Ứng dụng rbac

Xem 1-5 trên 5 kết quả Ứng dụng rbac
 • Từ trước đến nay, bảo mật thông tin luôn chiếm một vai trò rất quan trọng của một tổ chức, công ty hay quốc gia. Trong Công nghệ thông tin vấn đề bảo mật được chú trọng và quan tâm một cách nghiêm túc. Đã có rất nhiều cơ chế bảo mật được đưa ra và thích hợp cho từng lĩnh vực riêng.Khóa luận tập trung nghiên cứu các vấn đề liên quan đến kiểm chứng cơ chế bảo mật thông tin dựa trên RBAC. Nghiên cứu các mô hình RBAC, các ví dụ về các mô hình và ứng...

  pdf81p truongnghen 31-08-2012 107 33   Download

 • Của các thiết bị ảo sau đây hoặc các cấp độ RAID không hỗ trợ SVM? [Chọn tất cả những gì áp dụng. Thiết lập một sự gắn kết NFS Cấu hình RBAC cho phép một người dùng không phải root để đóng cửa một hệ thống địa phương và một máy in mạng

  pdf58p taoxanh10 02-11-2011 28 3   Download

 • Bảng 9-5 mô tả một số lệnh bổ sung mà bạn có thể sử dụng với các hoạt động RBAC. Bảng 9-5 RBAC lệnh Mô tả Hiển thị ủy quyền cho người sử dụng. Làm cho một tập tin dbm. Xác định daemon tên bộ nhớ cache dịch vụ, đó là hữu ích cho bộ nhớ đệm user_attr, prof_attr,

  pdf57p taoxanh10 02-11-2011 33 3   Download

 • Về phần bố cục, luận văn được chia thành 3 chương chính như sau: Chương 1. Kiến thức nền tảng: Trình bày cơ sở lý thuyết và các công nghệ chính được sử dụng trong luận văn. Chương 2. Tích hợp mô đun chính sách truy cập RBAC với activiti: Trình bày phương pháp tích hợp chính sách an ninh vào quy trình nghiệp vụ và ứng dụng của phương pháp vào việc tích hợp chính sách truy cập RBAC vào activiti BPM. Chương 3.

  pdf59p hanh_tv26 04-04-2019 7 2   Download

 • Luận văn " Mở rộng công cụ activiti cho đặc tả và cài đặt chính sách an ninh" đã đưa ra một phương pháp tích hợp các chính sách an ninh RBAC vào quản lý quy trình nghiệp vụ BPM. Ứng dụng của phương pháp vào việc mở rộng công cụ Activiti BPM cho đặc tả và cài đặt RBAC. Cụ thể, thứ nhất đã tích hợp các chính sách RBAC vào pha mô hình hóa để các yêu cầu an ninh có thể được xem xét ngay từ đâu.

  pdf25p hanh_tv26 03-04-2019 8 0   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM


p_strKeyword=Ứng dụng rbac
p_strCode=ungdungrbac

nocache searchPhinxDoc
Đồng bộ tài khoản