intTypePromotion=1
ADSENSE

Trích xuất thông tin

Xem 1-20 trên 148 kết quả Trích xuất thông tin
 • Bài viết trình bày về một cơ chế mã hóa được đề xuất để phục vụ tốt hơn cho nhóm ngành in ấn và tra cứu thông tin từ những sản phẩm in ấn. Để tương tác nhận dạng các mẫu được mã hóa này, một số thuật toán về trích xuất dữ liệu ảnh màu, lọc tín hiệu cũng như cơ chế phân ngưỡng động được áp dụng cho phần nhận dạng mẫu. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf4p wangziyi_1307 26-04-2022 2 0   Download

 • Bài viết đề xuất phương pháp trích chọn các đặc trưng mới cho vấn đề nhận biết các yêu cầu kết nối HTTP ở dạng bình thường hay bất thường. Các đặc trưng này được trích xuất từ thông tin liên quan đến phương thức HTTP, địa chỉ URL và payload của yêu cầu kết nối. Các thử nghiệm được thực hiện sử dụng các bộ phận lớp hồi quy logistic, máy hỗ trợ véc tơ, XGBoost và rừng ngẫu nhiên trên bộ dữ liệu HTTP DATASET CSIC 2010. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf5p wangziyi_1307 26-04-2022 2 0   Download

 • Exciton hai chiều trong từ trường là bài toán quan trọng cho việc trích xuất các thông tin cấu trúc vật liệu đơn lớp TMD (Transition Metal Dichalcogenides). Bài viết trình bày tổng quát lại lí thuyết nhiễu loạn. Sau đó, sự hội tụ của nghiệm bổ chính bậc cao được nghiên cứu với từ trường lên tới 120 Tesla.

  pdf12p vithales 19-04-2022 4 0   Download

 • Bài viết đề xuất một hệ thống sử dụng các thuật toán xử lí ảnh kết hợp với các thuật toán học sâu giúp trích xuất thông tin người xem quảng cáo như số lượng người xem, thời gian xem, giới tính, độ tuổi nhằm hỗ trợ việc phân tích mức độ tác động của quảng cáo đến từng đối tượng khách hàng một cách nhanh và hiệu quả.

  pdf4p viclerkmaxwel 16-02-2022 4 0   Download

 • Nghiên cứu này đề xuất xây dựng một mô hình nhận diện thực thể lồng nhau trong hệ thống chatbot đặt hàng để trang bị cho bots khả năng hiểu và trích xuất nội dung câu đặt hàng của khách một cách tự động: Đó là khi người dùng nhập nội dung cần đặt hàng dưới dạng ngôn ngữ tự nhiên thì hệ thống sẽ tự động trích xuất ra thông tin đơn hàng một cách chính xác nhất có thể.

  pdf5p viclerkmaxwel 16-02-2022 8 0   Download

 • Sự phát triển của công nghệ viễn thám và hệ thống thông tin địa lý (GIS) đã đóng góp đáng kể vào các nghiên cứu môi trường nói chung và sự dịch chuyển bờ sông, bờ biển nói riêng. Trong bài báo này, đường bờ cù lao Phú Đa (cồn Phú Đa và Phú Bình) trên sông Cổ Chiên (huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre), một khu vực đang có hiện tượng sạt lở diễn ra nghiêm trọng trong thời gian gần đây, đã được trích xuất theo phương pháp của Alesheikh dựa trên ảnh Landsat đa thời gian giai đoạn 1990 - 2020.

  pdf9p viaristotle 26-01-2022 6 0   Download

 • Bài viết này cung cấp một số kinh nghiệm viết và trình bày các phần nói trên của một bài báo khoa học ISI/Scopus với sự minh họa một số nhận xét phản biện và phân tích hai bài báo cụ thể của giảng viên Khoa Quản trị, trường Đại học Luật TP.HCM đã được xuất bản trong năm 2020 trên tạp chí Energy Reports [NXB Elsevier; ISI (SCIE, IF=6.870); Scopus (Q1)] và Environmental Science and Pollution Research [NXB Springer; ISI (SCIE, IF=4.223); Scopus (Q1)] để cung cấp một số thông tin hữu ích mà các nhà nghiên cứu có thể áp dụng trong quá trình viết và công bố bài báo quốc tế.

  pdf14p vicolinzheng 13-12-2021 11 0   Download

 • Bài viết sử dụng các kỹ thuật xử lý ngôn ngữ tự nhiên trong việc thu thập và trích xuất thông tin bình luận trên văn bản tiếng Việt, thực nghiệm trên tập dữ liệu của bài toán dịch vụ khách sạn. Ứng dụng Deep Learning với các mô hình mạng Neural DNN, CNN, Bi-LSTM để phân lớp sắc thái bình luận là tích cực hay tiêu cực, với kết quả độ chính xác đạt 96%.

  pdf7p vimichaeldell 04-12-2021 24 0   Download

 • Bài viết giới thiệu khái niệm trắc lượng thư mục, khái niệm chỉ dẫn trích dẫn, ý nghĩa của chỉ dẫn trích dẫn. Giới thiệu mô hình thiết kế một chỉ dẫn trích dẫn dưới góc độ lịch sử, cách tiếp cận hiện đại và mô tả mô hình thực tế thông qua cơ sở dữ liệu trích dẫn Scopus. Trên cơ sở xem xét hiện trạng, đề xuất xây dựng CSDL chỉ dẫn trích dẫn quốc gia.

  pdf9p vimichaeldell 04-12-2021 4 0   Download

 • Mục tiêu của đề tài là nghiên cứu, đề xuất phương pháp phát hiện VĐBTsửdụng kết hợp nhiều cảm biến đeo; tận dụng các tiến bộ của học sâu tiên tiến để đề xuất một mô hình học sâu hiệu quả cho trích chọn và biểu diễn các đặc trưng tự động từ nhiều nguồn cảm biến cho bài toán phát hiện VĐBT sử dụng kết hợp nhiều cảm biến đeo.

  pdf27p closefriend09 16-11-2021 5 1   Download

 • Nội dung luận án gồm 4 chương chính: chương 1 giới thiệu, phân tích một số phương pháp liên quan trong phát hiện và nhận dạng công thức; chương 2 đề xuất mô hình lại cho phép kết hợp giữa kỹ thuật trích chọn đặc trưng thủ công và trích chọn dặc trưng tự dùng du trên các mô hình học sâu tiên tiến; chương 3 đề xuất phương pháp tích hợp để tiếp tục nâng cao độ chính xác trong phát hiện công thức; chương 4 đề xuất phương pháp kết hợp giữa phát hiền và nhận dạng công thức toán học dựa trên các mô hình học sâu tiên tiến.

  pdf27p mintmintt 05-10-2021 9 0   Download

 • Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là đề xuất biện pháp xử lý rủi ro tín dụng thông qua nợ tồn đọng, xem xét tác động của rủi ro tín dụng, mối quan hệ giữa quản trị rủi ro với công tác trích lập và sử dụng dự phòng, liên hệ với kết quả kinh doanh của Ngân hàng Đệ Nhất. So sánh với hệ thống các Ngân hàng cùng loại để có định hướng và giải pháp phát triển việc trích lập và sử dụng dự phòng rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Đệ Nhất đến năm 2010 trong xu hướng hội nhập, từ đó nâng cao hiệu quả kinh doanh, giảm tác động của chi phí dự phòng rủi ro.

  pdf85p tomjerry002 29-10-2021 5 0   Download

 • Bài viết đề xuất giải pháp tạo và phân phối tín hiệu hiệu chuẩn (THHC) cho các kênh trong hiệu chuẩn thu nhằm giảm tương quan giữa tín hiệu rò và THHC, tăng độ chính xác trong hiệu chuẩn. Bằng cách tạo ra tập THHC khác nhau và ghép hai mô-đun thành một cặp trong hiệu chuẩn thu, THHC từ môđun này sẽ được trích sang mô-đun còn lại.

  pdf6p vibigates 29-10-2021 7 0   Download

 • Tra cứu thông tin là nhu cầu cần thiết của người học tại các cơ sở giáo dục nói chung và tại Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP.Hồ Chí Minh (HUFI) nói riêng. Vì vậy, trong bài báo này, một Ontology mô tả cho tập dữ liệu ảnh sinh viên HUFI được xây dựng bán tự động nhằm tra cứu thông tin qua hình ảnh. Để thực hiện vấn đề này, tập dữ liệu ảnh được tiền xử lý và trích xuất đặc trưng HOG (Histogram of Oriented Gradient) làm đầu vào cho việc huấn luyện bộ phân lớp SVM (Support Vector Machine) để từ đó phân lớp hình ảnh.

  pdf18p vivacation2711 23-10-2021 13 0   Download

 • Nội dung đề tài sẽ trình bày bao gồm các phần như sau: Chương 1: Trình bày những khái niệm cơ bản về nhật ký sự kiện, khai phá quy trình và những kiến thức khác liên quan đến đề tài. Chương 2: Trình bày về khai phá mạng xã hội bao gồm những khái niệm cơ bản, các độ đo trong trích xuất đồ thị quan hệ xã hội và phân tích mạng xã hội. Chương 3: Cải thiện độ đo trong trích xuất đồ thị quan hệ xã hội. Chương 4: Cài đặt và thực nghiệm.

  pdf51p tomjerry001 18-10-2021 7 1   Download

 • Việc lựa chọn các thông số trích xuất từ đáp ứng của cấu trúc để theo dõi nhằm giám sát tình trạng của cấu trúc là bài toán quan trọng thu hút nhiều sự quan tâm của các kỹ sư, nhà nghiên cứu và quản lý công trình xây dựng. Bài viết trình bày mô hình lý thuyết để tính phổ dao động của của mô hình cơ hệ liên tục điển hình là cấu trúc dầm chịu tác dụng của nguồn kích thích ngẫu nhiên di động.

  pdf6p viwendy2711 05-10-2021 6 0   Download

 • Bài viết trình bày đề xuất xây dựng cấu trúc cây phân cụm C-tree nhằm lưu trữ hình ảnh và nâng cao hiệu quả tìm kiếm hình ảnh tương tự, trích xuất ngữ nghĩa của các hình ảnh tương tự dựa trên véctơ từ thị giác đã được tạo ra, xây dựng mô hình truy vấn hình ảnh dựa trên cây phân cụm C-tree và ứng dụng dựa trên mô hình đã nghiên cứu

  pdf9p vijihyo2711 25-09-2021 4 0   Download

 • Mục tiêu của luận án là nghiên cứu và phát triển các phương pháp chuyển đổi giữa một mô hình dữ liệu mức khái niệm (như mô hình ER, EER, biểu đồ lớp UML) và OWL: chuyển đổi mô hình thực thể - mối quan hệ sang OWL ontology; chuyển đổi biểu đồ lớp UML sang OWL ontology; trích xuất mô hình dữ liệu mức khái niệm từ OWL ontology.

  pdf28p hoaanhdao789 14-09-2021 1 0   Download

 • Mục tiêu của đề tài nghiên cứu nhằm xây dựng mô hình học phân lớp dữ liệu bằng cây quyết định mờ và phương pháp trích chọn đặc trưng để chọn tập mẫu huấn luyện cho quá trình học phân lớp; đề xuất phương pháp xử lý giá trị ngôn ngữ của các thuộc tính chưa thuần nhất dựa vào ĐSGT; đề xuất các thuật toán học bằng cây quyết định mờ cho bài toán phân lớp nhằm đạt hiệu quả trong dự đoán và đơn giản đối với người dùng.

  pdf120p army 22-09-2021 4 0   Download

 • Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là hệ thống có chức năng giám sát, điều khiển nhằm ổn định các tham số môi trường (ví dụ: nhiệt độ và độ ẩm, độ rung) trong phòng thí nghiệm Vilas258 trong phạm vi cho phép. Đồng thời phát tín hiệu cảnh báo kịp thời khi tham số môi trường nằm ngoài giới hạn cho phép và trích xuất dữ liệu khi cần thiết.

  pdf26p tabicani 24-09-2021 10 0   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
207 tài liệu
1283 lượt tải
320 tài liệu
1108 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Trích xuất thông tin
p_strCode=trichxuatthongtin

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2