intTypePromotion=3

Thuật toán đa mô hình lọc bám quỹ đạo

Xem 1-1 trên 1 kết quả Thuật toán đa mô hình lọc bám quỹ đạo
  • Bài báo trình bày kết quả nghiên cứu xây dựng thuật toán đa mô hình lọc bám quỹ đạo mục tiêu bay với thông tin ra đa được cập nhật từ nhiều nguồn. Trong đó, tập trung phân tích phương pháp đa mô hình nhằm ước lượng vị trí mục tiêu. Trình bày kết quả nghiên cứu chi tiết thuật toán đa mô hình có cấu trúc thích nghi và thuật toán lựa chọn mô hình có xác suất cao.

    pdf11p minhxaminhyeu4 15-07-2019 2 0   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM


p_strKeyword=Thuật toán đa mô hình lọc bám quỹ đạo
p_strCode=thuattoandamohinhlocbamquydao

nocache searchPhinxDoc
Đồng bộ tài khoản