» 

Hợp đồng Lao động

 • Tài liệu tham khảo và tuyển tập Các mẫu hợp đồng lao động trong các lĩnh vực hành chính . Hợp đồng là một cam kết thỏa thuận giữa hai hay nhiều bên (pháp nhân) để làm hoặc không làm một việc nào đó trong khuôn khổ pháp luật. Hợp đồng thường gắn liền với dự án, trong đó một bên thỏa thuận với các bên khác thực hiện dự án hay một phần dự án cho mình. Và cũng giống như dự án, có dự án chính trị xã hội và dự án sản xuất kinh doanh, hợp đồng có thể là các thỏa ước dân sự về kinh tế (hợp đồng kinh tế) hay xã hội.

  mualan_mualan 05-04-2013 3271 961

 • Hợp đồng lao động là sự thoả thuận giữa người lao động và doanh nghiệp sử dụng lao động, thuê mướn lao động (gọi chung là người sử dụng lao động) về việc làm có trả công, mà hai bên cam kết với nhau về điều kiện sử dụng lao động và điều kiện lao động, về quyền và nghĩa vụ của mỗi bên trong quan hệ lao động...

  trinh02 15-04-2013 682 209

 • + Xem thêm 5 BST Hợp đồng Lao động khác
 • Mẫu hợp đồng lao động

  Mẫu hợp đồng lao động ban hành kèm theo thông tư số 21/2003/TT của bộ lao động thương binh xã hội.

  doc 5p manhlicogi 13-08-2009 2275 627

 • Phụ lục hợp đồng lao động

  Phụ lục hợp đồng lao động

  doc 2p chicilonhn 09-01-2010 574 183

 • Nội quy lao động

  Nội quy lao động là những quy định về kỷ luật lao động mà người lao động phải thực hiện khi làm việc tại công ty;quy định việc xử lý đối với người lao động vi phạm kỷ luật lao động làm thiệt hại đến tài sản công ty.Nội quy lao động áp dụng đối với tất cả mọi người lao động làm việc trong công ty theo các hình thức và các loại hợp đồng lao động.

  pdf 27p trangdai 15-10-2009 837 288

 • Thỏa ước lao động

  THỎA ƯỚC LAO ĐỘNG CỦA CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT – THƯƠNG MẠI ABC.Bản thỏa ước này quy định mối quan hệ lao động giữa người sử dụng lao động và tập thể người lao động về quyền ,trách nhiệm ,quyền lợi của mỗi bên trong thời hạn thỏa ước này có hiệu lực.

  pdf 25p trangdai 15-10-2009 472 206

 • Bài tập Tình huống "Chấm dứt hợp đồng lao động"

  Chấm dứt hợp đồng lao động (HĐLĐ) là sự kiện pháp lý rất quan trọng, bởi hậu quả pháp lý của nó là sự chấm dứt quan hệ lao động. Đối với đa số người lao độngthì việc chấm dứt hợp đồng ảnh hưởng đến việc làm, thu nhập và cuộc sống của người lao động thậm chí gia đình họ. Còn đối với người sử dụng lao động (NSDLĐ) việc người lao động chấm dứt hợp đồng,...

  doc 14p tailieu060695 27-03-2013 179 65

 • BIỂU MẪU " HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG -MẪU SỐ 1 "

  Mẫu hợp đồng lao động theo mẫu hợp đồng lạo động được ban hành kèm theo Thông tư số 21/2003/TT-BLĐTBXH ngày 22/9/2003

  doc 4p doxuan 15-07-2009 13589 1339

 • Biểu mẫu "Hợp đồng lao động"

  Sử dụng mẫu này khi ký kết sử dụng lao động giữa doanh nghiệp và người lao động.

  doc 2p havang 06-07-2009 6982 841

 • BIỂU MẪU " PHỤ LỤC HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG- MẪU SỐ 2"

  Mẫu phụ lục hợp đồng lao động được Ban hành kèm theo Thông tư số 21/2003/TT-BLĐTBXH

  doc 1p doxuan 15-07-2009 9182 726

 • MẪU HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG - MẪU SỐ 1

  Mẫu hợp đồng lao động số 1 Ban hành kèm theo Thông tư số 21/2003/TT-BLĐTBXH ngày 22/9/2003 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

  doc 5p thoabar3 11-05-2010 1074 320

 • HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG VÀ CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT

  - Hợp đồng lao động là sự thoả thuận giữa người lao động và doanh nghiệp sử dụng lao động, thuê mướn lao động (gọi chung là người sử dụng lao động) về việc làm cĩ trả cơng, mà hai bên cam kết với nhau về điều kiện sử dụng lao động và điều kiện lao động, về quyền và nghĩa vụ của mỗi bên trong quan hệ lao động.

  pdf 9p trangdai 15-10-2009 705 245

 • TIỂU LUẬN: HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

  Hợp đồng lao động có vai trò rất quan trọng trong đời sống kinh tế xã hội. Trước hết, nó là cơ sở để các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, cá nhân tuyển chọn lao động phù hợp với yêu cầu của mình. Mặt khác, hợp đồng lao động là một trong những hình thức pháp lý chủ yếu nhất để công dân thực hiện quyền làm việc, tự do, tự nguyện lựa chọn việc làm cũng như nơi làm việc....

  pdf 27p nhokkeen 09-05-2013 86 55

 • Câu hỏi tình huống hợp đồng lao động, tiền lương , thời gian làm việc

  Câu hỏi tình huống hợp đồng lao động, tiền lương , thời gian làm việc giúp bạn hiểu thêm về luật lao động,các hình huống thường gặp trong bộ luật này

  doc 19p tranvucamtu 26-12-2013 44 10

 • Quá trình xác lập, duy trì và chấm dứt hợp đồng lao động

  Xác lập hợp đồng lao động. 1. Nguyên tắc xác lập hợp đồng lao động. a, Nguyên tắc tự do, tự nguyện. Nguyên tắc tự do, tự nguyện biểu hiện về mặt chủ quan của người tham gia lập ước, có nghĩa rằng khi tham gia quan hệ hợp đồng lao động các chủ thể hoàn toàn tự do về mặt ý chí và tự nguyện về mặt lý trí, theo đó mọi hành vi cưỡng bức, dụ dỗ, lừa gạt

  pdf 27p yenhoangbank321 25-06-2013 22 5

 • Tiểu luận: Văn hóa kinh doanh trong thực hiện hợp đồng lao động tại các khu công nghiệp ở Việt Nam

  Tiểu luận: Văn hóa kinh doanh trong thực hiện hợp đồng lao động tại các khu công nghiệp ở Việt Nam trình bày các nội dung chính: văn hóa kinh doanh trong hợp đồng lao động, hợp đồng lao động, văn hóa kinh doanh trong kí kết hợp động tại các khu công nghiệp ở Việt Nam, thực trạng văn hóa kinh doanh trong các hợp đồng lao động tại các khu công nghiệp ở Việt Nam, giải pháp cho những tiêu cực...

  doc 17p vhkdbk209d6 21-04-2014 20 4

 • Sơ yếu lí lịch của sở lao động thương binh và xã hội

  Sơ yếu lí lịch của sở lao động thương binh và xã hội

  doc 3p khanhlinh174 12-04-2010 309 122

 • HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG VÀ CÁC QUY ĐỊNH

  - Hợp đồng lao động là sự thoả thuận giữa người lao động và doanh nghiệp sử dụng lao động, thuê mướn lao động (gọi chung là người sử dụng lao động) về việc làm có trả công, mà hai bên cam kết với nhau về điều kiện sử dụng lao động và điều kiện lao động, về quyền và nghĩa vụ của mỗi bên trong quan hệ lao động.

  pdf 9p quangman 20-10-2009 265 86

 • BIỂU MẪU "HỢP ĐỒNG ĐI LÀM VIỆC TẠI NƯỚC......"

  Mẫu số 10 mẫu HỢP ĐỒNG ĐI LÀM VIỆC TẠI NƯỚC......Ban hành kèm theo Thông tư số 22/2003/TT-BLĐTBXH ngày 13 tháng 10 năm 2003 của Bộ Lao động - Thương binh và xã hội

  doc 5p doxuan 15-07-2009 258 43

 • BIỂU MẪU "ĐĂNG KÝ HỢP ĐỒNG đưa người lao động và chuyên gia Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài"

  Mẫu số 7 mẫu ĐĂNG KÝ HỢP ĐỒNG đưa người lao động và chuyên gia Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài Ban hành kèm theo Thông tư số 22/2003/TT-BLĐTBXH ngày 13 tháng 10 năm 2003 của Bộ Lao động - Thương binh và xã hội

  doc 3p doxuan 15-07-2009 492 39

 • BIỂU MẪU "PHIẾU TIẾP NHẬN Hồ sơ đăng ký hợp đồng" (theo hợp đồng cá nhân)

  Mẫu số 9b mẫu PHIẾU TIẾP NHẬN Hồ sơ đăng ký hợp đồng ( theo hợp đồng cá nhân) được Ban hành kèm theo Thông tư số 22/2003/TT-BLĐTBXH ngày 13 tháng 10 năm 2003 của Bộ Lao động - Thương binh và xã hội

  doc 1p doxuan 15-07-2009 494 35

 • Kỹ năng soạn thảo hợp đồng dân sư, lao động, kinh tế, thương mại

  Kỹ năng soạn thảo hợp đồng dân sư, lao động, kinh tế, thương mại Hợp đồng dân sự: Sự thỏa thuận xác lập, thay đổi hoặc chấm dứt quyền và nghĩa vụ trong mua bán, thuê, mượn, vay, tặng cho tài sản. Thỏa thuận làm hay không làm một dịch vụ cụ thể. Nhằm đáp ứng nhu cầu giao kết giữa 2 bên hoặc nhiều bên.

  pdf 8p butmauden 02-11-2013 69 18

 • + Xem thêm 3167 Hợp đồng Lao động khác
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản