Visual studio.net ide

Xem 1-20 trên 39 kết quả Visual studio.net ide
 • Mời các bạn cùng tham khảo Ebook C# căn bản và Visual Studio .NET IDE: Tập 1 dưới đây gồm 14 chương trình bày các kiến thức về cách lập trình trên môi trường .NET, chuỗi chữ và biểu thức regular, bản dãy - Indexers và Collections, cấu trúc struct, nạp các chồng tử, kế thừa và đa hình, lớp và đối tượng.

  pdf613p muaxuan102 26-02-2013 422 261   Download

 • Bài 2 Visual Studio.NET Visual Studio.NET Để chạy VisualStudio.NET bạn cần phải Set Time của Windows lại trước cuối tháng 7,2001, eg: 1-July-2001. Visual Studio.NET Beta 2 hiện nay có Service Pak 2, nó cho phép ta dùng Visual Studio.NET Beta 2 sau ngày 31-July-2001, tức là không có time-bomb. Nếu VS.NET version của bạn bị giới hạn về thời gian nói trên, từ trong VS.NET bạn có thể download Service Pak 2 để cài đặt bằng cách dùng IDE Menu Command Help | Check for Updates.

  pdf22p nuoiheocuoivo 07-05-2010 411 183   Download

 • This is a book about developing macros and add-ins for Visual Studio .NET. Every programmer who uses Visual Studio .NET, regardless of the type of project he or she is developing, and regardless of his or her skill level, sooner or later wonders: Why can’t Visual Studio .NET do such-and-such? Or: Wouldn’t it be nice if Visual Studio .NET had this feature I’m thinking of? Or: There must be a way to simplify this task that I do over and over!

  pdf412p tailieuvip13 24-07-2012 92 30   Download

 • Chương I. Giới thiệu về Visual Studio .NET IDE.Outline 1.1 Giới thiệu về Visual Studio .NET 1.2 Tổng quan về môi trường phát triển tích hợp Visual Studio .NET IDE (Integrated Development Environment ) Menu Bar và Toolbar

  ppt44p skyknight 05-08-2013 108 10   Download

 • Visual Studio.NET Để chạy VisualStudio.NET bạn cần phải Set Time của Windows lại trước cuối tháng 7,2001, eg: 1-July-2001. Visual Studio.NET Beta 2 hiện nay có Service Pak 2, nó cho phép ta dùng Visual Studio.NET Beta 2 sau ngày 31-July-2001, tức là không có time-bomb. Nếu VS.NET version của bạn bị giới hạn về thời gian nói trên, từ trong VS.NET bạn có thể download Service Pak 2 để cài đặt bằng cách dùng IDE Menu Command Help | Check for Updates. Có hai cách để bắt đầu một project mới trong VS.NET.

  pdf22p nuoiheocuoivo 04-05-2010 136 75   Download

 • Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Sử dụng biến tĩnh và hàm tĩnh, xác định các thành phần của .NET Framework, sử dụng Visual Studio .NET IDE. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf36p solacnhat321 24-08-2018 6 3   Download

 • Giới thiệu về Visual Studio 2010 là gì? Visual Studio 2010 (VS) là một môi trường phát triển tích hợp (IDE), một bộ công cụ trong một ứng dụng giúp bạn ghi các chương trình. Nếu không có VS, bạn sẽ cần phải mở một trình soạn thảo văn bản, viết tất cả các mã này, và sau đó chạy một trình biên dịch dòng lệnh để tạo ra một ứng dụng thực thi.

  pdf13p yukogaru7 24-10-2010 529 171   Download

 • Điều này phát hành của Visual Studio IDE thấy đại tu và nhiều của nó viết lại bằng cách sử dụng WPF và quản lý mã. Việc di chuyển để WPF cho phép Microsoft để làm cho một số bổ sung tuyệt đẹp thẩm mỹ cho IDE, và cũng mở ra khả năng tuỳ biến khi kết hợp với các mới quản lý Khả năng mở rộng Framework (MEF).

  pdf16p yukogaru4 19-09-2010 213 108   Download

 • Viết các ứng dụng song song và ren là khó khăn. Để giúp, Microsoft đã bổ sung thêm tính năng sửa lỗi cho Visual Studio IDE (phiên bản cao cấp bao gồm các tính năng bổ sung hồ sơ). Để chứng minh các tính năng này, chúng tôi sẽ tạo ra một ứng dụng đơn giản, giao diện điều khiển mới.

  pdf7p yukogaru4 19-09-2010 123 42   Download

 • Visual studio.NET là một môi trường tích hợp triển khai phần mềm(Intergrated Development Environmet, IDE). Nó được thiết kế để lập ra một tiến trình viết mã, gỡ rối, và biên dịch thành một assembly một cách dễ dàng. Visual studio.NET cho bạn một ứng dụng multiple-document-interface rất tinh vi, trong đó bạn có thể liên kết mọi thứ để phát triển đoạn mã của bạn. Nó bao gồm: Một Text Editor : trong đó bạn có thể viết đoạn mã C#.

  pdf16p cachuadam 21-05-2011 83 32   Download

 • Cửa sổ properties Một cửa sổ khác, được gọi là Properties, xuất xứ từ IDE của VB. Chúng ta biết rằng cửa sổ properties hiển thị và cho phép bạn sửa đổi hầu hết mọi giá trị khởi tạo của các thuộc tính đối với những control mà Visual studio.NET có khả năng phát hiện bằng cách đọc mã nguồn của bạn. Cửa sổ Properties cũng có thể thấy những sự kiện. Bạn có thể nhìn thấy sự kiện bằng cách click lên icon giống như một tia sáng ở trên đầu cửa sổ.

  pdf13p cachuadam 21-05-2011 65 21   Download

 • Một trong những công cụ quan trọng là Microsoft Visual Studio.NET Integrated Development Environment (IDE). IDE giúp ta lập trình Visual Basic.NET (VB.NET) dễ dàng, thoải mái và thích thú.

  pdf38p xingau8 04-09-2011 45 10   Download

 • *Để khởi động, chọn Start, Programs, thực đơn Microsoft Visual Studio.NET 2003 và ứng dụng (application) Microsoft Visual Studio.NET 2003. *Chọn phần My Profile *Chọn Profile là Visual Basic Developer vì khóa này chuyên trị Visual Basic.NET (VB.NET) *Microsoft Visual Studio.NET sẽ hiển thị Visual Basic 6 trong hộp chữ Keyboard Scheme và ngay cả trong hộp Windows Layout. Bố trí này giúp tổ chức các cửa sổ trong IDE như các phiên bản trước của Microsoft Visual Studio. Trong khóa này, ta chọn Visual Studio Default....

  pdf38p xingau8 04-09-2011 56 9   Download

 • Visual Studio .NET là môi trường tích hợp phát triển phần mềm (Integrated Development Environment (IDE) ) của Microsoft ,là công cụ cho phép bạn viết mã, gỡ rối và biên dịch chương trình trong nhiều ngôn ngữ lập trình .NET khác nhau

  pdf44p huongdanhoctot 08-10-2011 295 59   Download

 • WPF và Silverlight nhà phát triển có được một số tính năng mới tuyệt vời trong bản phát hành này và sẽ được hưởng lợi từ một ổn định hơn và giàu tính năng IDE,-hạt mịn kiểm soát việc vẽ chữ, các API multitouch, có khả năng cache bất cứ phần nào của cây thị giác, hỗ trợ cho Windows 7 danh sách các tính năng như nhảy, và nhiều hơn nữa.

  pdf6p yukogaru4 19-09-2010 62 17   Download

 • Trong phiên bản trước của WPF, văn bản đôi khi có thể xuất hiện một chút mờ. Điều này là cố định trong WPF 4,0 (có thể do sự cần thiết cho văn bản rõ ràng trong VS2010 IDE) và bây giờ bạn có nhiều kiểm soát tốt hơn-hạt hơn như thế nào là ra văn bản với TextFormattingMode mới và TextRenderingMode tài sản

  pdf6p yukogaru4 19-09-2010 64 15   Download

 • We’ve designed this book to show you how to write professional applications using Microsoft LightSwitch. As software developers, we understand how difficult it is to develop software in real life. End users expect their applications to be reliable, functional, and polished. They’ll also have preferences in terms of how they want their application to look and feel. To help you meet these real-life expectations, we’ve focused this book on many of the typical scenarios that customers or clients will ask of you.

  pdf719p hotmoingay 03-01-2013 45 11   Download

 • *Bố trí gạn lọc giúp đỡ dành riêng cho ngôn ngữ lập trình Visual Basic.NET (VB.NET) trong hộp Help Filter. *Internal Help hiển thị các thông tin ngay trong cùng một IDE window, trong khi External hiển thị thông tin trong 1 window riêng biệt. *Ở phần Startup, chọn Show Start Page

  pdf38p xingau8 04-09-2011 57 9   Download

 • [ Team LiB ] Recipe 2.3 Creating a Strongly Typed DataSet Problem You want to create a strongly typed object wrapper around a DataSet. Solution Use one of the three techniques shown in the discussion to create a strongly typed DataSet using either the Visual Studio .NET IDE or a command line approach.

  pdf5p luvpro 04-08-2010 67 6   Download

 • [ Team LiB ] Recipe 1.13 Using the Data Link Properties Dialog Box Problem You want to display the Data Link Properties dialog box from an application so that users can create their own database connections just as they can from the Server Explorer window in the Visual Studio .NET IDE.

  pdf2p luvpro 04-08-2010 69 3   Download

Đồng bộ tài khoản