intTypePromotion=1
ADSENSE

Xử lý văn bản quy phạm pháp luật

Xem 1-20 trên 536 kết quả Xử lý văn bản quy phạm pháp luật
 • Bài giảng Kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật trình bày các nội dung cơ bản như: định nghĩa, nội dung và phương thức kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật. Bài giảng được trình bày khoa học, súc tích giúp các bạn sinh viên tiếp thu bài học nhanh.

  pdf11p canon_12 28-03-2014 114 18   Download

 • Luận án nghiên cứu những vấn đề lý luận về văn bản quy phạm pháp luật do hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh ban hành; lý luận về kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật làm cơ sở cho việc nghiên cứu chất lượng kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật của hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh. Xác định phương hướng và đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật của hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh trong thời gian tới.

  pdf177p bibianh 25-09-2019 32 6   Download

 • Mục đích của luận án là thông qua việc phân tích cơ sở khoa học về chất lượng kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật của hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, đánh giá thực trạng về chất lượng kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật của hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh từ năm 2003 đến nay, luận án sẽ xây dựng các luận cứ khoa học và thực tiễn nhằm nâng cao chất lượng hoạt động kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật của hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, góp phần làm hoàn thiện và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước.

  pdf28p bibianh 25-09-2019 23 2   Download

 • Mục đích nghiên cứu của luận văn là thông qua việc phân tích, đánh giá thực trạng công tác kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật ở tỉnh Thái Bình trên cơ sở 3 đó đề xuất phương hướng, giải pháp nhằm tăng cường hoạt động kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Thái Bình.

  pdf98p anhinhduyet000 01-07-2019 12 1   Download

 • Giám sát, kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật là hoạt động quan trọng của các chủ thể có thẩm quyền trong việc theo dõi, xem xét, đánh giá và kết luận về tính hợp pháp, hợp lý của văn bản quy phạm pháp luật. Đồng thời, thông qua hoạt động giám sát, kiểm tra có thể phát hiện những dấu hiệu bất hợp pháp, bất hợp lý để yêu cầu, đề nghị, kiến nghị chủ thể có thẩm quyền xử lý kịp thời bằng các hình thức như đính chính, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ, hủy bỏ nhằm nâng cao chất lượng của văn bản quy phạm pháp luật.

  pdf5p quenchua9 19-11-2020 8 0   Download

 • Bài giảng Tập huấn nghiệp vụ kiểm tra, xử lý và rà soát văn bản quy phạm pháp luật bao gồm những nội dung về kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật; quy trình tự kiểm tra văn bản; thực hiện tự kiểm tra văn bản. Mời các bạn tham khảo bài giảng để hiểu rõ hơn về những nội dung này.

  ppt50p cocacola_08 16-11-2015 140 11   Download

 • Mục đích của đề tài luận án là thông qua nghiên cứu các vấn đề lý luận về kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật, đánh giá thực trạng pháp luật và thực tiễn kiểm tra, văn bản quy phạm pháp luật do bộ, cơ quan ngang bộ ban hành, xây dựng các luận cứ khoa học và thực tiễn làm cơ sở cho việc đề xuất bộ giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật do bộ, cơ quan ngang bộ ban hành ở Việt Nam hiện nay. Mời các bạn tham khảo.

  pdf167p sutihana 06-12-2016 80 16   Download

 • Được ban hành lần đầu tiên năm 1996 và sau một số lần sửa đổi, bổ sung, Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật đã tạo cơ sở pháp lý quan trọng cho hoạt động xây dựng, giám sát, kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật, làm cho chất lượng của văn bản quy phạm pháp luật tăng lên rõ rệt. Tuy nhiên, thực tiễn cho thấy vẫn còn văn bản có dấu hiệu trái pháp luật, thậm chí có những văn bản tồn tại trong thời gian tương đối dài trước khi bị...

  pdf11p dontetvui 20-01-2013 86 15   Download

 • Bài viết "Công tác tự kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật ở xã, thị trấn" trình bày về công tác tự kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật của chính quyền cấp xã, rà soát, hệ thống hóa văn bản,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt thông tin chi tiết.

  pdf16p vuive78 05-12-2015 87 4   Download

 • Nghiên cứu trao đổi: Thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trình bày khái quát quá trình hình thành và phát triển các quy định về thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật về xử lí vi phạm hành chính, thực tiến ban hành văn bản quy phạm pháp luật về xử lí vi phạm hành chính, giải quyết mâu thuẫn giữa quy định pháp luật và thực tiễn ban hành và thực hiện văn bản quy phạm pháp luật về xử lí vi phạm hành chính.

  pdf8p congchuabrave 26-04-2013 94 5   Download

 • Hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu - Sổ tay văn bản quy phạm pháp luật đã cập nhật các văn bản quy phạm pháp luật điều chỉnh, hướng dẫn hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa, xuất xứ hàng hóa, mua bán hàng hóa quốc tế, đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa vớinước ngoài, thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương. Mời các bạn tham khảo phần 1 tài liệu được chia sẻ dưới đây.

  pdf142p thuongdanguyetan08 16-04-2019 27 1   Download

 • Tờ trình về dự thảo quyết định ban hành quy chế về kiểm tra, xử lý và rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn quận Tân Phú trình bày về sự cần thiết phải ban hành văn bản, quá trình xây dựng dự thảo quy định,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung tờ trình để nắm bắt thông tin chi tiết.

  doc6p vuive78 08-12-2015 77 0   Download

 • Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 quy định về thời điểm có hiệu lực của văn bản quy phạm pháp luật rõ ràng và chặt chẽ hơn các Luật về văn bản quy phạm pháp luật trước đây. Tuy nhiên, vẫn còn một số nội dung như về thời điểm có hiệu lực có phải ghi rõ ngày, tháng, năm; có được ghi hiệu lực cụ thể đến giờ, phút, giây; có được thay đổi ngày có hiệu lực đã được quy định trong văn bản… là những nội dung cần được tiếp tục làm rõ.

  pdf9p viirene2711 12-10-2020 5 0   Download

 • Trong hoạt động xây dựng văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL), không thể tránh khỏi việc xuất hiện những VBQPPL khiếm khuyết. Tham gia vào hoạt động xây dựng và kiểm soát VBQPPL chủ yếu là các cơ quan nhà nước (CQNN), nhưng đồng thời còn có các cá nhân, tổ chức khác. Các kiến nghị của nhân dân có thể giúp cho việc phát hiện, xử lý các VBQPPL khiếm khuyết nhanh chóng, kịp thời hơn.

  pdf6p vipennsylvania2711 19-11-2020 2 0   Download

 • THÔNG TƯ QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 40/2010/NĐ-CP NGÀY 12/4/2010 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ KIỂM TRA VÀ XỬ LÝ VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT Căn cứ Nghị định số 93/2008/NĐ-CP ngày 22/8/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp; Căn cứ Nghị định số 40/2010/NĐ-CP ngày 12/4/2010 của Chính phủ về kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật; Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành một số điều của...

  pdf27p vienthieu 31-12-2010 312 16   Download

 • Văn bản quy phạm trái pháp luật và xử lý văn bản quy phạm trái pháp luật

  pdf6p noel_noel 12-01-2013 52 4   Download

 • QUYẾT ĐỊNH ĐÍNH CHÍNH THÔNG TƯ SỐ 20/2010/TT-BTP NGÀY 30/11/2010 CỦA BỘ TƯ PHÁP QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 40/2010/NĐ-CP NGÀY 12/4/2010 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ KIỂM TRA VÀ XỬ LÝ VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT Do sơ suất trong khâu rà soát văn bản trước khi ký ban hành, Bộ Tư pháp xin đính chính Thông tư số 20/2010/TT-BTP ngày 30/11/2010 quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 40/2010/NĐ-CP ngày 12/4/2010 của Chính phủ về kiểm tra và xử lý văn bản quy...

  pdf2p vienthieu 31-12-2010 213 3   Download

 • Luận văn có 3 chương chính được trình bày như sau: Cơ sở lý luận về kiểm tra và xử lý văn bản QPPL của chính quyền địa phương; Thực trạng kiểm tra và xử lý văn bản QPPL của chính quyền địa phương ở tỉnh Thái Bình; Phương hướng và giải pháp tăng cường kiểm tra và xử lý văn bản QPPL của chính quyền địa phương ở tỉnh Thái Bình

  pdf26p anhinhduyet000 01-07-2019 17 0   Download

 • CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------Hà Nội, ngày 12 tháng 04 năm 2010 Số: 40/2010/NĐ-CP NGHỊ ĐỊNH VỀ KIỂM TRA VÀ XỬ LÝ VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CHÍNH PHỦ

  pdf28p shishomaru 07-06-2010 322 35   Download

 • Tổ chức hợp lý chính quyền địa phương và điều chỉnh thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật trình bày tổ chức hợp lý chính quyền địa phương, điều chỉnh thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật của chính quyền địa phương trong xu hướng cải cách hành chính. Mời các bạn tham khảo nội dung chi tiết tài liệu.

  pdf9p hoa_bachhop 26-02-2012 108 20   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Xử lý văn bản quy phạm pháp luật
p_strCode=xulyvanbanquyphamphapluat

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2