Thị trường forex market

Xem 1-20 trên 27 kết quả Thị trường forex market
 • Thị trường Ngoại hối (tiếng Anh: Foreign Exchange Market, viết tắt là FOREX hay FX) là thị trường tiền tệ liên ngân hàng quốc tế, còn được nhắc đến dưới cái tên Thị trường Tiền mặt (Cash Market) hoặc Thị trường Liên ngân hàng Giao ngay (Spot Interbank Market). Thị trường Ngoại hối tồn tại bất cứ nơi nào mà ở đó, tiền tệ của một quốc gia này được chuyển đổi thành tiền tệ của một quốc gia khác.

  pdf67p bluesky_12 19-12-2012 172 76   Download

 • Thị trường ngoại hối (Forex, FX, hoặc thị trường tiền tệ) là một thị trường phi tập trung toàn cầu cho việc trao đổi các loại tiền tệ. Những người tham gia chính trong thị trường này là các ngân hàng quốc tế lớn. Các trung tâm tài chính khắp thế giới giữ chức năng như các neo của trao đổi giữa một loạt các loại người mua và người bán khác nhau suốt ngày đêm, ngoại trừ những ngày cuối tuần.

  pdf17p tab_12 29-07-2013 102 26   Download

 • Qua hơn 5 năm kinh nghiệm kinh doanh trong lĩnh vực ngoại hối (Forex trading- viết tắt của Foreign Exchange trading), dựa trên kinh nghiệm thực tế và kiến thức tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, tôi xin đúc kết lại "Tài liệu kinh doanh ngoại hối tổng hợp từ nhiều nguồn" với mong muốn giúp đỡ mọi người kiếm thêm thu nhập và góp phần mang thêm ngoại tệ về cho đất nước.

  pdf66p mr_gold_forex 12-08-2012 289 154   Download

 • There are four groups in the forex market. There are the novice traders – the greenies, the ones who try to outrun the bear and lose every time. In addition to the novice traders, there are three other levels of participation in the forex market: the dealers, the institutional traders, and the advanced traders.

  pdf11p leslie88 24-09-2010 99 36   Download

 • Phân tích cơ bản lịch sử đã được sử dụng để đánh giá giá trị của một công ty bằng cách đánh giá giá cổ phiếu của nó. Như chúng ta đã thấy các thị trường mới xuất hiện và công cụ tài chính mới phát triển, phân tích cơ bản đã được sử dụng để định giá những thị trường

  pdf32p luly_meo2 04-02-2012 27 8   Download

 • Nhiều yếu tố ảnh hưởng đến giá trị của một tài sản hay thị trường, và trong phần này của cuốn sách, chúng tôi cố gắng để giải thích những yếu tố về đơn giản hóa. Chúng ta cần phải nhận thức được rằng nguyên tắc cơ bản di chuyển các thị trường trên cả hai cấp ngắn hạn và dài hạn bởi vì đó có thể cung cấp cơ sở cho một quyết định kinh doanh.

  pdf32p luly_meo2 04-02-2012 31 8   Download

 • Phân tích kỹ thuật có thể cung cấp một bức tranh ngắn gọn về những biến động và cho chúng tôi biết những người được kiểm soát một thị trường hiện nay: người mua hoặc người bán. Ưu điểm phân tích kỹ thuật lớn nhất trên phân tích cơ bản là nó có nhiều tính chất chủ quan của quá trình ra quyết định.

  pdf32p luly_meo2 04-02-2012 25 6   Download

 • Trong phiên giao dịch, thị trường xác định quyết định của chúng tôi, hoặc các thông số, và nó là đường xu hướng để xác định các thông số của thị trường. Đường xu hướng là một công cụ yêu thích của các thương nhân cho một lý do rất tốt: Thị trường tôn trọng họ.

  pdf32p luly_meo2 04-02-2012 31 5   Download

 • Điều này thường được gọi là "cảm giác" một thị trường, trong đó chân cuối cùng lên không cảm thấy đúng với tôi. "Ngay cả khi không nhìn thấy biểu đồ âm lượng ở dưới cùng của biểu đồ, các thương nhân giàu kinh nghiệm nhận thấy khi một thị trường đang bắt đầu dao động tại mức kháng cự nhỏ hoặc giọt nhanh hơn nó đã được thả về phản ứng.

  pdf32p luly_meo2 04-02-2012 24 5   Download

 • Bằng cách đi lại và nghiên cứu các bảng xếp hạng, bạn sẽ tìm thấy rằng thường chúng ta sẽ thấy cùng cấp chứng minh hỗ trợ hoặc kháng cự trên RSI, tùy thuộc vào xu hướng hiện tại. Trong một thị trường rất mạnh trong 50 RSI cấp sẽ chứng minh hỗ trợ, sẽ giá dưới cùng cùng một lúc RSI tìm thấy hỗ trợ ở cấp độ này.

  pdf32p luly_meo2 04-02-2012 26 4   Download

 • Hoạt động mua bán các đồng tiền khác nhau được diễn ra trên thị trường, và thị trường này được gọi là thị trường ngoại hối (The Foreign Exchange Market – FOREX).

  pdf24p kemoc4 29-05-2011 161 76   Download

 • The Foreign Exchange (FOREX) market is a cash (or “spot”) interbank market established in 1971 when floating exchange rates began to materialize. This market is the arena in which the currency of one country is exchanged for those of another and where settlements for international business are made.

  pdf0p leslie88 24-09-2010 80 26   Download

 • CHAPTER 1. Introduction. 1.1. Foreign Exchange as a Financial Market 1.2. Foreign Exchange in a Historical Perspective 1.3. Main Stages of Recent Foreign Exchange Development The Bretton Woods Accord The International Monetary Fund Free-Floating of Currencies The European Monetary Union The European Monetary Cooperation Fund The Euro

  pdf14p mama15 21-10-2010 61 22   Download

 • CHAPTER 4 Fundamental Analysis. Two types of analysis are used for the market movements forecasting: fundamental, and technical (the chart study of past behavior of commodity prices). The fundamental one focuses on the theoretical models of exchange rate determination and on the major economic factors and their likelihood of affecting the foreign exchange rates. 4.1. Economic Fundamentals Theories of Exchange Rate Determination Fundamentals may be classified into economic factors, financial factors, political factors, and crises.

  pdf13p mama15 21-10-2010 58 22   Download

 • CHAPTER 3 Kinds Of Foreign Exchange Market. 3.1. Spot Market. Currency spot trading is the most popular foreign currency instrument around the world, making up 37 percent of the total activity. The fast-paced spot market is not for the fainthearted, as it features high volatility and quick profits (and losses).

  pdf9p mama15 21-10-2010 44 20   Download

 • CHAPTER 5 Technical Analysis 5.1. The Fundamentals Of Technical Analysis. Technical analysis is appointed to analyze market movement (the movement of prices, volumes and open interests) using the information obtained for a past time.

  pdf50p mama15 21-10-2010 59 20   Download

 • CHAPTER 7 Foreign Exchange Risks 7.1. Exchange Rate Risk. Exchange rate risk is a consequence of the continuous shift in the worldwide market supply and demand balance on an outstanding foreign exchange position. A position will be a subject to all the price changes as long as it is outstanding.

  pdf38p mama15 21-10-2010 66 20   Download

 • Price action is the foundation of all technical indicators, yet most traders do little to understand it. Within trades, price action creates the most important element of context, defining inflection points that affect market entry and exit.

  pdf25p mama15 24-10-2010 80 20   Download

 • CHAPTER 6 Fibonacci Analysis and Elliott Waves Theory. 6.1. Fibonacci Analysis. The Fibonacci analysis gives ratios which play important role in the forecasting of market movements. This theory is named after Leonardo Fibonacci of Pisa, an Italian mathematician of the late twelfth and early thirteenth centuries

  pdf9p mama15 21-10-2010 55 18   Download

 • Adifficult challenge facing a trader, and particularly those trading e-forex, is finding perspective. Achieving that in markets with regular hours is hard enough, but with forex, where prices are moving 24 hours a day, seven days a week, it is exceptionally laborious.

  pdf2p mama15 24-10-2010 72 17   Download

Đồng bộ tài khoản