intTypePromotion=1
ADSENSE

Vẽ hình trong văn bản

Xem 1-20 trên 8205 kết quả Vẽ hình trong văn bản
 • Tiếp nội dung phần 1, Bài giảng Luật thương mại quốc tế: Phần 2 cung cấp cho người học những kiến thức như: Thanh toán và tín dụng trong hoạt động thương mại quốc tế; pháp luật về vận tải hàng hóa quốc tế; giải quyết tranh chấp trong thương mại quốc tế. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf73p dongcoxanh25 22-06-2022 3 0   Download

 • (BQ) Phần 1 cuốn giáo trình Tâm lí học phát triển giới thiệu tới người đọc các kiến thức: Khái quát về tâm lí học phát triển, những vấn đề cơ bản về sự phát triển của tâm lý người, hoạt động và tương tác xã hội trong sự hình thành và phát triển tâm lý cá nhân, các yếu tố ảnh hưởng tới sự phát triển tâm lí cá nhân. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf103p bakerboys06 08-06-2022 3 0   Download

 • Tài liệu "Lịch sử Đông Nam Á" phác họa một bức tranh toàn cảnh sinh động về lịch sử hình thành và phát triển của các quốc gia ở khu vực Đông Nam Á, quá trình đầu tranh xây dựng các quốc gia thống nhất ổn định như ngày nay; đồng thời cũng cho chúng ta thấy rõ quan hệ giao lưu kinh tế, văn hóa,... giữa các nước Đông Nam Á đã có từ lâu đời trong lịch sử và cuộc đấu tranh giành độc lập trường kỳ, bền bỉ và oanh liệt của nhân dân các nước Đông Nam Á.

  pdf609p britaikridanik 24-06-2022 15 1   Download

 • Tài liệu "Lịch sử Đông Nam Á" phác họa một bức tranh toàn cảnh sinh động về lịch sử hình thành và phát triển của các quốc gia ở khu vực Đông Nam Á, quá trình đầu tranh xây dựng các quốc gia thống nhất ổn định như ngày nay; đồng thời cũng cho chúng ta thấy rõ quan hệ giao lưu kinh tế, văn hóa,... giữa các nước Đông Nam Á đã có từ lâu đời trong lịch sử và cuộc đấu tranh giành độc lập trường kỳ, bền bỉ và oanh liệt của nhân dân các nước Đông Nam Á.

  pdf677p britaikridanik 24-06-2022 6 0   Download

 • Hội thảo "Phương pháp nghiên cứu định lượng trong quản trị nhân sự" trình bày một số nội dung sau đây: Phân tích định lượng và ứng dụng trong quản trị nguồn nhân lực, Trình bày mở đầu hội thảo, Bài học thực tế từ dự án nghiên cứu chiến lược NNl của ban chiến lược HRA, Mô hình SEM trong quản trị nhân sự, Công cụ dự báo hoạch định nguồn nhân lực, Những vấn đề cơ bản về phân tích dự báo trong quản trị nhân sự, Một số mô hình phân tích văn hóa doanh nghiệp, Công cụ phân tích văn hóa doanh nghiệp DENISON. Mời các bạn tham khảo.

  pdf133p thenthen19 07-06-2022 6 1   Download

 • Mẫu Công văn đề nghị hoàn nộp thừa áp dụng trong trường hợp hoàn tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa (Mẫu số 27/CVĐNHNT/TXNK) gồm 2 nội dung chính: một là thông tin cá nhân hoặc tổ chức đề nghị hoàn thuế, hai là nội dung đề nghị hoàn trả khoản thu ngân sách nhà nước (Thông tin về khoản thu đề nghị hoàn trả, Lý do đề nghị hoàn, hình thức hoàn trả). Mời bạn tham khảo chi tiết.

  doc2p thenthen19 14-06-2022 18 1   Download

 • Bài giảng Kiểm toán báo cáo tài chính nâng cao - Chương 1: Báo cáo tài chính theo các mô hình kế toán và sự vận dụng trong kiểm toán báo cáo tài chính. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: báo cáo tài chính theo các mô hình kế toán; sự vận dụng trong kiểm toán báo cáo tài chính;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf15p hidetoshidekisugi 15-06-2022 20 0   Download

 • Bài giảng Kế toán tài chính nâng cao - Chương 1: Các loại hình kế toán cơ bản. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: các loại hình kế toán và nguyên tắc kế toán cơ bản; vận dụng các loại hình kế toán và nguyên tắc kế toán trong hệ thống kế toán Việt Nam;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf37p hidetoshidekisugi 15-06-2022 1 1   Download

 • Bài giảng Xây dựng văn bản pháp luật - Chương 2: Hình thức, ngôn ngữ, nội dung trong xây dựng và soạn thảo văn bản pháp luật. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: hình thức văn bản pháp luật; ngôn ngữ trong văn bản pháp luật; nội dung văn bản pháp luật;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

  pdf20p hidetoshidekisugi 16-06-2022 4 0   Download

 • Giáo trình Tiện ren tam giác (Nghề: Cắt gọt kim loại - Cao đẳng) nhằm giúp học viên: trình bày được các các thông số hình học của dao tiện ren tam giác ngoài và trong; nhận dạng được các bề mặt, lưỡi cắt, thông số hình học của dao tiện ren tam giác ngoài và trong; mài được dao tiện ren tam giác ngoài và trong đạt độ nhám Ra1,25; lưỡi cắt thẳng, đúng góc độ, đúng yêu cầu kỹ thuật, đúng thời gian qui định, đảm bảo an toàn lao động, vệ sinh công nghiệp;...

  pdf65p charaznable 06-06-2022 6 1   Download

 • Mục tiêu nghiên của đề tài "Khảo sát tốc độ lan tơ của nấm Linh Chi" nhằm nâng cao năng suất, chất lượng của nấm Linh Chi thông qua việc cải tiến môi trường cấp I (môi trường nhân giống gốc). Để hiểu rõ về vấn đề này, mời các bạn tham khảo chi tiết bài viết.

  pdf78p thenthen19 13-06-2022 3 2   Download

 • Bài thuyết trình " Công nghệ xử lý nước thải khu công nghiệp tập trung" tập trung giải quyết các vấn đề: giới thiệu hồ sơ năng lực công ty Dương Nhật, ứng dụng công nghệ mới xử lý nước thải dệt nhuộm từ mô hình Pilot thực tế, quy trình xử lý nước thải khu công nghiệp điển hình, những cải tiến trong vận hành nhà máy xử lý nước thải khu công nghiệp Dương Nhật. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf30p thenthen19 13-06-2022 16 2   Download

 • Luận văn Thạc sĩ Máy tính "Nghiên cứu bài toán bóc tách thông tin trong chứng minh thư sử dụng học sâu" trình bày các nội dung chính sau: Tổng quan về phát hiện, nhận dạng ký tự, sự phát triển của học máy và học sâu; Giới thiệu về mạng Convolution Neural Network; Mô hình mạng pixellink cho phát hiện văn bản; Giới thiệu về Convolution Recurrent Neural Network; Cài đặt thử nghiệm và kết quả.

  pdf57p viabigailjohnson 10-06-2022 10 3   Download

 • Luận văn Thạc sĩ Máy tính "Nghiên cứu thuật toán filter wrapper tìm tập rút gọn của bảng quyết định không đầy đủ và ứng dụng phát hiện tàu thuyền từ ảnh vệ tinh" trình bày các nội dung chính sau: Các khái niệm cơ bản về lý thuyết tập thô truyền thống, mô hình tập thô dung sai và tổng quan về tiếp cận filter-wrapper trong rút gọn thuộc tính; kết quả tìm hiểu về xây dựng độ đo khoảng cách mới và thuật toán filter-wrapper IDS_FW_DAR tìm tập rút gọn của bảng quyết định không đầy đủ.

  pdf67p viabigailjohnson 10-06-2022 5 3   Download

 • Luận văn Thạc sĩ Máy tính "Nghiên cứu một số tính chất nội suy ảnh số sử dụng phép toán hình thái để nâng cao chất lượng ảnh" trình bày các nội dung chính sau: Các khái niệm cơ bản về xử lý ảnh và phép toán hình thái; Phép toán hình thái học trong xử lý ảnh; Chương trình thử nghiệm phép lọc hình thái.

  pdf72p viabigailjohnson 10-06-2022 5 3   Download

 • Thông qua việc sử dụng bảng hỏi và phỏng vấn sâu đối với 340 trẻ em hiện đang sinh sống và học tập tại thành phố Hà Nội, bài viết "Quan niệm của trẻ em về hình phạt trong nhà trường hiện nay" đã phân tích và làm rõ quan niệm của các em về việc sử dụng hình phạt trong nhà trường. Kết quả nghiên cứu cho thấy đại đa số trẻ ẹm đều đồng tình với việc áp dụng hình phạt này. Mời các bạn tham khảo chi tiết.

  pdf8p thenthen19 06-06-2022 7 1   Download

 • Bài giảng "Nghiên cứu marketing (Marketing research project)" được biên soạn nhằm giúp học viên phân tích được tổng thể về dự án nghiên cứu marketing, quá trình nghiên cứu marketing, các loại hình và phương pháp nghiên cứu trong dự án nghiên cứu marketing; thiết kế dự án nghiên cứu marketing nhằm giải quyết những vấn đề trong quản trị marketing tại các tổ chức và doanh nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf10p charaznable 06-06-2022 8 1   Download

 • Bài giảng Kế toán ngân hàng thương mại - Chương 2: Kế toán nghiệp vụ huy động vốn trong ngân hàng thương mại. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: một số vấn đề cơ bản trong nghiệp vụ huy động vốn; kế toán huy động vốn qua hoạt động tiền gửi; kế toán huy động vốn qua phát hành giấy tờ có giá; kế toán huy động vốn đi vay của ngân hàng nhà nước và các tổ chức tín dụng khác;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf27p charaznable 06-06-2022 3 1   Download

 • Khác với hình dung của nhiều người, hình thức nữ giới được đặc biệt chú trọng trong các đề xuất cách tân, là điểm đặc biệt thú vị của “nữ quyền kiểu Tự Lực”, mà điển hình là chuyên đề lừng danh về Y phục phụ nữ của họa sĩ Le mur Nguyễn Cát Tường, làm dấy lên cả “một cuộc cách mạng” mà lịch sử thời trang Việt Nam ghi nhận như một mốc son hiếm có. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 2 cuốn sách "Các vấn đề về phụ nữ trong tác phẩm của Tự Lực văn đoàn" để biết thêm chi tiết.

  pdf219p bakerboys06 08-06-2022 4 1   Download

 • Bài viết "Vấn đề giới trong tên người Việt" tập trung trình bày một số nội dung sau: mối liên hệ giữa ngôn ngữ và giới, chức năng tên người, đặc điểm về giới trong tên người Việt... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf13p thenthen19 03-06-2022 8 0   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Vẽ hình trong văn bản
p_strCode=vehinhtrongvanban

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2