intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Bộ bài giảng thị trường chứng khoán đáng được chú ý

Chia sẻ: Vu Nhung | Ngày: | 5 tài liệu

3.552
lượt xem
1.313
download

Đây là 5 tài liệu chọn lọc bộ sưu tập này vui lòng chọn tài liệu bên dưới để xem và tải về

Đang xem tài liệu 1/5

Bộ bài giảng thị trường chứng khoán đáng được chú ý
Tóm tắt nội dung

  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Cổ đông là người sở hữu cổ phần của công ty cổ phần. • Quyền và nghĩa vụ của cổ đông - Tham dự và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ - Quyền ưu tiên mua cổ phần mới - Quyền nhận cổ tức - Quyền nhận lại tài sản còn lại khi cty giải thể - Quyền lợi khác theo quy định - Thanh toán đủ số cổ phần cam kết mua - Chịu trách nhiệm về khoản nợ trong phạm vi vốn góp - Tuân thủ điều lệ và quy chế nội bộ cty - Chấp hành quyết định ĐHĐCĐ, HĐQT - Thực hiện các nghĩa vụ khác theo quy định Luật DN, điều lệ cty

Lưu

Tài liệu trong BST: Bộ bài giảng thị trường chứng khoán đáng được chú ý

 1. Bài giảng: Thị trường chứng khoán-Chương 1

  ppt 23p 200 110

  Là nơi diễn ra sự chuyển vốn từ người thừa vốn tới người thiếu vốn. • Là nơi phát hành, mua bán, trao đổi và chuyển nhượng các công cụ tài chính theo các quy tắc, luật lệ đã được ấn định

 2. Bài giảng:Thị trường chứng khoán-Chương 2

  ppt 27p 230 30

  Cổ đông là người sở hữu cổ phần của công ty cổ phần. • Quyền và nghĩa vụ của cổ đông - Tham dự và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ - Quyền ưu tiên mua cổ phần mới - Quyền nhận cổ tức - Quyền nhận lại tài sản còn lại khi cty giải thể - Quyền lợi khác theo quy định - Thanh toán đủ số cổ phần cam kết mua - Chịu trách nhiệm về khoản nợ trong phạm vi vốn góp - Tuân thủ điều lệ và quy chế nội bộ cty - Chấp hành quyết định ĐHĐCĐ, HĐQT - Thực hiện các nghĩa vụ...

 3. Bài giảng:Thị trường chứng khoán-Chương 3

  ppt 37p 157 36

  SGDCK là thị trường giao dịch CK được thực hiện tại 1 địa điểm tập trung gọi là sàn giao dịch (trading floor) hoặc hệ thống máy tính. VN có 2 SGDCK lớn: HOSE và HNX

 4. Bài giảng:Thị trường chứng khoán-Chương 5

  ppt 9p 214 32

  Khái niệm Cty CK là một định chế tài chính tung gian thực hiện các nghiệp vụ trên TTCK. . Phân loại - Cty môi giới CK - Cty bảo lãnh phát hành CK - Cty kinh doanh CK - Cty trái phiếu - Cty CK không tập trung

ADSENSE

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2