Thiết kế tháp mâm xuyên lỗ

Xem 1-3 trên 3 kết quả Thiết kế tháp mâm xuyên lỗ
  • Tham khảo luận văn - đề án 'luận văn đồ án thiết kế tháp mâm xuyên lỗ xử lý amoniac (nh3)  ', luận văn - báo cáo, khoa học tự nhiên phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

    doc41p kecodon360 14-09-2013 318 129   Download

  • Ô nhiễm không khí từ các ngành sản xuất công nghiệp ở nước ta, trong những năm gần đây đang là vấn đề quan tâm không ch ỉ của nhà n ước mà còn là của toàn xã hội bởi mức độ nguy hại của nó đã đến mức báo động. Bên cạnh đó, đây là một lĩnh vực mà chúng ta chưa th ấy h ết được m ối nguy hại của nó đối con người và sinh vật. Hiện nay v ẫn ch ưa có h ệ th ống quản lý môi trường thật sự hoàn chỉnh để...

    pdf46p chatraqn 13-12-2012 313 149   Download

  • Thuật ngữ "amoniac" có nguồn gốc từ một liên kết hóa học có tên là "clorua amoni" được tìm thấy gần đền thời thần Mộc tinh Ammon ở Ai Cập. Người đầu tiên chế ra amoniac nguyên chất là nhà hóa học Dzozè Prisly.

    pdf38p peheo_4 12-10-2012 270 110   Download

Đồng bộ tài khoản