Ứng dụng kỹ thuật xml web service

Xem 1-20 trên 27 kết quả Ứng dụng kỹ thuật xml web service
 • I. Đặt vấn đề Đối với các ứng dụng phân tán chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng kiến trúc .NET Remoting để giải quyết các vấn đề xử lý khai thác dữ liệu trên các máy ở xa.Tuy nhiên điều này có nhược điểm là nó đòi hỏi ứng dụng phải được xây dựng trên cùng platform hoặc cùng hệ thống mạng. Để khắc phục tình trang này, MS đưa ra khái niệm các dịch vụ Web XML. Chúng cho phép bạn trưng ra chức năng của ứng dụng đối với phạm vi rộng rãi người dùng.

  pdf5p hoangnhan123 12-10-2009 696 175   Download

 • Đề tài này trình bày một cách khái quát về dịch vụ Web và các ứng dụng của nó. Thông qua đó ta sẽ thấy được tầm quan trọng và sự cần thiết của Web Service trong thời đại công nghệ hiện nay.

  pdf5p dogred 23-05-2011 275 135   Download

 • Thay vào đó, tôi sẽ thêm một hạn chế mô hình để định nghĩa ProductID hạn chế các loại ký tự mà giá trị của các loại đó có thể chứa. xml phiên bảncác yếu tố dịch vụ có chứa các cấu hình cho các đối tượng tiếp xúc với các ứng dụng khác

  pdf38p kennguyen6 06-11-2011 49 15   Download

 • Các tiêu chuẩn ebXML đã được tạo ra bởi OASIS để liên kết trao đổi dữ liệu truyền thống cho các ứng dụng kinh doanh để cho phép các quy trình kinh doanh thông minh bằng cách sử dụng XML. Bởi vì XML của chính nó không cung cấp ngữ nghĩa để giải quyết vấn đề khả năng tương tác, ebXML đã được phát triển

  pdf31p banhbeo3 07-11-2011 32 6   Download

 • Định nghĩa theo W3C: dịch vụ web là một hệ thống phần mềm ñược thiết kế ñể hỗ trợ khả năng tương tác giữa các ứng dụng phân tán trên Internet Công nghe mang đên s tôt nhât trong các mô hình thương m i đien t B2B và B2mô B2C ngày nay S d ng công nghe XML làm giao dien trao đoi và gan kêt gia các thành phân Các thành phân đưc viêt bang các NNLT khác nhau trên các nên tng khác nhau

  pdf63p nguyenvanhabk 20-06-2013 47 22   Download

 • Ngoài ra để hạn chế chiều dài, giả sử rằng một thể hiện của một không có thể chứa các ký tự sau đây:Nếu tôi được là để sử dụng các loại ProductID theo quy định trước đây, tôi sẽ phải viết mã để đảm bảo rằng không có ký tự bất hợp pháp đã được bao gồm trong các yếu tố tiết.

  pdf38p kennguyen6 06-11-2011 52 11   Download

 • tận dụng các hạn chế mô hình trong định nghĩa kiểu đơn giản của bạn, bạn có thể làm giảm đáng kể số lượng mã xác nhận, bạn cần phải viết cho dịch vụ Web của bạn. Chúng ta hãy xem xét một ví dụ về nơi mà một hạn chế mô hình có thể hữu ích.

  pdf38p kennguyen6 06-11-2011 28 5   Download

 • Ví dụ, nhớ lại rằng các dịch vụ Web Ngân hàng cho thấy nhiều phương pháp Web GetStockQuote. Giả sử các trích dẫn nội dung bài viết này nhận được từ dịch vụ Web có thể được trì hoãn đến 20 phút. Ví dụ sau đây minh họa việc sử dụng tài sản

  pdf45p kennguyen6 06-11-2011 37 5   Download

 • nhìn vào hệ thống như một toàn bộ hoặc một phần bất kỳ của hệ thống, đáng tin cậy, về ITY repeatabil kết quả, và người sử dụng thân thiện. Vì vậy, thường xuyên, một trong những lựa chọn một mô hình máy tính dựa trên vật liệu trong các tài liệu quảng cáo một mình,

  pdf31p banhbeo3 07-11-2011 28 5   Download

 • mua thiết bị và phần mềm cần thiết, sử dụng mô hình để thao tác dữ liệu, và tin tưởng vào Chọn một mô hình máy tính dựa trên Tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình Phân tíchnhư một cơ chế cho các từ vựng kinh doanh dựa trên XML. Trong ngắn hạn, ebXML cung cấp

  pdf31p banhbeo3 07-11-2011 46 5   Download

 • một cách phổ biến cho các doanh nghiệp một cách nhanh chóng và tự động thực hiện các giao dịch kinh doanh dựa trên thực tiễn kinh doanh thông thường. Hình 4.7 cho thấy một ví dụ về một kiến trúc ebXML trong sử dụng. Trong sơ đồ, công ty, xử lý thông tin kinh doanh và thực hiện chi tiết được tìm thấy trong registry ebXML,

  pdf31p banhbeo3 07-11-2011 26 5   Download

 • Các mô-đun có một cách dễ dàng để xem hình ảnh nền, được đặt ở đó với tất cả các mô-đun và do đó được định nghĩa trong thẻ HTML bao gồm. Tất cả các thẻ mà Ruth đã phát minh ra mình cho cấu trúc HTML của mình trong các mẫu. css file. Điều này cũng đúng cho điều hướng trang phổ biến.

  pdf38p kennguyen6 06-11-2011 22 4   Download

 • Nhớ lại rằng phương pháp OrderItem tiếp xúc với các dịch vụ Web Thương mại chấp nhận một tham số được gọi là khoản. Trong ví dụ trước, tôi xác định một loại được gọi là ProductID để xác định loại dữ liệu có thể được chứa trong phần tử mục.

  pdf38p kennguyen6 06-11-2011 28 4   Download

 • . Nó có thể chứa hoặc một wellknown hoặc yếu tố kích hoạt. (Tôi bao gồm cấu hình các đối tượng khách hàng kích hoạt sau này trong chương.) Bạn sử dụng các yếu tố wellknown để cấu hình các đối tượng nổi tiếng. Các yếu tố phải có ba thuộc tính:

  pdf38p kennguyen6 06-11-2011 27 4   Download

 • Thuộc tính objectUri quy định cụ thể URI nơi đối tượng có thể được truy cập. Trong trường hợp của Web cấp phép Bạn có thể cấu hình bộ nhớ cache bằng cách sử dụng tài sản CacheDuration tiếp xúc với các thuộc tính WebMethod.

  pdf38p kennguyen6 06-11-2011 21 4   Download

 • Quy trình kinh doanh và các thành phần được mô tả trong các khả năng XML của đối tác đối tác thương mại Thương mại Công ty Tổ chức organizationalNumber Nhóm part_of quản lý Bộ phận người tên, địa chỉ ngày sinh người phối ngẫu SSN part_of quản lý Cục quản lý employee_of part_of

  pdf31p banhbeo3 07-11-2011 33 4   Download

 • Chính cấu trúc, dù quan trọng, không phải là yếu tố quan trọng xác định đặc trưng cho các mô hình, giải thích ngữ nghĩa. Cấu trúc là một tác dụng phụ của mức độ yêu cầu giải thích ngữ nghĩa. Kiến thức (như mã hóa trong bản thể, ví dụ) là mô hình biểu tượng tương đối phức tạp (đại diện) của một số khía cạnh của một vũ trụ luận

  pdf31p banhbeo3 07-11-2011 22 4   Download

 • Những thùng chứa chứa một tiêu đề và danh sách được định nghĩa với các tag HTML . Các liên kết trong danh sách. Rất nhiều các tùy chọn thiết kế có sẵn với điều này, vì tất cả các thẻ HTML có thể được lập trình một cách trực tiếp hoặc với các lớp học !

  pdf39p kennguyen6 06-11-2011 32 5   Download

 • Các mô hình phải cho phép so sánh các lựa chọn thay thế khác nhau và hỗ trợ trong lựa chọn tốt nhất trong số họ nhanh chóng và hiệu quả. Mô hình phải được toàn diện, cho phép tion Integra nhiều thông số khác nhau, linh hoạt trong cấu trúc, cho phép các nhà phân tích

  pdf31p banhbeo3 07-11-2011 25 5   Download

 • Bạn có thể mở và lưu file Visio với một hệ thống quản lý tài liệu (DMS) nếu nó sup cổng Kiến trúc quản lý tài liệu mở (ODMA) 1.5 tiêu chuẩn. Khi Visio phát hiện một ODMA 1.5 tuân thủ hệ thống quản lý trên máy tính của bạn, nó sẽ mở ra hộp thoại Open DMS thay vì hộp thoại Open Visio.

  pdf25p banhbeo3 07-11-2011 29 5   Download

Đồng bộ tài khoản