intTypePromotion=1
ADSENSE

Tổng quan lyns 2010

Xem 1-2 trên 2 kết quả Tổng quan lyns 2010
  • "Lync là một thương hiệu mới của Microsoft chuyên gia giải quyết bài toán liên quan đến trao đổi thông tin và hội họp, cho phép tích hợp việc trao đổi bằng giọng nói, tin nhắn tức thời, hội họp có hỗ trợ âm thanh và video, cho phép chia sẻ màn hình và đặc biệt là có thể tích hợp chặt chẽ với các ứng dụng khác như office, SharePoint Server và Exchange Server.

    pdf201p trinhvang 18-01-2013 92 16   Download

  • Lync là môṭ thương hiêụ mơí cuả Microsoft chuyên giaỉ quyêt́ baì toań liên quan đêń trao đôỉ thông tin và hôị hop̣ , cho pheṕ tić h hơp̣ viêc̣ trao đôỉ băǹ g gioṇ g nói, tin nhăń tưć thơì , hôị hop̣ co ́ hô ̃ trợ âm thanh và video, cho pheṕ chia sẻ maǹ hiǹ h và đăc̣ biêṭ là co ́ thê ̉ tić h hơp̣ chăṭ chẽ vơí cać ưń g duṇ g khać như Office, SharePoint Server và Exchange Server; ngoaì ra no ́ coǹ cho pheṕ kêt́ nôí với các chương trình Chat phô ̉ biêń khać...

    doc182p vantai_2010 15-05-2012 172 42   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
ADSENSE

p_strKeyword=Tổng quan lyns 2010
p_strCode=tongquanlyns2010

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2