intTypePromotion=1
ADSENSE

Yếu tố kinh tế

Xem 1-0 trên 0 kết quả Yếu tố kinh tế
 • Bài viết Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến năng suất nuôi tôm thẻ chân trắng tại tỉnh Sóc Trăng, Việt Nam nghiên cứu khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến năng suất nuôi tôm thẻ chân trắng tại tỉnh Sóc Trăng, Việt Nam.

  pdf10p viaudi 04-08-2022 0 0   Download

 • Giáo trình Tiện trụ ngắn, trụ bậc, tiện trụ dài L≈10D với mục tiêu giúp các bạn có thể giải thích được tầm quan trọng và ý nghĩa của nội qui và những qui định khi thực tập tại xưởng máy công cụ; Phân tích được nguyên lý gia công, độ chính xác kinh tế, độ chính xác đạt được của các công nghệ gia công cắt gọt kim loại có phoi; Giải thích được các yếu tố cắt gọt của mỗi công nghệ gia công cơ. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 2 giáo trình.

  pdf55p canhdongco25 02-08-2022 0 0   Download

 • Bài viết Các yếu tố ảnh hưởng đến tự chủ tài chính ở các trường đại học công lập trình bày chủ trương đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với giáo dục đào tạo ở các trường đại học công lập; Chế độ chính sách của Nhà trường và quy mô, bộ máy tự chủ tài chính của trường đại học công lập

  pdf5p viangelamerkel 18-07-2022 1 1   Download

 • Giáo trình Kinh tế vi mô (Nghề: Kế toán doanh nghiệp - Trung cấp) được biên soạn nhằm trình bày những nguyên lý cơ bản của môn Kinh tế vi mô. Giáo trình kết cấu gồm 6 chương và chia thành 2 phần, phần 2 trình bày những nội dung về: lý thuyết lựa chọn của người tiêu dùng; lý thuyết về sản xuất và chi phí; cạnh tranh và độc quyền; thị trường yếu tố sản xuất;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf68p hayatogokudera 18-07-2022 1 1   Download

 • Giáo trình Lý thuyết kế toán (Nghề: Kế toán doanh nghiệp - Trung cấp) được biên soạn nhằm khái quát cho sinh viên những lý thuyết cơ bản về kế toán trong doanh nghiệp. Giáo trình kết cấu gồm 7 chương và chia thành 2 phần, phần 2 trình bày những nội dung về: phương pháp tính giá và kế toán các quá trình kinh tế chủ yếu; phương pháp tổng hợp – cân đối kế toán; sổ kế toán và hình thức kế toán; tổ chức công tác hạch toán kế toán;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf52p hayatogokudera 18-07-2022 1 1   Download

 • Giáo trình Lý thuyết kế toán (Nghề: Kế toán doanh nghiệp - Cao đẳng) nhằm trang bị kiến thức nền tảng cho sinh viên các ngành Kinh tế nói chung và sinh viên chuyên ngành Kế toán nói riêng, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho sinh viên trong học tập và nghiên cứu. Giáo trình được chia thành 2 phần, phần 2 trình bày những nội dung về: phương pháp tính giá và kế toán các quá trình kinh tế chủ yếu; phương pháp tổng hợp – cân đối kế toán; sổ kế toán và hình thức kế toán; tổ chức công tác hạch toán kế toán;...

  pdf52p hayatogokudera 18-07-2022 1 1   Download

 • Đề tài "Nghiên cứu phân vùng môi trường phục vụ quản lý môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu tại dải ven biển của tỉnh Thái Bình" khái quát đặc điểm điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội và môi trường hai huyện ven biển Thái Thụy và Tiền Hải; xác định và phân tích các yếu tố áp lực môi trường; phân tích hiện trạng và diễn biến môi trường tại các khu vực khác nhau trong dải ven biển; xác định và phân tích các yếu tố áp lực môi trường,.... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf94p bakerboys08 15-07-2022 11 4   Download

 • Đề tài Nghiên cứu và lựa chọn giải pháp lắp đặt pháo phòng không lên xe ô tô nhằm tăng tính năng cơ động, tác chiến" ghiên cứu nhằm cải tiến lắp đặt pháo phòng không Zu 23-2 mm lên xe ô tô Kamaz 43118, giải quyết được nhiều vấn đề mang tính khoa học, tạo điều kiện cho việc đẩy mạnh công tác nghiên cứu tính toán, thiết kế chế tạo mới các hệ thống trang bị vũ khí có các tính năng kỹ chiến thuật cao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quân sự và phù hợp với điều kiện công nghệ - kinh tế quốc phòng của Quân đội ta.

  pdf116p bakerboys08 15-07-2022 4 1   Download

 • Môn học Giáo dục chính trị có ý nghĩa quan trọng hàng đầu giúp cho mỗi người học hiểu biết được nội dung cơ bản về chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; sự ra đời của Đảng và những thắng lợi to lớn của cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng; nội dung chủ yếu đường lối cách mạng của Đảng; góp phần bồi dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, niềm tin vào Đảng và con đường xã hội chủ nghĩa mà Đảng và nhân dân đã lựa chọn.

  doc137p dongcoxanh25 12-07-2022 3 2   Download

 • FDI đóng một đóng góp quan trọng cho nền kinh tế quốc gia và tăng trưởng đô thị của các nước đang phát triển. Bài viết Những yếu tố ảnh hưởng tới tác động tiêu cực của FDI tới môi trường phân tích những tác động của FDI tới môi trường và những yếu tố ảnh hưởng tới tác động đó.

  pdf10p vigeneralmotors 13-07-2022 8 2   Download

 • Giáo trình Đạo đức kinh doanh và văn hóa doanh nghiệp nhằm trang bị cho người học những kiến thức chung về văn hoá doanh nghiệp và những kỹ năng cần thiết để tổ chức, ứng dụng và phát triển các kiến thức về văn hoá kinh doanh trong hoạt động kinh tế, kinh doanh. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 1 giáo trình.

  pdf80p dongcoxanh25 12-07-2022 19 7   Download

 • Giáo trình "Kinh tế học vi mô I" được biên soạn nhằm tạo điều kiện thuận lợi giúp người đọc nắm vững lý thuyết và biết cách vận dụng lý thuyết vào các tình huống thực hành cụ thể trong thực tiễn kinh tế - xã hội ở Việt Nam. Giáo trình kết cấu gồm 6 chương và chia thành 2 phần, phần 2 trình bày những nội dung về: lý thuyết về hành vi của các doanh nghiệp; cấu trúc thị trường; thị trường các yếu tố sản xuất;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf208p ryomaechizen 01-07-2022 6 1   Download

 • Giáo trình "Nguyên lý kế toán" được sử dụng làm tài liệu giảng dạy, nghiên cứu và học tập cho giảng viên và sinh viên trong trường, đồng thời đây cũng là tài liệu tham khảo cho cán bộ quản lý kinh tế và cán bộ kế toán ở các doanh nghiệp, các đơn vị. Giáo trình được kết cấu thành 8 chưa và chia làm 2 phần, phần 2 trình bày những nội dung về: phương pháp tính giá và kế toán các quá trình kinh doanh chủ yếu trong doanh nghiệp; phương pháp tổng hợp và cân đối kế toán; sổ kế toán và hình thức kế toán; tổ chức công tác kế toán trong các đơn vị;...

  pdf114p ryomaechizen 01-07-2022 10 1   Download

 • Bài viết Nghiên cứu mô hình mô phỏng quy luật vận hành cho các nhà máy nhiệt điện trong thị trường đã chỉ ra phương pháp tiếp cận thị trường điện của nhà máy nhiệt điện bằng Block Order và các điều kiện cho nhà máy nhiệt điện (MIC, SSC, LGC) có ở Châu Âu. Bài viết cũng đã phát triển thành công mô hình toán, đưa ra cách chào giá của nhà máy nhiệt điện liên quan đến các yếu tố kinh tế và kỹ thuật.

  pdf6p vichristinelagarde 04-07-2022 6 0   Download

 • bài viết Nghiên cứu những yếu tố ảnh hưởng đến quá trình chưng cất tinh dầu trầm hương được nghiên cứu nhằm tìm ra được quy trình vận hành thiết bị chưng cất tinh dầu trầm hương với thời gian ngắn nhất, mức công suất nhiệt thấp nhất, và thời gian ngâm phù hợp nhất. Từ đó, góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế của các mô hình chưng cất tinh dầu trầm hương hiện nay tại Việt Nam.

  pdf5p vichristinelagarde 04-07-2022 8 1   Download

 • Tiếp nội dung phần 1, Giáo trình Kinh tế học vi mô 1: Phần 2 cung cấp cho người học những kiến thức như: Lý thuyết về hành vi của các doanh nghiệp; Cấu trúc thị trường; Thị trường các yếu tố sản xuất. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf208p namkimcham10 04-07-2022 15 2   Download

 • Bài giảng môn Tổ chức công tác kế toán được tổ chức biên soạn trong nền kinh tế chuyển biến theo yêu cầu hội nhập, hành lang pháp lý về các nội dung tổ chức công tác kế toán đang trong quá trình hoàn thiện từng bước phù hợp với các chuẩn mực kế toán quốc tế, đặc biệt chế độ kế toán hiện nay theo Thông tư 200/2014/TT-BTC ra ngày 22/12/2014 đã đổi mới hơn nhiều so với trước kia. . Mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 1 dưới đây để nắm chi tiết nội dung.

  pdf83p namkimcham10 04-07-2022 21 2   Download

 • Bài giảng Kinh tế đầu tư - Chương 5: Đầu tư phát triển trong doanh nghiệp. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: đầu tư phát triển trong doanh nghiệp; các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định đầu tư của doanh nghiệp; nguồn vốn đầu tư của doanh nghiệp; nội dung cơ bản của đầu tư phát triển trong doanh nghiệp;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf26p hidetoshidekisugi 15-06-2022 11 4   Download

 • Bài giảng Kinh tế đầu tư - Chương 4: Đầu tư quốc tế. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: đầu tư quốc tế; các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động đầu tư quốc tế; vai trò của đầu tư quốc tế;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf18p hidetoshidekisugi 15-06-2022 11 3   Download

 • Bài giảng Kinh tế doanh nghiệp - Chương 2: Hoạt động tiêu thụ của doanh nghiệp. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: khái niệm, mục tiêu và vai trò của tiêu thụ; các hình thức tiêu thụ; quá trình tiêu thụ; các yếu tố ảnh hưởng đến tiêu thụ; lựa chọn mặt hàng kinh doanh và định giá trong tiêu thụ;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf23p hidetoshidekisugi 15-06-2022 6 2   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Yếu tố kinh tế
p_strCode=yeutokinhte

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2