intTypePromotion=1
ADSENSE

Thể tích dung dịch koh

Xem 1-3 trên 3 kết quả Thể tích dung dịch koh
  • 5 đề thi thử ĐH năm 2009 và đáp án FeS + H2SO4  Fe2(SO4)3 + SO2 + H2O. Hệ số cân bằng tối giản của của H2SO4 là A. 4. B. 12. C. 10. D. 8. 3. Sản xuất amoniac trong công nghiệp dựa trên phương trình hóa học sau: N2 (k) + 3H2 (k) 2NH3 (k) ; H = 92 kJ. Cân bằng hóa học sẽ chuyển dịch về phía tạo ra amoniac nhiều hơn nếu A. giảm áp suất chung và nhiệt độ của hệ. B. giảm nồng độ của khí nitơ và khí hiđro. C. tăng nhiệt độ của hệ. D.......

    doc26p thaonguyen 17-04-2009 5197 2169   Download

  • Titan đioxit được điều chế từ quặng ilmenit Bình Định bằng phương pháp kiềm hóa với tác nhân phân hủy quặng là dung dịch KOH. Vật liệu titan đioxit được điều chế trong điều kiện: nồng độ KOH phân hủy quặng 80 %, nồng độ H2SO4 dùng để phản ứng với chất rắn thu được ở dạng bột nhão là 4 M, tỉ lệ giữa khối lượng quặng ilmenit và thể tích axit H2SO4 là 1 : 9 và nhiệt độ nung kết tủa TiO(OH)2 là 600 o C.

    pdf8p cumeo3000 01-08-2018 32 0   Download

  • Các axit có trong các sản phẩm rượu theo nguồn gốc bao gồm hai loại: Một loại có trong bản thân nguyên liệu đem sản xuất hoặc bổ sung vào trong quá trình sản xuất, một loại vốn là các axit hữu cơ sinh ra trong quá trình lên men rượu (sản phẩm phụ). 3.1. Xác định lượng axit tổng số - Dụng cụ, hoá chất + Bình nón 250ml, buret 25ml, pipet 50ml, KOH 0,1N + Phenolftalein dung dịch rượu 1%. + Chỉ thị hỗn hợp: Trộn với thể tích bằng nhau: metyl đỏ dung dịch rượu 0,2% metyl...

    pdf0p zues05 23-06-2011 242 103   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
ADSENSE

p_strKeyword=Thể tích dung dịch koh
p_strCode=thetichdungdichkoh

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2