intTypePromotion=1
ADSENSE

Ứng suất thay đổi theo chu kì

Xem 1-4 trên 4 kết quả Ứng suất thay đổi theo chu kì
 • Khi các định đường kính trục ở trên ta chưa xét tới một số yếu tố ảnh hưởng đến độ bền mỏi của trục như đặc tính thay đổi theo chu kì của ứng suất ,sự tập trung ứng suất ,yếu tố kích thước,chất lượng bề mặt ... Vì vậy sau khi định kêtk cấu trục cần phải tiến hành kiểm nghiệm trục về độ bền mỏi có kể đến các yếu tố vừa nêu trên. Kết cấu trục được thiết kế đảm bảo độ bền mỏi nếu hệ số an toàn tại các tiết diện nguy hiểm thoả mãn...

  pdf8p zeroduong13 14-11-2010 170 43   Download

 • Trứơc khi tính kiểm nghiệm tại các thiết diện ta tiến hành trọn thông số của then trên các đoạn trục: - Trong quá trình tính kiểm nghiệm về độ bền của các trục, do không có yêu cầu gì đặc biệt nên ta chỉ tính kiểm nghiệm riêng cho trục thứ 3 vì là trục chịu momen lớn nhất còn các trục khác em lấy kết quả từ các bảng tra. a, Với thép 45 có... Các trục trong hộp giảm tốc đều quay, ứng suất uốn thay đổi theo chu kì đối xứng do đó......

  pdf5p vteo20 02-10-2010 89 20   Download

 • Khi xác định đường kính trục ta chưa xét tới các yếu tố ảnh hưởng đến độ bền mỏi của trục như đặc tính thay đổi của chu kì ứng suất, sự tập trung ứng suất, yếu tố kích thước hình học, các biện pháp công nghệ gia công trục cũng như tăng bền cho trục... Vì vậy sau khi đã xác định được kết cấu trục ta cần phải tiến hành kiểm nghiệm trục về độ bền mỏi theo công thức 10.19 Trong đó s j là hệ số an toàn tai sj là hệ số an toàn chỉ...

  pdf5p chicominhem21 19-09-2010 100 35   Download

 • Hilbert và Lopez[9] xác định tốc độ theo cấp số nhân về sự thay đổi công nghệ (một dạng của định luật Moore) như sau: năng suất ứng dụng máy móc chuyên dụng để tính toán thông tin bình quân đầu người đã tăng gần gấp đôi với chu kỳ 14 tháng từ năm 1986 đến năm 2007; năng suất bình quân đầu người về mục đích sử dụng máy tính nói chung trên thế giới đã tăng gấp đôi mỗi 18 tháng trong suốt hai thập kỉ; năng suất viễn thông toàn cầu bình quân đầu người tăng gấp...

  doc143p nt18104 30-05-2013 38 2   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Ứng suất thay đổi theo chu kì
p_strCode=ungsuatthaydoitheochuki

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản