Ứng dụng rbac

Xem 1-3 trên 3 kết quả Ứng dụng rbac
  • Từ trước đến nay, bảo mật thông tin luôn chiếm một vai trò rất quan trọng của một tổ chức, công ty hay quốc gia. Trong Công nghệ thông tin vấn đề bảo mật được chú trọng và quan tâm một cách nghiêm túc. Đã có rất nhiều cơ chế bảo mật được đưa ra và thích hợp cho từng lĩnh vực riêng.Khóa luận tập trung nghiên cứu các vấn đề liên quan đến kiểm chứng cơ chế bảo mật thông tin dựa trên RBAC. Nghiên cứu các mô hình RBAC, các ví dụ về các mô hình và ứng...

    pdf81p truongnghen 31-08-2012 99 32   Download

  • Của các thiết bị ảo sau đây hoặc các cấp độ RAID không hỗ trợ SVM? [Chọn tất cả những gì áp dụng. Thiết lập một sự gắn kết NFS Cấu hình RBAC cho phép một người dùng không phải root để đóng cửa một hệ thống địa phương và một máy in mạng

    pdf58p taoxanh10 02-11-2011 20 3   Download

  • Bảng 9-5 mô tả một số lệnh bổ sung mà bạn có thể sử dụng với các hoạt động RBAC. Bảng 9-5 RBAC lệnh Mô tả Hiển thị ủy quyền cho người sử dụng. Làm cho một tập tin dbm. Xác định daemon tên bộ nhớ cache dịch vụ, đó là hữu ích cho bộ nhớ đệm user_attr, prof_attr,

    pdf57p taoxanh10 02-11-2011 27 3   Download

Đồng bộ tài khoản