intTypePromotion=1
ADSENSE

Xác định hàm lượng clo tự do

Xem 1-7 trên 7 kết quả Xác định hàm lượng clo tự do
 • Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 2673:1978 về Nước uống – Phương pháp xác định hàm lượng clo tự do áp dụng cho nước uống và quy định phương pháp thể tích xác định hàm lượng clo tự do. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  doc2p bautroibinhyen9 18-12-2016 36 3   Download

 • Tiêu chuẩn này áp dụng cho nước uống và quy định phương pháp phức chất để xác định độ cứng tổng số. Phương pháp dựa trên việc tạo hợp chất phức bền vững của trilon B với các ion và can xi và magie. Dùng trilon B để chuẩn mẫu thử pH = 10 với sự có mặt chỉ thị. 1. LẤY MẪU 1.1. Tiến hành lấy mẫu theo TCVN 2652 – 78. 1.2. Thể tích nước để xác định độ cứng tổng số phải không được ít hơn 250ml. 1.3. Nếu không thể xác định độ cứng trong ngày...

  pdf3p cnktmtete 14-11-2012 412 69   Download

 • TIÊU CHUẨN NHÀ NƢỚC NƢỚC UỐNG Phƣơng pháp xác định hàm lƣợng clo tự do Drinking water Determination of free chlorine conten TCVN 2673 – 78 Có hiệu lực từ 1 – 1 – 1980 Tiêu chuẩn này áp dụng cho nước uống và quy định phương pháp thể tích xác định hàm lượng clo tự do. 1. LẤY MẪU Tiến hành lấy mẫu theo TCVN 2652 – 78. 2. PHƢƠNG PHÁP THỬ 2.1. Nguyên tắc Cho clo tự do trong mẫu tác dụng với coctotolidin để tạo màu. So sánh màu của mẫu thử với thang màu tiêu chuẩn để...

  pdf2p cnktmtete 14-11-2012 77 8   Download

 • Tiêu chuẩn ngành 64 TCN 115:1999 qui định phương pháp chuẩn độ iot xác định hàm lượng clo dư trong nước thải công nghiệp trong khoảng hàm lượng từ 1 mg/l đến 15 mg/l. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  doc2p bautroibinhyen9 18-12-2016 26 0   Download

 • Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 2129:2009 về Vật liệu dệt - Vải bông và sản phẩm vải bông - Phương pháp xác định định lượng hóa chất còn lại quy định các phương pháp xác định định lượng hàm lượng axit và bazơ, hàm lượng clo tự do, hàm lượng sunfua, hàm lượng sunphat và hàm lượng hồ tinh bột còn lại trên vải bông và sản phẩm vải bông do sử dụng những chất này trong quá trình xử lý.

  doc7p thangnamvoiva6 19-07-2016 36 2   Download

 • Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 2130:2009 về Vật liệu dệt - Vải bông và sản phẩm vải bông - Phương pháp xác định định tính hóa chất còn lại qui định các phương pháp xác định định tính axit và bazơ, clo tự do, sunfua, sunphat và hồ tinh bột còn lại trên vải bông và sản phẩm vải bông do sử dụng những chất này trong quá trình xử lý.

  doc4p thangnamvoiva6 19-07-2016 29 1   Download

 • Luận án xác định được tỷ lệ thích hợp epoxy Epikote 240/dầu lanh epoxy hóa tạo vật liệu có độ bền cơ học cao và độ chậm cháy giữ ở mức quy định; xác định được hàm lượng của các chất chống cháy oxyt antimon/paraphin clo hóa, ở tỷ lệ này độ chậm cháy được nâng cao so với nhựa epoxy Epikote 240 nguyên chất đồng thời độ bền cơ học vẫn giữ ở mức cao; chế tạo vật liệu compozit trên cơ sở nhựa epoxy Epikote 240 có MWCNTs và nanoclay I.30E, chất chống cháy oxyt antimon và paraphin clo hóa gia cường bằng vải thủy tinh thông thường và vải thủy tinh dệt 3D.

  pdf150p change03 06-05-2016 49 7   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Xác định hàm lượng clo tự do
p_strCode=xacdinhhamluongclotudo

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2