intTypePromotion=1
ADSENSE

Ước lượng metric kobayashi

Xem 1-2 trên 2 kết quả Ước lượng metric kobayashi
  • Trong những năm gần đây, việc tìm hiểu ước lượng của metric Kobayashi đã được nhiều nhà toán học như I. Graham, D.Catlin, S.G.Krantz, Lina Lee, S.Fu, Peter Pflug,. . . quan tâm nghiên cứu, các tác giả đã đưa ra nhiều kết quả về ước lượng cho metric Kobayashi trên các miền trong Cn và sử dụng các ước lượng này để nghiên cứu bài toán ánh xạ. Đề tài sẽ tập trung nghiên cứu vấn đề này.

    pdf40p capheviahe26 02-02-2021 13 0   Download

  • Đa tạp phức với nhóm các tự đẳng cấu không compact Đa tạp phức với nhóm các tự đẳng cấu không compact nghiên cứu bài toán phân loại các đa tạp phức dựa trên nhóm các tự đẳng cấu của chúng. Luận văn gồm 3 chương: Ch1: Đặc trưng của miền trong C^n Ch2: Đặc trưng của miền lồi tuyến tính trong C^n Ch3: Giả thuyết Greene-Krantz.

    pdf99p qsczaxewd 19-09-2012 86 12   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Ước lượng metric kobayashi
p_strCode=uocluongmetrickobayashi

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2