Thông tư liên tịch 09/2006/ttlt/

Xem 1-7 trên 7 kết quả Thông tư liên tịch 09/2006/ttlt/
 • Thông tư liên tịch 09/2006/TTLT/BLĐTBXH-BCA-VKSNDTC-TANDTC của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Bộ Công an, Viện Kiểm sát nhân tối cao và Toà án nhân dân tối cao về hướng dẫn việc truy cứu trách nhiệm hình sự người có hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực xuất khẩu lao động ở nước ngoài

  doc8p dangngoclan 19-08-2009 171 10   Download

 • Thông tư liên tịch 191/2006/TTLT-TTCP-BNV-BTC của Thanh tra Chính phủ, Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 202/2005/QĐ-TTg ngày 09/8/2005 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ phụ cấp trách nhiệm theo nghề đối với Thanh tra viên

  doc3p diemuyen 19-08-2009 217 12   Download

 • Thông tư liên tịch 94/2006/TTLT-BVHTT-BNV-BTC của Bộ Văn hoá-Thông tin, Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 180/2006/QĐ-TTg ngày 09/8/2006 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề và bồi dưỡng đối với lao động biểu diễn nghệ thuật ngành văn hóa - thông tin

  doc5p dangngoclan 19-08-2009 224 10   Download

 • Tài liệu tham khảo Thông tư liên tịch số 09/2006/TTLT/BLĐTBXH-BCA-VKSNDTC-TANDTC về hướng dẫn việc truy cứu trách nhiệm hình sự người có hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực xuất khẩu lao động ở nước ngoài

  doc5p bichauctvn 07-11-2010 128 28   Download

 • Thông tư liên tịch số 191/2006/TTLT-TTCP-BNV-BTC về chế độ phụ cấp trách nhiệm theo nghề đối với Thanh tra viên do Thanh tra Chính phủ - Bộ Nội vụ - Bộ Tài chính cùng ban hành để Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 202/2005/QĐ-TTg ngày 09/08/2005 của Thủ tướng Chính phủ

  pdf4p luuduchoa 10-10-2009 122 5   Download

 • Quyết định số 09/2015/QĐ-UBND về việc quy định giá một số dịch vụ khám, chữa bệnh trong các cơ sở khám, chữa bệnh của Nhà nước thuộc tỉnh Quảng Bình quản lý. Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003, căn cứ Luật Giá số 11/2012/QH13, căn cứ Thông tư liên tịch số 03/2006/TTLT-BYT-BTC-BLĐTB&XH. Mời các bạn cùng tham khảo.

  doc2p thanhtranngoc01 15-10-2015 16 0   Download

 • Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 29 tháng 11 năm 2005; Căn cứ Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; Căn cứ Nghị định số 21/2008/NĐ-CP ngày 28 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ về sửa đổ

  pdf6p tapuaxinhdep 19-05-2013 48 1   Download

Đồng bộ tài khoản