intTypePromotion=1
ADSENSE

Unit 10 Life on other planets

Xem 1-12 trên 12 kết quả Unit 10 Life on other planets
 • Kgi kết thúc bài học, học sinh sẽ có thể nói chuyện về UFO với các thông tin cơ bản nhận được thông qua thảo luận và đọc sách, tìm hiểu về các hành tinh, học câu diều kiện loại 1 và 2. Giáo án bài 10 "Life on other planets" - Tiếng anh lớp 9 xin giới thiệu đến bạn để có thêm tư liệu tham khảo.

  doc23p 284_pechau 18-11-2013 383 39   Download

 • Hệ thống những bài giảng hay nhất về bài 10 Life on other planets, đây sẽ là tư liệu hay nhất giúp cho quá trình học tập và giảng dạy của các bạn được tốt hơn. Hướng dẫn học sinh biết thêm những thông tin cơ bản về UFO, các hành tinh trong vũ trụ, có thể trao đổi về các vấn đề liên quan đến vũ trụ,... Với 13 bài giảng dành cho tiết học Life on other planets - Tiếng Anh 9 sẽ giúp bạn truyền đạt những kiến thức liên quan về vấn đề này.

  ppt33p quockhoa2512 15-11-2013 204 45   Download

 • Tham khảo tài liệu 'unit 10 - life on other planets - write', ngoại ngữ, anh ngữ phổ thông phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf4p lovetime 04-04-2011 382 13   Download

 • Tham khảo tài liệu 'unit 10 - life on other planets - read', ngoại ngữ, anh ngữ phổ thông phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf4p lovetime 04-04-2011 307 6   Download

 • Tham khảo tài liệu 'unit 10 - life on other planets - lesson 1', ngoại ngữ, anh ngữ phổ thông phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf4p lovetime 04-04-2011 234 5   Download

 • Tham khảo tài liệu 'unit 10 - life on other planets - anguage focus', ngoại ngữ, anh ngữ phổ thông phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf5p lovetime 04-04-2011 77 5   Download

 • A / Aims and objectives : By the end of the lesson , Ss will be able to know how to write an argumentative exposition , using the right format and language structures . B / Teaching aids : Text book , chalk , board C / Procedure : 10 min I / Warm up : Instruct the game : - Call on some Ss to report . - Remark and give possible answers : + Father Christmas + Napoleon + Bill Clinton + Michael Jackson + Ronaldo …………. 10 min II / Pre-writing - Explain the definition of...

  pdf3p mobell1209 20-10-2010 541 34   Download

 • A / Aims and objectives : By the end of the lesson , Ss will be able to master the use of modal verbs : May , Might and distinguish the difference between conditional sentences type 1 and type 2 and use them properly . B / Teaching aids : Textbook , additional exercises on conditional sentences .

  pdf5p mobell1209 20-10-2010 617 26   Download

 • A / Aims and objectives : By the end of the lesson , Ss will be able to speak with a friend about things which might be on Mars such as : water , little creatures , minerals ….. B / Teaching aids : Textbook . pictures and posters about Mars and its position in the solar system. C / Procedure : 7 min I / Warm up : Guessing game - Work in group Tell Ss to work in group of three to four and make good guesses about Mars . Questions 1, What do you think might be on the mars ?...

  pdf3p mobell1209 20-10-2010 375 16   Download

 • A / Aims and objectives : At the end of the lesson , Ss will be able to enhance reading skill through Ordering and Answering questions exercises . B / Teaching aids : textbook , demonstrated posters and pictures about a space trip . C / Procedure : 7 min I / Warm up : Question and answer - Ask Ss questions about space trip . 1. Have you ever heard of a space trip ? 2. What do you go there for ? 3. What should we have to prepare if we want to take a trip to the...

  pdf4p mobell1209 20-10-2010 590 27   Download

 • A / Aims and objectives : - By the end of the lesson , Ss will be able to talk about UFOs with basic information received through discussion and the reading . B / Teaching aids : Text book , picture and posters about UFOs and cassette C / Procedure : 7 min I / Warm up : Getting started - Question and answer - Explicit the meaning of UFOs = Unidentified Flying Object . - Ask Ss to work in pairs and discuss the following questions : 1. Have you ever heard of UFOs ? 2. Do you...

  pdf6p mobell1209 20-10-2010 614 25   Download

 • A / Aims and objectives : By the end of the lesson , Ss will be able to listen to rather long talk about the moon and be more confident in True or False listening comprehension exercise and get more information about the moon . B / Teaching aids : Textbook , cassette …… C / Procedure : 7 min I / Warm up : Networks Ask Ss to work in groups of three to four . ( The words must be correctly spelled and related to the - Work in group to make a topic ) list relating to...

  pdf3p mobell1209 20-10-2010 221 14   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
ADSENSE

p_strKeyword=Unit 10 Life on other planets
p_strCode=unit10lifeonotherplanets

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2