intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Bộ giáo trình thiết kế cầu thép

Chia sẻ: Nguuyen Nhi | Ngày: | 8 tài liệu

5.654
lượt xem
1.903
download

Đây là 8 tài liệu chọn lọc bộ sưu tập này vui lòng chọn tài liệu bên dưới để xem và tải về

Đang xem tài liệu 1/8

Bộ giáo trình thiết kế cầu thép
Tóm tắt nội dung

  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Giáo trình thiết kế cầu thép 1 Hoạt động xây dựng bao gồm lập quy hoạch xây dựng, lập dự án đầu tư xây dựng công trình, khảo sát xây dựng, thiết kế xây dựng công trình, thi công xây dựng công trình, giám sát thi công xây dựng công trình, quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình, lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng và các hoạt động khác có liên quan đến xây dựng công trình. "Công trình xây dựng" là sản phẩm được tạo thành bởi sức lao động của con người, vật liệu xây dựng, thiết bị lắp đặt vào công trình, được liên kết định vị với đất, có thể bao gồm phần dưới mặt đất, phần trên mặt đất, phần dưới mặt nước và phần trên mặt nước, được xây dựng theo thiết kế.

Lưu

Tài liệu trong BST: Bộ giáo trình thiết kế cầu thép

 1. Giáo trình thiết kế cầu thép 1

  pdf 23p 601 285

  Tham khảo tài liệu 'giáo trình thiết kế cầu thép 1', kỹ thuật - công nghệ, kiến trúc - xây dựng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 2. Giáo trình thiết kế cầu thép 3

  pdf 23p 326 120

  Tham khảo tài liệu 'giáo trình thiết kế cầu thép 3', kỹ thuật - công nghệ, kiến trúc - xây dựng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 3. Giáo trình thiết kế cầu thép 5

  pdf 23p 328 109

  Tham khảo tài liệu 'giáo trình thiết kế cầu thép 5', kỹ thuật - công nghệ, kiến trúc - xây dựng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 4. Giáo trình thiết kế cầu thép 6

  pdf 23p 305 104

  Tham khảo tài liệu 'giáo trình thiết kế cầu thép 6', kỹ thuật - công nghệ, kiến trúc - xây dựng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 5. Giáo trình thiết kế cầu thép 7

  pdf 23p 320 104

  Tham khảo tài liệu 'giáo trình thiết kế cầu thép 7', kỹ thuật - công nghệ, kiến trúc - xây dựng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 6. Giáo trình thiết kế cầu thép 8

  pdf 23p 266 100

  Tham khảo tài liệu 'giáo trình thiết kế cầu thép 8', kỹ thuật - công nghệ, kiến trúc - xây dựng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 7. Giáo trình thiết kế cầu thép 9

  pdf 23p 269 95

  Tham khảo tài liệu 'giáo trình thiết kế cầu thép 9', kỹ thuật - công nghệ, kiến trúc - xây dựng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 8. Giáo trình thiết kế cầu thép 10

  pdf 20p 302 115

  Tham khảo tài liệu 'giáo trình thiết kế cầu thép 10', kỹ thuật - công nghệ, kiến trúc - xây dựng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

ADSENSE

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2