intTypePromotion=1
ADSENSE

Tùy biến chức năng sugar

Xem 1-1 trên 1 kết quả Tùy biến chức năng sugar
  • Cuộc cách mạng công nghệ thông tin ở thế kỷ 20 đã cho chúng ta thấy ảnh hƣởng sâu sắc của công nghệ thông tin đến mọi lĩnh vực trong đời sống kinh tế, v n hóa, xã hội; đƣa xã hội loài ngƣời chuyển mạnh từ xã hội công nghiệp sang xã hội thông tin, từ kinh tế công nghiệp sang kinh tế trí thức. Nội dung cơ bản của cuộc cách mạng này là ứng dụng công nghệ cao, hiện đại với công nghệ thông tin và truyền thông...

    pdf115p onlinecrm 17-08-2012 204 67   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Tùy biến chức năng sugar
p_strCode=tuybienchucnangsugar

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2