intTypePromotion=1
ADSENSE

Trích chọn khuôn mặt

Xem 1-10 trên 10 kết quả Trích chọn khuôn mặt
 • Luận văn tập trung vào nghiên cứu vấn đề trích chọn đặc trưng từ ảnh từ đó áp dụng các thuật toán học máy nhằm giải quyết bài toán đề xuất. Ứng dụng của lớp bài toán phân loại, nhận dạng trạng thái cảm xúc khuôn mặt có thể kể đến như: tương tác người-máy, phân tích cảm xúc, phát hiện trạng thái mệt mỏi của con người, video tương tác, đánh chỉ mục của ảnh và video,... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf56p heavysweetness 04-08-2021 15 3   Download

 • Luận văn trình bày khái quát về biểu cảm khuôn mặt và bài toán trích rút đặc trưng biểu cảm khuôn mặt, các vấn đề trong phát hiện và đánh dấu đối tượng, các vấn đề về mô hình biểu diễn động. Trình bày lý thuyết về điểm bất động và các đặc trưng bất biến của đối tượng, vai trò, đặc điểm; lý thuyết cơ bản của thuật toán SIFT. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf69p heavysweetness 04-08-2021 18 0   Download

 • Tạp chí Khoa học: Số 4/2016 trình bày các nội dung chính sau: Một kỹ thuật trích chọn đặc trưng biểu cảm khuôn mặt dựa vào mô hình xuất hiện tích cực, phân tích ảnh hưởng của nguồn điện phân tán đến hệ thống bảo vệ rơle trên lưới điện phân phối, nghiên cứu ảnh hưởng của nguồn điện phân tán đến điện áp lưới điện Bình Định,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf85p vivirginia2711 09-12-2020 26 1   Download

 • Bài viết này đề xuất một kỹ thuật trích chọn đặc trưng biểu cảm khuôn mặt dựa trên phương pháp mô hình xuất hiện tích cực (Active Appearance Model - AAM) để nội suy hình dạng của khuôn mặt từ đó trích chọn được các đặc trưng biểu cảm của khuôn mặt một cách hiệu quả.

  pdf12p vivirginia2711 09-12-2020 15 1   Download

 • Bài báo đề xuất một hệ thống nhận dạng giới tính từ ảnh mặt người hoàn toàn tự động dựa trên việc sử dụng phương pháp trích xuất đặc trưng LPQ (Local Phase Quantization). Từ ảnh input, phần ảnh khuôn mặt người sẽ được phát hiện tự động bằng cách sử dụng các đặc trưng HOG (Histogram of Oriented Gradients). Tiếp đến, các ảnh mặt sẽ được chuẩn hóa về cùng điều kiện ánh sáng bằng kỹ thuật retinal filter. Ở bước trích chọn đặc trưng, phương pháp LPQ sẽ được sử dụng nhằm trích chọn các đặc trưng cục bộ quan trọng nhất của khuôn mặt.

  pdf8p quenchua5 17-05-2020 37 1   Download

 • Bài viết này đề xuất một giải pháp hiệu quả để nâng cao độ chính xác nhận dạng khuôn mặt từ một ảnh đầu vào bất kỳ hoặc trực tiếp từ camerra. Về cơ bản, việc cải thiện độ chính xác nhận dạng được tiến hành ở cả ba công đoạn chính của quy trình nhận dạng bao gồm phát hiện, trích chọn đặc trưng và phân lớp khuôn mặt.

  pdf9p viengland2711 23-07-2019 177 17   Download

 • Luận văn này gồm 3 chương, cụ thể như sau: Chương 1 - Bài toán nhận đối tượng nhận dạng khuôn mặt, giới thiệu các cách thức nhận dạng người. Vì sao nên nhận dạng người bằng khuôn mặt. Chương 2 - Các kỹ thuật cho nhận dạng khuôn mặt, giới thiệu về 3 phương pháp sử dụng nhận dạng khuôn mặt được sử dụng trong luận văn là phương pháp phát hiện khuôn mặt, phương pháp trích chọn đặc trưng và máy vector hỗ trợ. Chương 3 - Ứng dụng các kỹ thuật trong nhận dạng khuôn mặt, đưa ra phương án xây dựng bài toán, mô hình bài toán, các bước thực hiện và đánh giá thử nghiệm.

  pdf14p hanh_tv27 06-04-2019 98 9   Download

 • Vấn đề an ninh và bảo mật ngày nay đang được quan tâm và chú ý đến các phương pháp trích chọn đặc trưng và khuôn mặt giúp chúng ta nhận dạng mặt người, tìm kiếm thông tin,...Mời các bạn tham khảo!

  doc14p tienthanh_bh 10-03-2014 422 54   Download

 • Bài toán trích chọn đặc trưng trên ảnh mặt người là bài toán cơ bản và quan trọng trong nhóm các bài toán về xử lý ảnh mà đầu vào là ảnh 2D. Đầu ra của nó được sử dụng làm đầu vào cho bài toán nhận dạng mặt, nhận dạng cảm xúc,... Trong khóa luận này chúng tôi đưa ra một phương pháp lai và xây dựng hệ thống áp dụng phương pháp lai này nhằm mục đích nhận dạng các điểm đặc trưng trong các bức ảnh mặt người thông qua hướng tiếp cận trích chọn đặc trưng...

  pdf67p chieu_mua 28-08-2012 454 128   Download

 • Kỹ thuật dò biên là bài toán mới chỉ xuất hiện cách đây không lâu, chỉ khoảng vài thập niên, nhưng đã có rất nhiều nghiên cứu về nó. Các nghiên cứu ban đầu rất đơn giản, ảnh là đen trắng và chỉ có một khuôn mặt chụp thẳng, sau này mở rộng ra cho ảnh màu, ảnh có nhiều khuôn mặt với nhiều góc, môi trường xung quanh cũng đi từ đơn giản đến rất phức tạp.

  pdf39p chieu_mua 28-08-2012 127 32   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Trích chọn khuôn mặt
p_strCode=trichchonkhuonmat

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2