intTypePromotion=1
ADSENSE

Tổ chức thương mại

Xem 1-0 trên 0 kết quả Tổ chức thương mại
 • Bài viết Nghiên cứu mối quan hệ giữa tỷ lệ vốn sở hữu của Nhà nước, cổ đông là tổ chức và lợi thế thương mại của các doanh nghiệp niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh trình bày cơ sở lý thuyết về các nhân tố tác động đến lợi thế thương mại của doanh nghiệp.

  pdf4p viaudi 04-08-2022 0 0   Download

 • Cấu trúc chung của giáo trình Nghiệp vụ ngoại thương bao gồm 4 chương: Các phương thức giao dịch mua bán trên thị trường thế giới; Các điều kiện thương mại quốc tế; Thanh toán quốc tế; Chuẩn bị giao dịch, đàm phán ký kết hợp đồng ngoại thương, nội dung hợp đồng, tổ chức thực hiện hợp đồng xuất khẩu. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf146p namkimcham25 19-07-2022 3 2   Download

 • Giáo trình Tiền tệ ngân hàng với mục tiêu giúp các bạn có thể trình bày được những kiến thức cơ bản về tiền tệ, kiến thức về hệ thống ngân hàng, tổ chức và hoạt động của ngân hàng thương mại; trình bày được ngân hàng Trung ương và chính sách tiền tệ, các vấn đề cơ bản về lãi suất và hoạt động thanh toán qua ngân hàng. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 2 giáo trình!

  pdf66p namkimcham25 19-07-2022 5 1   Download

 • Bài viết Lợi ích và rủi ro của các khách sạn và nhà hàng nhượng quyền trong điều kiện toàn cầu hóa đề cập một số lợi ích và rủi ro đối với các khách sạn, nhà hàng nhượng quyền, từ đó đề xuất một số ý kiến trao đổi về phát triển hình thức nhượng quyền trong lĩnh vực kinh doanh khách sạn, nhà hàng ở Việt Nam trong điều kiện toàn cầu hóa hiện nay.

  pdf7p vigeneralmotors 13-07-2022 6 1   Download

 • Giáo trình Quản trị thương mại trang bị những kiến thức cơ bản, có hệ thống về kinh doanh thương mại, về tổ chức, kỹ thuật, nghiệp vụ nghệ thuật kinh doanh thương mại và những vấn đề cơ bản về quản trị doanh nghiệp thương mại trong nền kinh tế vận hành theo cơ chế thị trường, nền kinh tế nhiều thành phần. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf81p dongcoxanh25 12-07-2022 9 1   Download

 • Cấu trúc chung của giáo trình Lý thuyết kế toán bao gồm 6 chương, như sau: Một số vấn đề chung về công tác kế toán; Hệ thống tài khoản và ghi sổ kép; Chứng từ, sổ sách kế toán và các hình thức kế toán; Báo cáo tài chính trong doanh nghiệp; Hạch toán một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh tại doanh nghiệp thương mại, dịch vụ và sản xuất.; Tổ chức công tác kế toán trong doanh nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 2 giáo trình!

  pdf94p dongcoxanh25 12-07-2022 5 1   Download

 • Bài viết Thu hút và phát triển vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) nhằm phát triển bền vững tại Việt Nam trình bày tổng quan về tăng trưởng kinh tế của Việt Nam; Việt Nam đã hoàn thành quá trình chuyển đổi kinh tế từ kế hoạch hóa sang nền kinh tế thị trường; Việt Nam cần nâng cao chất lượng của FDI trong thời gian tới; Những thách thức phát triển trong tương lai của Việt Nam.

  pdf11p vigeneralmotors 13-07-2022 7 2   Download

 • Cấu trúc chung của giáo trình Nghiệp vụ ngoại thương bao gồm 4 chương, cung cấp cho người học những kiến thức như: Các phương thức giao dịch mua bán trên thị trường thế giới; Các điều kiện thương mại quốc tế; Thanh toán quốc tế; Chuẩn bị giao dịch, đàm phán ký kết hợp đồng ngoại thương, nội dung hợp đồng, tổ chức thực hiện hợp đồng xuất khẩu.

  pdf102p dongcoxanh25 12-07-2022 15 3   Download

 • Giáo trình "Kế toán hoạt động thương mại và dịch vụ" được biên soạn nhằm phục vụ cho quá trình giảng dạy của giáo viên và học tập của sinh viên chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp với học phần Kế toán tài chính 3. Giáo trình kết cấu gồm 6 chương và chia thành 2 phần, phần 1 trình bày những nội dung về: kế toán nghiệp vụ mua hàng hóa; kế toán nghiệp vụ bán hàng hóa; kế toán nghiệp vụ xuất khẩu hàng hóa;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf123p ryomaechizen 01-07-2022 11 3   Download

 • Giáo trình "Marketing thương mại (Business marketing management and technology)" được biên soạn trên cơ sở phát triển và cụ thể hóa các tri thức Marketing căn bản vận dụng vào tổ chức và hoạt động của các loại hình doanh nghiệp thương mại theo tiếp cận quản trị marketing. Giáo trình kết cấu gồm 11 chương và chia thành 2 phần, phần 1 trình bày những nội dung về: phân tích marketing; đối tượng và phương pháp môn học; hệ thống và chức năng marketing của công ty thương mại; nhu cầu và thị trường của công ty thương mại; quá trình nghiên cứu và phân tích marketing công ty thương mại;...

  pdf232p ryomaechizen 01-07-2022 10 3   Download

 • Giáo trình "Marketing thương mại (Business marketing management and technology)" được biên soạn trên cơ sở phát triển và cụ thể hóa các tri thức Marketing căn bản vận dụng vào tổ chức và hoạt động của các loại hình doanh nghiệp thương mại theo tiếp cận quản trị marketing.

  pdf285p ryomaechizen 01-07-2022 9 2   Download

 • Giáo trình "Nhập môn Tài chính - Tiền tệ" là tài liệu cần thiết phục vụ cho việc nghiên cứu, giảng dạy của giảng viên và việc học tập của sinh viên thuộc các chuyên ngành đào tạo về kinh tế như quản trị doanh nghiệp, kinh tế thương mại, kế toán, kiểm toán, tài chính, ngân hàng, thương mại điện tử. Giáo trình được kết cấu thành 12 chương và chia làm 2 phần, phần 2 trình bày những nội dung về: cung - cầu tiền tệ và lạm phát; các tổ chức tài chính trung gian; hệ thống ngân hàng; thị trường tài chính; tài chính quốc tế; chính sách tài chính quốc gia;...

  pdf199p ryomaechizen 01-07-2022 13 3   Download

 • Giáo trình "Quản lý nhà nước về thương mại" được biên soạn nhằm cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản, cần thiết và có hệ thống về quản lý nhà nước đối với thương mại trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế. Giáo trình bao gồm 9 chương và được chia làm 2 phần, phần 1 trình bày những nội dung về: đối tượng và phương pháp nghiên cứu học phần; bản chất và vai trò của quản lý nhà nước về thương mại; các nguyên tắc và phương pháp quản lý nhà nước về thương mại; hệ thống tổ chức bộ máy quản lý nhà nước về thương mại; nội dung quản lý nhà nước về thương mại;...

  pdf138p ryomaechizen 01-07-2022 11 2   Download

 • Giáo trình "Thiết kế và triển khai website" là tài liệu tham khảo phục vụ giảng dạy, học tập của sinh viên các chuyên ngành Quản trị Thương mại điện tử và Quản trị Hệ thống thông tin. Giáo trình được chia thành 4 chương, cuối mỗi chương đều có các câu hỏi ôn tập và thảo luận. Phần 1 này trình bày về: những khái niệm chung; tổng quan thiết kế website;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf104p ryomaechizen 01-07-2022 7 0   Download

 • Giáo trình "Tổ chức và định mức lao động trong doanh nghiệp" tập trung vào những kiến thức và kỹ năng cơ bản có tính nguyên lý, căn bản về tổ chức và định mức lao động trong doanh nghiệp, được cụ thể hóa cho lao động sản xuất và lao động thương mại, là những loại lao động chủ yếu trong doanh nghiệp. Giáo trình được chia thành 6 chương, phần 1 gồm 3 chương trình bày về: tổng quan về tổ chức và định mức lao động; tổ chức lao động trong doanh nghiệp; định mức lao động trong doanh nghiệp;...

  pdf144p ryomaechizen 01-07-2022 11 2   Download

 • Giáo trình "Tổ chức và định mức lao động trong doanh nghiệp" tập trung vào những kiến thức và kỹ năng cơ bản có tính nguyên lý, căn bản về tổ chức và định mức lao động trong doanh nghiệp, được cụ thể hóa cho lao động sản xuất và lao động thương mại, là những loại lao động chủ yếu trong doanh nghiệp. Phần 2 của giáo trình gồm 3 chương trình bày những nội dung về: tổ chức và định mức lao động quản lý trong doanh nghiệp; tổ chức và định mức lao động sản xuất trong doanh nghiệp; tổ chức và định mức lao động thương mại trong doanh nghiệp;...

  pdf80p ryomaechizen 01-07-2022 6 2   Download

 • Phần 1 của "Giáo trình Quản trị doanh nghiệp thương mại" cung cấp cho học viên những kiến thức về: đối tượng và phương pháp nghiên cứu môn học quản trị doanh nghiệp thương mại; doanh nghiệp thương mại và môi trường kinh doanh của doanh nghiệp thương mại; cơ hội kinh doanh của doanh nghiệp thương mại; khái luận về quản trị doanh nghiệp thương mại;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf204p ryomaechizen 01-07-2022 4 1   Download

 • Bài giảng "Nhập môn tài chính tiền tệ" có nội dung gồm 10 chương, cung cấp cho học viên những kiến thức về: tài chính; những vấn đề cơ bản về tiền tệ; ngân sách nhà nước; tài chính doanh nghiệp; bảo hiểm; tín dụng; thị trường tài chính; các tổ chức tài chính trung gian; ngân hàng trung ương; tài chính quốc;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf51p hidetoshidekisugi 16-06-2022 5 1   Download

 • Bài giảng Quản trị giao nhận vận chuyển hàng hóa quốc tế - Chương 5: Vận tải đa phương thức. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: khái niệm vận tải đa phương thức; đặc điểm và vai trò vận tải đa phương thức; người kinh doanh vận tải đa phương thức - MTO; các hình thức tổ chức vận tải đa phương thức; chứng từ trong vận tải đa phương thức; cơ sở pháp lý của vận tải đa phương thức;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf8p hidetoshidekisugi 16-06-2022 15 3   Download

 • Bài giảng Quản trị giao nhận vận chuyển hàng hóa quốc tế - Chương 6: Quản trị quy trình giao nhận vận chuyển hàng hóa quốc tế. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: khái niệm và vai trò của quản trị quy trình giao nhận vận chuyển hàng hóa quốc tế; nội dung quản trị quy trình giao nhận vận chuyển hàng hóa quốc tế;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf19p hidetoshidekisugi 16-06-2022 7 2   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Tổ chức thương mại
p_strCode=tochucthuongmai

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2