên ngành nghiệm thu dự thảo tiêu chuẩn " Nhà ở cao tầng - Tiêu chuẩn thiết kế " - Xét đề nghị của Viện tr|ởng Viện Nghiên cứu Kiến trúc tại công văn số 481 / VNCKT-TC ngày 24 / 9 / 2004 và Vụ tr|ởng Vụ Khoa học Công nghệ...

  pdf28p tuanphi001 17-07-2013 73 13   Download

 • Bộ Quy chuẩn xây dựng Việt Nam TCVN 2737-1995- Tải trọng và tác động- Tiêu chuẩn thiết kế TCVN 6160-1996- Phòng cháy, chữa cháy- Nhà cao tầng- Yêu cầu thiết kế TCVN 5760-1993- Hệ thống chữa cháy- Yêu cầu chung về thiết kế, lắp đặt và sử dụng TCVN 5738: 2001- Hệ thống báo cháy- Yêu cầu kỹ thuật TCVN 5687-1992- Thông gió, điều tiết không khí và sưởi ấm- Tiêu chuẩn thiết kế

  pdf27p quochung 15-09-2009 872 270   Download

 • Quyết định 26/2004/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc ban hành TCXDVN 323: 2004 "Nhà ở cao tầng - Tiêu chuẩn thiết kế"

  doc25p quynhtrang 19-08-2009 61 18   Download

 • Quyết định số 26/2004/QĐ-BXD về việc ban hành TCXDVN 323: 2004 “Nhà ở cao tầng - Tiêu chuẩn thiết kế” do Bộ Xây dựng ban hành

  pdf22p ngotiendoan 23-10-2009 76 17   Download

 • Quyết định số 26/2004/QĐ-BXD về việc ban hành TCXDVN 323: 2004 “Nhà ở cao tầng - Tiêu chuẩn thiết kế” do Bộ Xây dựng ban hành

  pdf21p lawgtvt5 26-11-2009 88 10   Download

 • Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Tiêu chuẩn TCXDVN 323: 2004 Nhà ở cao tầng- Tiêu chuẩn thiết kế ban hành theo Quyết định số 26/2004/QĐ-BXD ngày 02/11/2004 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng. (có Phụ lục kèm theo). Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng công báo. Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này ... ...

  doc2p alibabava40tencuop 23-09-2009 194 48   Download

 • Quyết định 21/2006/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung tiêu chuẩn TCXDVN 323: 2004 ban hành theo Quyết định số 26/2004/QĐ-BXD ngày 02/11/2004 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng

  doc2p thienthan 19-08-2009 200 25   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản