intTypePromotion=1
ADSENSE

Xử pháp hành chính

Xem 1-20 trên 1861 kết quả Xử pháp hành chính
 • THÔNG TƯ CỦA BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI SỐ 12/2005/TT-BLĐTBXH NGÀY 28 THÁNG 01 NĂM 2005 HƯỚNG DẪN MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 113/2004/NĐ-CP NGÀY 16 THÁNG 4 NĂM 2004 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH XỬ PHẠT HÀNH CHÍNH VỀ HÀNH VI VI PHẠM PHÁP LUẬT LAO ĐỘNG

  doc19p trientpt 01-09-2009 365 53   Download

 • Bài tiểu luận: Biện pháp xử lý hành chính đối với người chưa thành niên vi phạm pháp luật trình bày tổng quan về tình hình nghiên cứu khoa học liên quan đến đề tài, cơ sở lý luận của biện pháp xử lý hành chính đối với người chưa thành niên vi phạm pháp luật, cơ sở pháp lý và thực trạng áp dụng các biện pháp xử lý hành chính đối với người chưa thành niên vi phạm pháp luật. Từ đó hoàn thiện pháp luật về biện pháp xử lý hành chính đối với người chưa thành niên vi phạm pháp luật.

  pdf25p roongkloi1994 01-08-2017 382 50   Download

 • Tài liệu Về pháp luật xử lý hành chính của Việt Nam trình bày về những tồn tại, hạn chế của hệ thống pháp luật xử lý vi phạm hành chính hiện hành; so sánh với pháp luật xử phạt hành chính ở một số nước; phương hướng, giải pháp cải cách và hoàn thiện pháp luật về xử lý vi phạm hành chính ở Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết.

  pdf12p bach_nhat 27-02-2012 141 17   Download

 • Nhằm giúp bạn đọc nói chung, những người làm công tác pháp luật có liên quan đến lĩnh vực xử lý vi phạm hành chính nói riêng nắm vững những quy định của Luật xử lý vi phạm hành chính, Nhà xuất bản Hồng Đức cho xuất bản tài liệu Luật xử lý vi phạm hành chính và trình tự, thủ tục xem xét quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính và các bình luận năm 2014.

  pdf159p violympus 12-03-2019 76 14   Download

 • Tài liệu Luật xử lý vi phạm hành chính và trình tự, thủ tục xem xét quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính và các bình luận năm 2014: Phần 2 trình bày các nội dung chính sau: Các văn bản hướng dẫn áp dụng phần quy định chung của luật xử lý vi phạm hành chính, các văn bản áp dụng xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực chủ yếu, trình tự, thủ tục xem xét, quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại tòa án nhân dân. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf285p violympus 12-03-2019 49 9   Download

 • Hệ thống các quy định pháp luật về các biện pháp xử lý hành chính khác (CBPXLHCK) có vai trò quan trọng trong việc đấu tranh phòng, chống vi phạm pháp luật, vi phạm đạo đức, bảo vệ và bảo đảm các quyền, lợi ích chính đáng của công dân. Theo Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính (VPHC) 2002 đã được sửa đổi, bổ sung năm 2007, các biện pháp xử lý hành chính khác bao gồm: - Giáo dục tại xã, phường, thị trấn; - Đưa vào trường giáo dưỡng; - Đưa vào cơ sở...

  pdf8p dem_thanh 20-12-2012 118 5   Download

 • Hoàn thiện qui định pháp luật về các biện pháp xử lí hành chính khác

  pdf8p noel_noel 12-01-2013 54 5   Download

 • Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ: Xét xử án hành chính qua thực tiễn tỉnh Lào Cai đi sâu vào nghiên cứu, đánh giá hoạt động xét xử án hành chính trên địa bàn tỉnh Lào Cai, từ đó đưa ra cái nhìn tổng quát và đề xuất các ý kiến nhằm hoàn thiện pháp luật cũng như nâng cao hiệu quả xét xử án hành chính. Cùng tìm hiểu để nắm bắt nội dung thông tin tài liệu.

  pdf9p ngaybinhthuong1234 13-10-2015 65 5   Download

 • Bài giảng Thực thi quyền SHCN bằng biện pháp hành chính do Phạm Hồng Quất thực hiện sau đây nhằm trang bị cho các bạn những kiến thức về hệ thống VBPL thực thi quyền SHTT; các biện pháp thực thi; thủ tục, chế tài XPHC; một số vấn đề cần lưu ý; thực thi và hội nhập quốc tế.

  ppt84p cocacola_06 06-11-2015 41 5   Download

 • Luận án phân tích thực trạng pháp luật và thực tiễn thực hiện pháp luật về các biện pháp xử lý hành chính đối với người chưa thành niên, trong đó tập trung phân tích những hạn chế của các quy định pháp luật hiện hành về xử lý hành chính đối với người chưa thành niên và tác động của những hạn chế này trong quá trình thực hiện pháp luật để xử lý vi phạm pháp luật của người chưa thành niên.

  pdf247p cothumenhmong6 17-07-2020 18 5   Download

 • Mục tiêu của đề tài là trên cơ sở nghiên cứu làm rõ vấn đề lý luận chung và thực tiễn của quá trình áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, luận văn đề xuất các giải pháp nhằm đảm bảo hiệu quả áp dụng biện pháp này

  pdf93p tomhum999 07-03-2021 2 2   Download

 • Luận án nghiên cứu lý luận, các chuẩn mực quốc tế, thực tiễn áp dụng pháp luật và tham khảo có chọn lọc mô hình quốc tế về điều chỉnh pháp luật độc lập về xử lý người chưa thành niên vi phạm pháp luật phù hợp với đặc điểm của Việt Nam, mục đích nghiên cứu của đề tài là đề xuất những giải pháp và kiến nghị hoàn thiện các quy định của pháp luật về các biện pháp xử lý hành chính đối với người chưa thành niên, góp phần xử lý vấn đề người chưa thành niên vi phạm pháp luật để xây dựng thế hệ công dân tương lai tuân thủ pháp luật, có ích cho xã hội.

  pdf28p cothumenhmong6 17-07-2020 21 1   Download

 • Nghị định này quy định việc xử phạt hành chính đối với tổ chức, cá nhân Việt Nam có hành vi vi phạm pháp luật lao động mà không phải là tội phạm và theo quy định của pháp luật phải bị xử phạt vi phạm hành chính, xảy ra trong phạm lãnh thổ, vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa của Việt Nam.

  doc27p thanhdongkd 11-10-2019 13 0   Download

 • Mời các bạn cùng tham khảo bài viết để nắm chi tiết nội dung về chủ thể và lĩnh vực xử phạt hành chính; các ưu và nhược điểm của phạt hành chính so với xử lý hình sự; thẩm quyền quy định về xử phạt hành chính; các nguyên tắc trong xử phạt hành chính; kiểm soát các quyết định xử phạt hành chính.

  pdf7p nguaconbaynhay9 04-12-2020 2 0   Download

 • Nghị định số 105/2009/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 11 tháng 11 năm 2009 về xử phạt hành chính trong lĩnh vực đất đai. Cắn cứ vào Luật Tổ chức Chính phủ, Luật Đất đai, và Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính. Nghị định này quy định về xử phạt hành chính đối với những hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai. 

  pdf21p phuocql31 18-11-2009 2759 213   Download

 • PHÁP LỆNH CỦA UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI SỐ 44/2002/PL-UBTVQH10 NGÀY 2 THÁNG 7 NĂM 2002 VỀ VIỆC XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH

  doc21p ha2006 05-04-2011 445 84   Download

 • Mẫu biên bản xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực môi trường thuộc thể loại biên bản vi phạm hành chính được lập khi các sai phạm hành chính trong lĩnh vực môi trường được phát hiện. Biên bản do người có thẩm quyền đưa ra các quyết định xử phạt hành chính đối với các hành vi phạm hoặc thực hiện các hoạt động, dịch vụ phám pháp trong lĩnh vực môi trường. Mời quý bạn đọc tham khảo đề nắm được đối tượng, hành vi vi phạm và mức độ xử phạt.

  doc7p 123_hongphuong 23-05-2015 1536 75   Download

 • Xử lý vi phạm hành chính nói chung và xử phạt vi ph ạm hành chính nói.riêng là công cụ quan trọng trong hoạt động quản lý nhà nước nhằm duy trì.trật tự, kỷ cương trong quản lý hành chính của Nhà nước. Đây cũng là vấn đề.trực tiếp liên quan đến cuộc sống hàng ngày của nhân dân, tổ chức, hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp được Đảng, Nhà nước v à toàn xã hội.hết sức quan tâm.....

  doc35p kuthoc20x 12-09-2013 124 13   Download

 • Để giúp các doanh nghiệp, đơn vị hành chính sự nghiệp thuộc các ngành và các địa phương trong cả nước, các cơ quan quản lý nhà nước và đông đảo bạn đọc thuận tiện trong việc tìm hiểu, học tập, nghiên cứu, sử dụng và thực hiện các quy định về xử lý vi phạm hành chính, Nhà xuất bản Lao động - Xã Hội xuất bản tài liệu Luật xử lý vi phạm hành chính và hướng dẫn thi hành trong mọi lĩnh vực năm 2014.

  pdf184p viapollo11 09-04-2019 66 10   Download

 • Phần 1 Tài liệu Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính giới thiệu tới người đọc các nội dung: Những quy định chung, các hình thức xử phạt vi phạm hành chính và biện pháp khắc phục hậu quả, các biện pháp xử lý hành chính khác, thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf56p doinhugiobay_06 07-12-2015 47 2   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Xử pháp hành chính
p_strCode=xuphaphanhchinh

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2