intTypePromotion=1
ADSENSE

Thông tin địa chính

Xem 1-20 trên 2076 kết quả Thông tin địa chính
 • Bài giảng "Lập trình C: Chương 9 - File" được biên soạn với các nội dung chính sau: Đưa file ra đĩa; Ghi thông tin lên file đã mở; Đóng file; Đọc thông tin từ một file vào bộ nhớ;... Mời các bạn cũng tham khảo bài giảng tại đây!

  ppt10p kimphuong59 01-02-2023 5 1   Download

 • Thông qua việc thực hiện đề tài cấp thành phố (TP): “Hệ thống bản đồ cảnh báo rủi ro (hazard map system) dùng các cảm biến năng lượng thấp và dữ liệu viễn thám”, với sự hỗ trợ kinh phí từ Sở Khoa học và Công nghệ TP Hồ Chí Minh, nhóm nghiên cứu thuộc Trường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh đã nghiên cứu phát triển thành công những nội dung quan trọng nhất trong việc xây dựng hệ thống bản đồ cảnh báo rủi ro toàn diện, sử dụng cảm biến năng lượng thấp và ảnh viễn thám.

  pdf3p phuong62310 31-01-2023 5 1   Download

 • Bài giảng "Thông tin vệ tinh: Chương 2 - Quỹ đạo của vệ tinh" được biên soạn gồm các nội dung chính sau: Cơ sở lý thuyết; Các dạng quỹ đạo; Các bài toán xác định vị trí, khoảng cách; Xác định bán kính quỹ đạo địa tĩnh GEO; Xác định khoảng cách từ trạm mặt đất đến vệ tinh; Xác định góc ngẩng; Xác định thời gian lan truyền sóng. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf16p phuongthuy205 11-01-2023 4 1   Download

 • Niên giám thống kê là ấn phẩm được Cục Thống kê tỉnh Hà Giang xuất bản hàng năm, nhằm đáp ứng nhu cầu thông tin về tình hình kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh. Nội dung cuốn “Niên giám thống kê tỉnh Hà Giang năm 2015” bao gồm số liệu chính thức các năm 2011, 2012, 2013, 2014 và số liệu sơ bộ năm 2015.

  pdf404p trangxanh0906 12-01-2023 4 1   Download

 • Niên giám thống kê là ấn phẩm được Cục Thống kê tỉnh Hà Giang xuất bản hàng năm, nhằm đáp ứng nhu cầu thông tin về tình hình kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh. Nội dung cuốn “Niên giám thống kê tỉnh Hà Giang năm 2017” bao gồm số liệu chính thức các năm 2010, 2014, 2015, 2016 và số liệu sơ bộ năm 2017.

  pdf418p trangxanh0906 12-01-2023 3 1   Download

 • Niên giám thống kê là ấn phẩm được Cục Thống kê tỉnh Hà Giang xuất bản hàng năm, nhằm đáp ứng nhu cầu thông tin về tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh. Nội dung cuốn “Niên giám thống kê tỉnh Hà Giang năm 2018” bao gồm số liệu chính thức các năm 2010, 2015, 2016, 2017 và số liệu sơ bộ năm 2018.

  pdf434p trangxanh0906 12-01-2023 2 1   Download

 • Giáo trình Lái phương tiện hạng nhất cung cấp cho người học những kiến thức như: quy tắc giao thông và tín hiệu của phương tiện; trách nhiệm của người lái phương tiện; phòng chống cháy nổ; các tuyến vận tải đường thuỷ nội địa chính; vị trí, vai trò và đặc điểm của ngành vận tải thủy; phương pháp xếp dỡ vận chuyển và bảo quản một số loại hàng. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf160p tranghong0906 04-01-2023 7 1   Download

 • Luận án "Hoàn thiện phân tích báo cáo tài chính phục vụ quản trị tài chính tại các bệnh viện công lập trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi" được hoàn thành với mục tiêu nhằm nghiên cứu và đề xuất các giải pháp hoàn thiện phân tích BCTC phục vụ quản trị tài chính tại các BVCL trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi nhằm hướng đến mục tiêu tự chủ tài chính hoàn toàn các khoản chi thường xuyên. Các nghiên cứu này đặt ra trong điều kiện phân tích phục vụ nhu cầu thông tin cho các nhà quản trị đơn vị.

  pdf200p tranghong0906 02-01-2023 8 2   Download

 • Bài viết "Các yếu tố ảnh hưởng đến cơ cấu chi tiêu của khách du lịch nội địa và quốc tế tại 30 tỉnh thành phố Việt Nam" xem xét nhiều yếu tố ảnh hưởng đến cơ cấu chi tiêu, gồm cả địa điểm du lịch, nguồn thông tin trước khi du lịch và đặc điểm nhân khẩu học của khách du lịch. Nghiên cứu sử dụng lý thuyết mới về phương pháp phân tích số liệu đa hợp (Compositional data analysis – CODA) gồm nhiều bảng biểu và mô hình hồi quy để xác định các yếu tố chính ảnh hưởng đến cơ cấu chi tiêu.

  pdf12p lieuyeuyeu18 23-12-2022 17 1   Download

 • Nghiên cứu "Xây dựng hệ thống thông tin về các nhà vườn truyền thống trong phường Thuận Thành, thành phố Huế" ứng dụng GIS kết hợp với công nghệ GPS, UAV, ArcGIS Online để xây dựng hệ thống thông tin về các nhà vườn truyền thống Huế trên địa bàn phường Thuận Thành, thành phố Huế. Hệ thống thông tin trực tuyến này có thể sử dụng trên các thiết bị điện thoại thông minh, máy tính, máy tính bảng,... giúp cho người dùng biết những thông tin cần thiết khi muốn tìm hiểu về nhà vườn truyền thống Huế.

  pdf12p lieuyeuyeu18 23-12-2022 10 1   Download

 • Niên giám Thống kê tỉnh Bạc Liêu năm 2021 bao gồm hệ thống số liệu phản ánh kết quả đã thực hiện trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa và đời sống xã hội của địa phương năm 2020 và 2021. Sử dụng hệ thống số liệu giúp các nhà quản lý, nghiên cứu, các tổ chức và cá nhân có nhu cầu dùng tin phân tích, đánh giá về quá trình phát triển kinh tế - xã hội địa phương; Các cấp lãnh đạo, các ban, ngành… hoạch định, lập kế hoạch, quy hoạch đưa ra chủ trương, chính sách và những giải pháp phát triển kinh tế - xã hội cho năm 2022 và các năm tiếp theo.

  pdf520p trangxanh0906 30-12-2022 13 2   Download

 • Sách trắng hợp tác xã Vi͏ệt Nam năm 2022 gồm những thông tin cơ bản đánh giá mức độ phát triển hợp tác xã của cả nước và các địa phương giai đoạn 2016-2020, nội dung gồm có 3 phần chính sau: Bối cảnh và tình hình phát triển hợp tác xã Việt Nam năm 2020 và giai đoạn 2016-2020; Bộ chỉ tiêu đánh giá phát triển hợp tác xã của cả nước giai đoạn 2016-2020; Bộ chỉ tiêu đánh giá phát triển hợp tác xã của các địa phương giai đoạn 2016-2020.

  pdf516p trangxanh0906 30-12-2022 13 1   Download

 • Báo cáo Logistics Việt Nam 2021 được xây dựng với sự tham gia của Ban Biên tập gồm các chuyên gia đến từ các Bộ, ngành, Hiệp hội, các tổ chức đào tạo và nghiên cứu... trên cơ sở hệ thống thông tin và dữ liệu đáng tin cậy, cập nhật từ các nguồn thông tin chính thống và kết quả khảo sát thực tế do Ban Biên tập tiến hành.

  pdf174p trangxanh0906 30-12-2022 30 2   Download

 • (NB) Giáo trình Cấu trúc máy tính nghề: Quản trị mạng máy tính hệ Cao đẳng được biên soạn gồm các nội dung chính sau: Tổng quan về cấu trúc máy tính; bộ xử lý; Bộ nhớ; Thiết bị nhớ ngoài. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf50p trangxanh0906 27-12-2022 10 3   Download

 • (NB) Giáo trình Quản trị mạng nghề: Công nghệ thông tin hệ Trung cấp được biên soạn gồm các nội dung chính sau: dịch vụ tên miền DNS; dịch vụ thư mục; quản lý tài khoản người dùng và nhóm; quản lý đĩa; tạo và quản lý thư mục dùng chung; dịch vụ DHCP và WINS. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf203p trangxanh0906 27-12-2022 12 3   Download

 • Bài viết Ứng dụng công nghệ trong đánh giá tài nguyên đất đai phục vụ sử dụng bền vững tài nguyên đất giới thiệu quy trình sử dụng hệ thống thông tin địa lý (GIS) và các phần mềm ArcGIS, ArcView, MicroStation, MapInfo để xây dựng và chồng xếp hoặc ghép các bản đồ cũng như việc ứng dụng phương pháp xây dựng bản đồ thành phần, bản đồ chuyên đề hay bản đồ tiềm năng đất đai (bản đồ sản phẩm), qua đó cho thấy khả năng ứng dụng công nghệ trong đánh giá tiềm năng đất đai, góp phần đảm bảo độ chính xác, tính khách quan của các kết quả đánh giá.

  pdf12p viharry 15-12-2022 11 1   Download

 • Bài viết "Đánh giá tình trạng ô nhiễm kháng sinh nhóm Quinolone trong nước mặt và kiểu hình kháng Quinolone của Escherichia coli ở một số kênh rạch tỉnh Long An" cung cấp một số thông tin chi tiết, là nguồn tham khảo quan trọng nhằm đề xuất các giải pháp quản lí môi trường nước kịp thời và chính xác cho địa bàn tỉnh Long An nói riêng và các khu vực khác nói chung.

  pdf10p phuongnguyen0520 14-12-2022 7 1   Download

 • Đề tài "Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin tại các sở thuộc tỉnh Quảng Nam" đã tổng hợp các vấn đề cơ sở có liên quan đến CNTT và ứng dụng CNTT trong các cơ quan nhà nước, đặc biệt là các sở trên địa bàn hành chính một tỉnh của Việt Nam; tìm hiểu thực trạng ứng dụng CNTT và đánh giá các vấn đề còn tồn tại trong ứng dụng CNTT tại các sở trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đối với triển khai các dịch vụ hành chính công cho các cơ quan chuyên môn của UBDN cấp tỉnh và phục vụ người dân và doanh nghiệp.

  pdf24p bigdargon06 15-12-2022 9 1   Download

 • Để hệ thống lại kiến thức cũ, trang bị thêm kiến thức mới, rèn luyện kỹ năng giải đề nhanh và chính xác cũng như thêm tự tin hơn khi bước vào kì kiểm tra sắp đến, mời các bạn học sinh cùng tham khảo "Đề thi giữa học kì 2 môn Địa lí lớp 7 năm 2021-2022 có đáp án - Trường THCS Đức Giang" làm tài liệu để ôn tập. Chúc các bạn làm bài kiểm tra tốt!

  doc6p trangcam0906 15-12-2022 14 1   Download

 • Bài viết Lịch sử Y miếu Thăng Long - Hà Nội mang tới những thông tin về lịch sử Y miếu từ cuối thế kỷ XIX cho tới nửa đầu thế kỷ XX với những thăng trầm mà di tích này đã trải qua cùng với những biến động chính trị của lịch sử Việt Nam nói chung cũng như của lịch sử Hà Nội nói riêng.

  pdf8p viwmotors 13-12-2022 9 1   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Thông tin địa chính
p_strCode=thongtindiachinh

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2