Viettronics

Xem 1-5 trên 5 kết quả Viettronics
 •  Báo cáo thực tập tại Trường Cao đẳng Công nghệ Viettronics có kết cấu gồm 4 chương: Giới thiệu về tổ chức nơi làm việc, nội dung nhiệm vụ chính được giao, nội dung công việc và kết quả đạt được, kết quả đạt được sau khi làm việc. 

  pdf52p lucnv95 15-07-2015 32 10   Download

 • Ngoài phần mở đầu và kết luận, khóa luận chia làm 3 chương: Chương 1 - Tổng quan về ảo hóa, Chương 2 - Một số công nghệ ảo hóa,  Chương 3 - Ảo hóa máy chủ tại trường Cao Đẳng Công nghệ Viettronics. Mục đích nghiên cứu của khóa luận là tìm hiểu về công nghệ ảo hóa đặc biệt là Hyper-V và Vmware ESXi phiên bản 5.5. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf62p lucnv95 15-07-2015 87 45   Download

 • báo cáo của ban kiểm soát về quản lý công ty của hội đồng quản trị, giám đốc công ty năm 2008

  pdf6p thuyha 24-06-2009 301 36   Download

 • Với sự phát triển mạnh mẽ về công nghệ thông tin nhƣ hiện nay, việc quản lý hồ sơ cán bộ, công nhân viên và lƣu trữ tài liệu trong công tác đang đƣợc vi tính hoá nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng trong xã hội ,việc tìm kiếm thông tin nhanh chóng, chính xác là một trong những thành công lớn của các nhà quản lý

  pdf91p samsung_12 06-05-2013 71 31   Download

 • Con người, vốn và công nghệ là ba yếu tố sản xuất để con người tạo ra của cải vật chất, thiếu một trong ba yếu tố này hay có sự tăng không đều giữa 3 yếu tố này đều tạo nên sự phát triển không cân đối cho nền kinh tế. Nếu chúng ta chỉ chú trọng thu hút càng nhiều vốn để đầu tư sản xuất kinh doanh mà quên mất đầu tư cho nâng cấp nguồn nhân lực thì quá trình đầu tư đó không thể phát huy được hết lợi ích của nguồn vốn, dẫn tới...

  pdf34p hoamihothay 02-10-2012 24 3   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản