intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Bộ tài liệu bảo hiểm các rủi ro thường gặp trong cuộc sống và điều cần thiết để bảo vệ nó

Chia sẻ: Vu Nhung | Ngày: | 4 tài liệu

2.528
lượt xem
895
download

Đây là 4 tài liệu chọn lọc bộ sưu tập này vui lòng chọn tài liệu bên dưới để xem và tải về

Đang xem tài liệu 1/4

Bộ tài liệu bảo hiểm các rủi ro thường gặp trong cuộc sống và điều cần thiết để bảo vệ nó
Tóm tắt nội dung

  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Sự cần thiết về tác dụng của Bảo hiểm phi nhân thọ Bảo hiểm phi nhân thọ là sự cam kết giữa người tham gia bảo hiểm với người bảo hiểm mà trong đó, người bảo hiểm sẽ trả cho người tham gia hoặc người thụ hưởng quyền lợi bảo hiểm một số tiền nhất định khi có các sự kiện đã định trước xảy ra, còn người tham gia phải nộp phí bảo hiểm đầy đủ, đúng hạn.

Lưu

Tài liệu trong BST: Bộ tài liệu bảo hiểm các rủi ro thường gặp trong cuộc sống và điều cần thiết để bảo vệ nó

 1. Tài liệu bảo hiểm: Các rủi ro thường gặp trong cuộc sống và điều cần thiết để bảo vệ nó phần 1

  pdf 8p 334 120

  Sự cần thiết về tác dụng của Bảo hiểm phi nhân thọ Bảo hiểm phi nhân thọ là sự cam kết giữa người tham gia bảo hiểm với người bảo hiểm mà trong đó, người bảo hiểm sẽ trả cho người tham gia hoặc người thụ hưởng quyền lợi bảo hiểm một số tiền nhất định khi có các sự kiện đã định trước xảy ra, còn người tham gia phải nộp phí bảo hiểm đầy đủ, đúng hạn.

 2. Tài liệu bảo hiểm: Các rủi ro thường gặp trong cuộc sống và điều cần thiết để bảo vệ nó phần 2

  pdf 10p 222 46

  Vì vậy, bảo hiểm trách nhiệm dân sự cũng được coi là bảo hiểm thiệt hại như bảo hiểm tài sản và cũng áp dụng một số nguyên tắc như: nguyên tắc bồi thường, nguyên tắc thế quyền hợp pháp.

 3. Tài liệu bảo hiểm: Các rủi ro thường gặp trong cuộc sống và điều cần thiết để bảo vệ nó phần 3

  pdf 10p 206 40

  Tham khảo tài liệu 'tài liệu bảo hiểm: các rủi ro thường gặp trong cuộc sống và điều cần thiết để bảo vệ nó phần 3', tài chính - ngân hàng, bảo hiểm phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 4. Tài liệu bảo hiểm: Các rủi ro thường gặp trong cuộc sống và điều cần thiết để bảo vệ nó phần 4

  pdf 10p 188 33

  Nghiên cứu các biện pháp ngăn chặn thiệt hại phát sinh sau tai nạn, công tác đề phòng hạn chế tổn thất, phòng chống khiếu nại gian lận.

ADSENSE

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2