Thiệt lập openoffice writer

Xem 1-5 trên 5 kết quả Thiệt lập openoffice writer
 • BẢNG BIỂU 3.1 Tạo cấu trúc bảng 3.1.1 Chèn bảng mới Cách 1: Sử dụng mục chọn Insert Table Để chèn một bảng mới lên tài liệu, mở mục chọn: Table → Insert → Table… hộp thoại Insert Table xuất hiện: Hình 20.

  pdf10p vitconmengu 16-08-2011 61 9   Download

 • IN ẤN 5.1 Qui trình để in ấn In ấn là công đoạn rất quan trọng và là khâu cuối cùng trong quy trình soạn thảo tài liệu. Để làm tốt việc in ấn cho tài liệu của mình, bạn nên thực hiện theo quy trình sau: 1. Định dạng trang in (Page Style). 2. Soạn thảo tài liệu. 3. Thiết lập tiêu đề đầu, tiêu đề cuối trang, đánh số trang (nếu cần). 4. Xem tài liệu trước khi in. 5. In tài liệu ra giấy. - Định dạng trang in: đây là bước bạn phải làm đầu tiên...

  pdf7p vitconmengu 16-08-2011 131 9   Download

 • Phần này bao gồm những thiết lập được áp dụng cho toàn bộ các chương trình của bộ OOo và nó đặc biệt quan trọng trong việc sử dụng Writer. Tùy chọn chung khác được đề cập trong chương “Cài đặt OpenOffice.org” trong phần hướng dẫn Khởi đầu. 1) Nhấn chuột vào thẻ “Công cụ”, chọn “Tùy chọn”. Danh sách trong hộp bên tay trái thay đổi tùy vào thành phần nào của OOo được mở.

  pdf26p minhthao 24-06-2009 75 19   Download

 • 2.3 Thiết lập Bullets and Numbering Phần này sẽ hướng dẫn cách thiết lập các loại đánh dấu đầu đoạn (Bullets) và cách đánh số chỉ mục (Numbering) cho các tiêu đề trên tài liệu Writer.

  pdf7p phuochau18 19-05-2011 66 16   Download

 • 1. Sự hình thành của mạng máy tính ... Nếu lấy kỹ thuật chuyển mạch làm yếu tố Phần này bao gồm những thiết lập được áp dụng cho toàn bộ các chương trình của bộ OOo và nó đặc biệt quan trọng trong việc sử dụng Writer. Tùy chọn chung khác được đề cập trong chương “Cài đặt OpenOffice.org” trong phần hướng dẫn Khởi đầu. 1) Nhấn chuột vào thẻ “Công cụ”, chọn “Tùy chọn”.

  pdf0p minhthao 24-06-2009 2028 958   Download

Đồng bộ tài khoản