Ứng dụng dialog based

Xem 1-7 trên 7 kết quả Ứng dụng dialog based
 • Tham khảo sách 'xây dựng ứng dụng dialog-based trên visual c++', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf14p holongtuong 03-02-2012 72 18   Download

 • Đây là một lớp tổng quát và gặp rất nhiều lần trong quá trình làm việc trên dialog nói riêng và trên các ứng dụng MFC nói chung. Lớp CWnd cung cấp các chức năng cơ bản cho tất cả các lớp cửa sổ1 (các control, mainframe, view, dialog…) trong thư viện MFC.

  pdf14p thaonhi 18-06-2009 186 56   Download

 • Tham khảo tài liệu 'visual c-001 xây dựng ứng dụng dialog-based', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf14p soncunglin 19-05-2009 465 156   Download

 • Trong phần giới thiệu này, chúng ta sẽ làm quen với 1 vài lớp đối tượng cơ bản, cơ sở trên MFC. Lớp CWnd Đây là một lớp tổng quát và gặp rất nhiều lần trong quá trình làm việc trên dialog nói riêng và trên các ứng dụng MFC nói chung. Lớp CWnd cung cấp các chức năng cơ bản cho tất cả các lớp cửa sổ1 (các control, mainframe, view, dialog…) trong thư viện MFC.

  pdf14p lqvang02 02-02-2013 22 4   Download

 • Bài viết này giúp cho người đọc làm quen và có thể thực hiện được các thao tác cơ bản trên dialog. Bài viết này cũng cung cấp những tham khảo cơ bản dành cho một số lớp đối tượng quen thuộc trên MFC.

  pdf14p thuhue_88 24-02-2010 94 28   Download

 • Create an application using Swing components to display a date in a label. The complete date will comprise the day, month, date and year. However, the elements date, month, and year will be accepted through three sliders respectively. In other words, any change in the sliders will reflect the new date in the label. Note, that the day(Monday, Tuesday, etc) is computed based on the date selected through the sliders.

  pdf1p vudung75 20-04-2011 70 12   Download

 • Nếu đã từng phát triển ứng dụng dialog-based trên nền MFC, rất có thể bạn gặp vấn đề với việc ẩn hộp thoại chính mỗi khi chạy. Điều này rất quan trọng đối với những chương trình chạy nền, người dùng sẽ tương tác với chương trình thông qua hộp thoại phụ hoặc biểu tượng trên thanh Taskbar. Tôi cũng đã phải đau đầu với vấn đề này một thời gian khi những dòng lệnh như ShowWindow(SW_SHOW); đặt trong hàm OnInitDialog() tỏ ra vô hiệu.

  pdf3p abcdef_45 27-10-2011 24 1   Download

Đồng bộ tài khoản