intTypePromotion=1
ADSENSE

Xóa đói gi ảm nghèo

Xem 1-1 trên 1 kết quả Xóa đói gi ảm nghèo
  • Trước thực trạng đó, việc nghiên cứu tìm hiểu các nhân tố tác động đến tình hình xuất khẩu lúa gạo nhằm đẩy mạnh sự phát triển về kinh tế, xã hội tại Cần Th ơ nói riêng và Đ BSCL nói chung, đề tài “Phân tích các nhân tố tác độ ng đế n tình hình xuất kh ẩu lúa g ạo tại TP.C ần Thơ ” đi sâu nghiên cứu, đ ánh giá tình hình sản xu ất và xuất kh ẩu gạo tác độ ng đế n các mặt về:...

    pdf69p tukhuyen123 19-07-2012 1065 166   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Xóa đói gi ảm nghèo
p_strCode=xoadoigiamngheo

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2