intTypePromotion=1
ADSENSE

Thư tín dụng

Xem 1-20 trên 24440 kết quả Thư tín dụng
 • Khái niệm: Thư tín dụng (Letter of Credit) được viêt tắt là LC Thư tín dụng là một phương thức thanh toán quốc tế bằng cách sử dụng sự bảo đảm của ngân hàngqua đó người bàn hàng khi thực hiện nghĩa vụ giao hàng được ngân hàng thay mặt người mua thanh toán đổi lấy bộ chứng từ chứng minh việc người bán đã giao hàng.

  ppt19p oanhbui 28-03-2010 967 515   Download

 • Trong hoạt động tín dụng chứng từ, việc xác định một chứng từ là bản gốc (original) hay bản sao (copy) là một vấn đề hết sức quan trọng. Chính vì vậy mà trong các văn bản liên quan đến tín dụng chứng từ như UCP, ISPB,... đều có những điều khoản rõ ràng quy định việc xác định tính chất gốc của một loại chứng từ. Tuy vậy, trong thực tế giao dịch thư tín dụng, các quy định này trong nhiều trường hợp đã từng bị cáo buộc là kẻ tội đồ gây tranh cãi và kiện tụng...

  pdf8p bingo_do 26-05-2010 332 191   Download

 • Ðịa điểm mở thư tín dụng là nơi ngân hàng mở phát hành thư tín dụng để cam kết trả tiền cho người hưởng lợi. Ðịa điểm này có ý nghĩa quan trọng, vì nó liên quan đến việc tham chiếu luật lệ áp dụng, để giải quyết những bất đồng xảy ra (nếu có).

  doc6p bigshop9x 30-03-2011 485 156   Download

 • Mời các bạn cùng tham khảo Mẫu đơn Yêu cầu mở thư tín dụng không huỷ ngang sau đây để biết cách viết một mẫu đơn Yêu cầu mở thư tín dụng không huỷ ngang đúng, phục vụ nhu cầu nghiên cứu, học tập và làm việc hiệu quả.

  pdf4p nha1007 08-04-2015 282 41   Download

 • Bài giảng Thư tín dụng (letter of credit) nhằm trình bày khái niệm thư tín dụng, nội dung chính của thư tín dụng như số hiệu của thư tín dụng, địa điểm và ngày mở thư tín dụng,ngày mở L/C, loại thư tín dụng, thành phần của bộ chứng từ.

  pdf18p bad_12 04-07-2014 206 22   Download

 • là một văn bản do một NH phát hành theo yêu cầu của KH (người nhập khẩu) cam kết trả một số tiền nhất định trong một thời hạn nhất định cho người thụ hưởng (người xuất khẩu) khi người này xuất trình được một bộ chứng từ hợp lệ với các yêu cầu của thư tín dụng

  pdf44p doremon_12 24-12-2013 119 16   Download

 • Phụ lục số 34: Yêu cầu chuyển nhượng thư tín dụng chứng từ là mẫu đơn cho bạn đọc tham khảo trong lĩnh vực Tài chính - Ngân hàng.

  pdf2p duongxuan92 04-07-2014 58 8   Download

 • Mục đích nghiên cứu đề tài là Tìm ra các giải pháp phù hợp phát triển dịch vụ thanh toán quốc tế bằng thư tín dụng (L/C) của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam Chi nhánh Thành An. Cùng tham khảo để nắm chi tiết nội dung luận văn nhé!

  pdf111p viminnesota2711 08-01-2021 14 8   Download

 • Đề tài làm rõ lý thuyết về thanh toán bằng thƣ tín dụng và các quy định của pháp luật Việt Nam và thông lệ, tập quán quốc tế về thanh toán bằng thƣ tín dụng; khảo sát thực tiễn áp dụng pháp luật về thanh toán bằng thư tín dụng tại Agribank để rút ra những kết luận khoa học về thực trạng pháp luật điều chỉnh hoạt động thanh toán bằng thư tín dụng tại Việt Nam;... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf26p nguyetdong1 13-04-2017 71 6   Download

 • Luận văn làm rõ lý thuyết về thanh toán bằng thư tín dụng và các quy định của pháp luật Việt Nam và thông lệ, tập quán quốc tế về thanh toán bằng thư tín dụng. Khảo sát thực tiễn áp dụng pháp luật về thanh toán bằng thư tín dụng tại Agribank để rút ra những kết luận khoa học về thực trạng pháp luật điều chỉnh hoạt động thanh toán bằng thư tín dụng tại Việt Nam.

  pdf8p truongtien_08 03-04-2018 55 2   Download

 • Mẫu phiếu Yêu cầu phát hành thư tín dụng là tài liệu tham khảo cho các ngân hàng, khách hàng khi tiến hành mở tài khoản tín dụng tại các ngân hàng. Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu để nắm rõ nội dung.

  pdf0p nhieu2621989 22-06-2020 74 3   Download

 • Bài thuyết trình "Tín dụng chứng từ: Thư tín dụng" phân tích vận đơn, chứng từ hàng hóa phù hợp với mọi điều khoản điều kiện của L/C của một số đơn vị doanh nghiệp để phân tích rủi ro của Ngân hàng phát hành gặp phải;

  ppt14p bttmmie 14-08-2020 13 0   Download

 • Tín dụng chứng từ là phương thức thanh toán trong đó một ngân hàng theo yêu cầu của khách hàng cam kết sẽ trả một số tiền nhất định cho người thụ hưởng hoặc chấp nhận hối phiếu, do người này ký phát trong phạm vi số tiền đó nếu người này xuất trình được bộ chứng từ thanh toán phù hợp với những quy định nêu ra trong thư tín dụng. Điều 2 trong UCP 500 của Phòng Thương Mại Quốc Tế đưa ra một định nghĩa hoàn chỉnh hơn, theo đó, tín dụng chứng từ là : Bất cứ thỏa thuận được gọi...

  doc29p vantoan_1985 13-08-2010 1834 940   Download

 • Tại cuộc họp vào tháng 5/2000, Ủy ban kỹ thuật và thực hành ngân hàng của phòng thương mại quốc tế (ủy ban ngân hàng của ICC) đã thành lập nhóm công tác để soạn thảo văn bản Tiêu chuẩn quốc tế về thực hành ngân hàng trong kiểm ra chứng từ xuất trình theo phương pháp tín dụng chứng từ dược ban hành kèm theo tập quán và thực hành thống nhất về tín dụng chứng từ do phòng thương mại quốc tế xuất bản số 600(UCP)...

  doc27p tro1choi2 10-12-2010 396 117   Download

 • Bài thuyết trình: Phương thức thanh toán tín dụng chứng từ trình bày khái niệm, các bên liên quan trong tín dụng chứng từ, quy trình phương thức thanh toán tín dụng chứng từ, các loại thư tín dụng thương mại, các nghiệp vụ liên quan đến L/C, nghiệp vụ mở L/C.

  ppt20p duongxuan92 23-05-2014 528 67   Download

 • Tiểu luận: Những rủi ro trong phương thức thanh toán tín dụng thư L/C và các biện pháp phòng tránh trình bày các nội dung sau: quy trình nghiệp vụ của phương thức thanh toán tín dụng chứng từ, thư tín dụng, rủi ro và giải pháp. Đây là tài liệu tham khảo ngành Tài chính - Ngân hàng.

  pdf56p langtuthangpro 09-04-2014 281 60   Download

 • Thư tín dụng là một chứng thư (điện hoặc chứng chỉ), trong đó ngân hàng phát hành L/C sẽ cam kết trả cho người xuất khẩu nếu họ xuất trình được các chứng từ phù hợp với các điều kiện và điều khoản quy định trong L/C.Ngân hàng và các bên liên quan chỉ giao dịch trên cơ sở chứng từ, không dựa trên hàng hóa dịch vụ L/C phải ghi rõ là hủy ngang hay không hủy ngang, nếu không chỉ ra sẽ được coi là không hủy ngang Với các chứng từ không quy định trong L/C, ngân hàng không có trách nhiệm kiểm...

  ppt18p bihlan 16-11-2012 102 34   Download

 • Chương 1 tổng quan phương thức thanh toán thư tín dụng, chương 2 quy trình L/C và một số L/C đặc biệt, chương 3 rủi ro, thực trạng và giải pháp trong phương thức thanh toán tín dụng chứng từ là những nội dung chính trong 3 chương của đề tài "Phương thức thanh toán tín dụng chứng từ". Mời các bạn cùng tham khảo nội dung tiểu luận để có thêm tài liệu phục vụ nhu cầu học tập và nghiên cứu.

  doc24p toantrinhneu 25-09-2015 170 36   Download

 • Cho đến nay, các doanh nghiệp trong nước và ngoài nước khi quan hệ mua bán với nhau thường sử dụng các hình thức thanh toán như: chuyển tiền, uỷ thác thu, Tín dụng chứng từ. Nếu như hai phương thức đầu đều bất lợi cho một bên là người mua hoặc người bán, ngân hàng chỉ là trung gian và không bị ràng buộc trách nhiệm phải thanh toán, thì phương thức tín dụng chứng từ tỏ ra ưu việt hơn, nó đảm bảo quyền lợi cho tất cả các bên tham gia. Để tìm hiểu rõ hơn về các phương thức thanh toán này, mời các bạn cùng tham khảo tài liệu.

  pdf60p minhtam 08-07-2009 3019 2731   Download

 • Ngày nay,phương thức thanh toán tín dụng chứng từ được sử dụng phổ biến trong thanh toán hàng hoá xuất nhập khẩu.Tuỳ theo thói quen và thông lệ từng nước mà được gọi với nhiều tên khác nhau :Tín dụng chứng từ(Document Letter of Credit),Thư tín dụng,L/C. 1.Khái niệm: Phương thức tín dụng chứng từ là phương thức thanh toán trong đó theo yêu cầu của khách hàng ,ngân hàng phát hàn một bức thư gọi là L/C cam kết trả tiền hoặc chấp nhận hối phiếu cho một bên thứ 3 khi người này xuất trình cho ngân hàng phát...

  pdf4p giomuaxuantoi 21-05-2010 1428 556   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
320 tài liệu
1041 lượt tải
207 tài liệu
1107 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Thư tín dụng
p_strCode=thutindung

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2