Thay đổi thông số uac

Xem 1-5 trên 5 kết quả Thay đổi thông số uac
 • Bài lab triển khai trên một máy Windows 7 với mục tiêu khảo sát và thử nghiệm một số thông số liên quan đến cơ chế User Account Control (UAC) Các bước thực hiện: A. B. C. D. Thay đổi thông số UAC Khảo sát phản ứng của UAC Notifications level 1 Khảo sát phản ứng của UAC Notifications level 2 Tắt chức năng UAC

  pdf9p vtva001 15-10-2010 205 137   Download

 • Nếu bạn là một “nạn nhân” của “biện pháp an ninh” này, bạn sẽ biết lý do tại sao đây là sự thất bại của Microsoft. Điều đó chỉ ra rằng UAC thậm chí có thể gây trở ngại cho vấn đề bảo mật hệ thống tại nhà cũng như văn phòng. 4 lý do sau đây cho thấy vì sao chúng ta không cần thiết phải bật tính năng UAC (tham khảo bài viết:Bỏ qua cảnh báo UAC bằng cách tạo Shortcut có quyền Administrator). 1. Mọi người đều kích “Yes” Thậm chí nếu có hàng trang văn bản...

  pdf3p bibocumi26 12-01-2013 18 2   Download

 • Bài lab triển khai trên một máy Windows 7 với mục tiêu khảo sát và thử nghiệm một số thông số liên quan đến cơ chế User Account Control (UAC) Các bước thực hiện: A. Thay đổi thông số UAC B. Khảo sát phản ứng của UAC Notifications level 1 C. Khảo sát phản ứng của UAC Notifications level 2 D. Tắt chức năng UAC

  pdf9p luvpuca 05-04-2011 95 30   Download

 • LAB 1.2. WINDOWS 7 USER ACCOUNT CONTROL I. GIỚI THIỆU Bài lab triển khai trên một máy Windows 7 với mục tiêu khảo sát và thử nghiệm một số thông số liên quan đến cơ chế User Account Control (UAC) Các bước thực hiện: A. B. C. D. Thay đổi thông số UAC Khảo sát phản ứng của UAC Notifications level 1 Khảo sát phản ứng của UAC Notifications level 2 Tắt chức năng UAC Start

  pdf9p ahhact 25-05-2010 98 23   Download

 • Khi một người dùng chuẩn đăng nhập vào máy tính chạy hệ điều hành Windows, đó cũng là lúc có một số hành động cần phải được bảo vệ. Sự bảo vệ này không phải lúc nào cũng thành công vì một số phiên bản Windows không bảo vệ hệ thống tốt như mọi người hằng mong đợi Các hành động cần được bảo vệ là sự thay đổi hoặc việc ghi vào các thư mục hệ thống và các location trong Registry.

  pdf5p longtuyenthon 27-01-2010 95 10   Download

Đồng bộ tài khoản