Tcxdvn 371 : 2006

Xem 1-4 trên 4 kết quả Tcxdvn 371 : 2006
 • TCXDVN 371 2006: Nghiệm thu chất lượng thi công công trình xây dựng: Tiêu chuẩn này qui định nội dung và trình tự tiến hành công tác nghiệm thu chất lượng thi công xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp (xây dựng mới và cải tạo) đã hoàn thành.

  pdf44p minhphung21053 25-07-2010 419 198   Download

 • 1. Qui định chung: 1.1 Tiêu chuẩn này qui định nội dung và trình tự tiến hành công tác nghiệm thu chất lượng thi công xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp (xây dựng mới và cải tạo) đã hoàn thành. 1.2 Chỉ được phép đưa bộ phận công trình (hạng mục công trình hoặc công trình) đã xây dựng xong vào sử dụng sau khi đã tiến hành công tác nghiệm thu theo những quy định của tiêu chuẩn này. 1.

  doc52p alibabava40tencuop 24-09-2009 3223 374   Download

 • Quyết định về việc ban hành TCXDVN 371 : 2006 " Nghiệm thu chất lượng thi công công trình xây dựng". Gồm những quy định chung, những thuật ngữ, định nghĩa, các bước nghiệm thu công trình ...

  doc38p boysongcong 07-10-2009 601 163   Download

 • Quyết định 41/2006/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc ban hành TCXDVN 371: 2006 "Nghiệm thu chất lượng thi công công trình xây dựng"

  doc40p thienthan 19-08-2009 381 78   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản