intTypePromotion=1
ADSENSE

Tiêu chuẩn an toàn chung

Xem 1-20 trên 657 kết quả Tiêu chuẩn an toàn chung
 • Tham khảo tài liệu 'kiểm tra, cấp giấy chứng nhận vùng, cơ sở nuôi tôm an toàn; đạt tiêu chuẩn an toàn thực phẩm', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf2p mattroi_thuytinh 29-07-2010 83 9   Download

 • Tham khảo tài liệu 'thu hồi giấy chứng nhận vùng, cơ sở nuôi tôm an toàn đạt tiêu chuẩn an toàn thực phẩm', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf2p vang_phanboi 31-07-2010 79 4   Download

 • Tham khảo tài liệu 'cấp chứng nhận nuôi tôm đạt tiêu chuẩn an toàn thực phẩm (thuộc thẩm quyền sở nông nghiệp và phát triển nông thôn)', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf2p meomaythongminh 02-08-2010 77 3   Download

 • TCVN 2287 1978, Hệ thống tiêu chuẩn an toàn lao động- qui định cơ bản, đồng thời áp dụng cho thiết bị sản xuất, quá trình sản xuất, phương tiện bảo vệ người lao động trong tất cả các ngành kinh tế quốc dân. Nhiệm vụ của hệ thống tiêu chuẩn an toàn lao động là quy định: yêu cầu chung và định mức các yếu tố nguy hiểm và có hại trong sản xuất; yêu cầu an toàn chung đối với thiết bị sản xuất; yêu cầu an toàn chung đối với quá trình sản xuất; yêu cầu đối với phương tiện bảo vệ người lao động; phương pháp đánh giá an toàn lao động.

  pdf2p minhphung21052 22-07-2010 283 116   Download

 • Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 2289:1978 quy định những yêu cầu chung về an toàn đối với các quá trình sản xuất cũng như những yêu cầu đối với cơ cấu và nội dung của loại tiêu chuẩn về yêu cầu an toàn đối với quá trình sản xuất của hệ thống tiêu chuẩn an toàn lao động. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf4p minhphung21052 19-07-2010 192 86   Download

 • Quá trình sản xuất - Yêu cầu chung về an toàn Manufacturing processes - General safety requirements Tiêu chuẩn này quy định những yêu cầu chung về an toàn đối với các quá trình sản xuất cũng như những yêu cầu đối với cơ cấu và nội dung của loại tiêu chuẩn về yêu cầu an toàn đối với quá trình sản xuất của hệ thống tiêu chuẩn an toàn lao động. 1. Quy định chung 1.1. Quá trình sản xuất phải được bảo đảm an toàn bằng cách: Lựa chọn các quá trình công nghệ, chế độ làm việc và trình...

  pdf8p caott3 20-05-2011 250 78   Download

 • Tiêu chuẩn này quy định những yêu cầu chung về an toàn đối với kết cấu của thiết bị sản xuất trong tất cả các ngành kinh tể quốc dân cũng như yêu cầu đối với cơ cấu và nội dung của loại tiêu chuẩn về yêu cầu an toàn đối với thiết bị sản xuất trong hệ thống tiêu chuẩn an toàn lao động. 1. Quy định chung 1.1. Thiết bị sản xuất phải an toàn khi lắp ráp, tháo dỡ, vận hành, sửa chữa, vận chuyển và bảo quản, khi sử dụng từng bộ p hận hoặc đồng bộ hoặc...

  doc7p thanhdongkd 28-03-2013 359 63   Download

 • Kết cấu thiết bị sản xuất - Yêu cầu chung về an toàn Manufacturing equipment - General safety requirements Tiêu chuẩn này quy định những yêu cầu chung về an toàn đối với kết cấu của thiết bị sản xuất trong tất cả các ngành kinh tể quốc dân cũng như yêu cầu đối với cơ cấu và nội dung của loại tiêu chuẩn về yêu cầu an toàn đối với thiết bị sản xuất trong hệ thống các tiêu chuẩn an toàn lao động. 1. Quy định chung 1.1. Thiết bị sản xuất phải an toàn khi lắp ráp, tháo...

  pdf6p caott2 17-05-2011 149 25   Download

 • THIẾT BỊ SẢN XUẤT BỘ PHẬN ĐIỀU KHIỂN YÊU CẦU VỀ AN TOÀN CHUNG Production equipments - Control organs - General safety requirements Tiêu chuẩn này áp dụng cho các bộ phận điều khiển bằng tay và bằng chân của các thiết bị sản xuất và qui định yêu cầu an toàn cho kết cấu của chúng theo TCVN 2290 - 90. Tiêu chuẩn này không áp dụng cho các bộ phận điều khiển trên các phương tiện vận chuyển đường sắt , đường thuỷ và đường hàng không, cũng như không áp dụng cho các bộ phận điều khiển kiểu nút...

  pdf6p caott2 17-05-2011 75 13   Download

 • Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 2290:1978 quy định các yêu cầu chung về an toàn đối với kết cấu thiết bị sản xuất trong tất cả các ngành kinh tế quốc dân cũng như yêu cầu đối với cơ cấu và nội dung của loại tiêu chuẩn về an toàn đối với thiết bị sản xuất trong hệ thống tiêu chuẩn an toàn lao động.

  pdf10p thangnamvoiva5 01-12-2016 82 4   Download

 • Tiêu chuẩn ngành 22 TCN 224:2001 về Tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của phương tiện giao thông cơ giới đường bộ áp dụng cho việc kiểm tra an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của các phương tiện giao thông cơ giới đường bộ nói trên theo định kỳ hoặc khi đang tham gia giao thông trên đường bộ, đường đô thị; đồng thời làm căn cứ kiểm tra chứng nhận chất lượng.

  doc5p bautroibinhyen17 17-02-2017 23 2   Download

 • Tiêu chuẩn việt nam Nhóm C Thiết bị nén khí Yêu cầu chung về an toàn Gas compressing equipments TCVN 5181-90 Khuyến khích áp dụng Tiêu chuẩn này áp dụng cho tất cả các loại thiết bị nén khí cố định và di động ( gọi chung là thiết bị nén khí ) và quy định yêu cầu an toàn chung đối với kết cấu của chúng Tiêu chuẩn này không dùng cho máy nén lạnh và máy nén khí phóng xạ . 1.Quy định chung 1.1. Thiết bị nén khí phải phù hợp với các yêu cầu của tiêu chuẩn này và chung về...

  pdf6p caott2 17-05-2011 239 81   Download

 • MÁY ĐIỆN QUAY Yêu cầu an toàn Soát xét lần 1 LỜI NÓI ĐẦU TCVN 3620 - 1992 được xây dựng trên cơ sở OCT 12.2.007.1-75 (đã có thay đổi lần 1 - 1983) (Máy điện quay - Yêu cầu an toàn chung). TCVN 3620 - 1992 thay thế cho TCVN 3620 - 81 TCVN 3620 - 1992 do Viện Nghiên cứu máy Bộ Công nghiệp nặng biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng đề nghị và được ủy ban Khoa học Nhà nước ban hành theo Quyết định số 282/ QĐ ngày 16 tháng 04 năm 1992. MÁY...

  pdf5p caott2 19-05-2011 167 45   Download

 • 6.2.9. Các chai có dung tích lớn hơn 100 lít bắt buộc phải có van an toàn. Khi bố trí chai thành nhóm cho phép đặt một van an toàn chung cho cả nhóm chai. 6.2.10. Các chai có dung tích lớn hơn 100 lít chứa khí hoá lỏng dùng làm nhiên liệu cho các phương tiện vận chuyển, ngoài van an toàn phải có dụng cụ chỉ mức nạp tối đa. 6.2. 11. Các ống nối của van dùng cho các chai chứa hyđrô và các khí cháy khác phải có ren trái, còn các chai chứa oxy và...

  pdf5p caott2 18-05-2011 110 33   Download

 • Phạm vi, đối tượng áp dụng, tiêu chuẩn này quy định yêu cầu kỹ thuật chung trong sản xuất láp ráp các kiểu loại rơ mooc, sơ mi rơ mooc (sau đây gọi tắt xe) như định nghĩa tại TCVN 6211:2003, TCN327-05, tiêu chuẩn ngành GTVT

  pdf11p hieugtvt47 04-11-2011 79 12   Download

 • QUY PHẠM KỸ THUẬT AN TOÀN TRONG XÂY DỰNG Code of Practice for building safety technique Tiêu chuẩn này thay thế cho QPVN 14 :1979 Tiêu chuẩn này áp dụng chung cho tất cả các tổ chức quốc doanh và ngoài quốc doanh thuộc mọi ngành kinh tế có làm công tác xây dựng. 1.Quy định chung 1.1.Quy phạm này quy định những yêu cầu về kĩ thuật an toàn lao động và áp dụng lập luận chứng kinh tế kĩ thuật các công trình xây dựng. Lập đề án thiết kế tổ chức xây dựng, thiết kế thi công các công...

  pdf13p caott3 20-05-2011 826 168   Download

 • An toàn điện trong xây dựng - yêu cầu chung Blectrical safety in construction General requirements 1. Quy định chung 1.1.Tiêu chuẩn này quy định những yêu cầu chung về an toàn điện để áp dụng cho công tác xây lắp trên các công trường xây dựng. Tiêu chuẩn này không áp dụng cho công tác xây lắp ở những nơi điện áp trên 1000V và công tác xây lắp ở các mỏ khai thác than và quặng. 1.2. Để tránh tác động nguy hiểm và có hại của dòng điện, hồ quang điện, trường điện từ trường tĩnh điện đối...

  pdf6p caott2 19-05-2011 456 121   Download

 • Quy phạm an toàn trong công tác xếp dỡ Yêu cầu chung Safety code for loading and unloading works. General requirements TCVN 3147 - 90 ( Soát xét lần thứ 1 ) Có hiệu lực từ 1/1/1991 Tiêu chuẩn này thay thế cho TCVN 3174 - 79. Tiêu chuẩn này qui định những biện pháp an toàn trong công tác xếp dỡ tại các kho tàng, bến bãi và trên các phương tiện vận chuyển. 1. Qui định chung 1.1. Trước khi tiến hành công tác xếp dỡ, đơn vị phải căn cứ vào tiêu chuẩn này và các văn bản pháp qui kỹ...

  pdf5p caott3 20-05-2011 393 110   Download

 • NỒI HƠI YÊU CẦU KỸ THUẬT AN TOÀN VỀ LẮP ĐẶT, SỬ DỤNG, SỬA CHỮA TCVN 6006 - 1995 thay thế cho chương VIII,IX. X, XIV của QPVN 23-81. TCVN 6006 - 1995 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn TCVN/TC 11 Thiết bị áp lực biên soạn , Tổng cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng đề nghị và được Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ban hành . 1. Quy định chung 1.1. Tiêu chuẩn này qui định những yêu cầu kỹ thuật an toàn về lắp đặt, sử dụng, sửa chữa cho các nồi hơi thuộc...

  pdf6p caott2 17-05-2011 346 94   Download

 • CACBON OXYT (Tiêu chuẩn ngành 52TCN 352 - 89) 1. Nguyên tắc: Khí Cacbon oxyt tác dụng với Paladi clorua tạo thành Paladi kim loại: CO + PdCL2 + H2O = CO2 + 2HCL + Pd Cho thuốc thử Folinxiocantơ với Paladi, thuốc thử sẽ bị khử chuyển màu vàng thành màu xanh 2H3PO4.10MO3 + 4HCL + 2Pd = 2PdCL2+2H2O+2(MoO3)4.(MoO2).H3PO4] Dựa vào phản ứng trên, phân tích cacbon oxyt bằng phương pháp so màu hoặc trắc quang. II. Quy định chung: - Hóa chất theo TCVN 1058 - 78. - Nước cất theo TCVN 2117 - 77 - Cân phân tích có...

  pdf6p caott2 19-05-2011 446 87   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Tiêu chuẩn an toàn chung
p_strCode=tieuchuanantoanchung

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2